Білім берудегі инновациялық процестердің педагогикалық маңызды проблемасы Жауап: Озық педагогикалық тəжірибені зерттеу, жинақтау жəне тарату

Білім берудегі инновациялық процестердің педагогикалық маңызды проблемасы Жауап: Озық педагогикалық тəжірибені зерттеу, жинақтау жəне тарату

181. Білім берудегі Кембридж тəсілінің теориялық негізі

Жауап: Оқушы ойын дамыту сыныптағы түрлі дерек көздерінен, мұғалімнен,

                оқулықтан, достарынан алған білімдерімен өзара əрекеттесуі

182. Білім беруді басқару мен көшбасшылық дегеніміз

Жауап: Мұғалімнің өз тəжірибелерінің жекелеген тұстарын анықтауы, зерттеуі,

                бағалауы, сыни ойлауды дамытуы

183. Білім беруді, əдістерді жəне осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін жақсарту мүмкіндіктерін анықтауға бағытталған бағалаудың атауы

Жауап: Формативтік жəне оқыту үшін бағалау

184. Білім берудің мұғалімді селқос тыңдағанда ғана емес, вербальды құралдарды қолдану нəтижесінде, яғни сөйлесу, талдау жəне дəлелдеу барысында жүзеге асатынын көрсеткен ғалым

Жауап: Барнс, 1971 ж.

185. Білім берудің таңдалған проблемасы бойынша психологияпедагогикалық жəне методикалық əдебиетпен танысу

Жауап: Оқыту

 186. Білім интеграциясы жəне корреляциялық принциптері жағдайда жəне назарға ойлау процесінде психикалық ерекшеліктерін ескере отырып жобаланған тəсіл

Жауап: Когнитивті тəсіл

187. Білімдердің технологиялық аспектісі

 Жауап: Технологиялық білімдер мен пəндік білімдердің өзара əрекеттесуінің тəсілін

                 білу

 188. Білімді бірлесіп алуда немесе «пікір алмасу» барысында тең құқылы серіктестер болып табылады деген ғалым

Жауап: Мерсер, 2000 ж.

189. Білімді іс-əрекет негізінде қабылдап, оның өмірмен жəне тəжірибемен байланысын тереңдетуді талап ететін оқытудың принципі

Жауап: Белсенділік

190. Заманауи ресурстар жоқ

Жауап: Веб 2.0 компьютерлік технологияларды пайдалану

191. Заңдылық дегеніміз

 Жауап: Педагогикалық процесс пен құбылыстардың арасындағы мəнді байланыс

192. Зерттеу жұмыстарына жүргізілген талдау оқу нəтижелелерінің бес санатын анықтауға мүмкіндік берді

Жауап: 1. Білім алу – білімнің сандық ұлғаюы. Оның нəтижесі алынған ақпарат

                болып табылады ( негізгі міндет- «көп білу»).

                2. Білім алу есте сақтау ретінде.Нəтиже – қайта өндіруге болатын есте

                сақталған көлемді ақпарат.

                 3. Білім алу ақпарат жинақтау ретінде. Нəтиже – есте сақталып, қажет

                 болған жағдайда қолдануға да болатын факті, дағды жəне əдістерінің

                 айтарлықтай мөлшердегі жиынтығы.

                 4. Білім алу- мағынаны ұғыну жəне оның мəнін анықтау ретінде. Бұның

                 нəтижесі – оқушының пəннің құраушы бөліктері мен шынайы өмір

                 арасындағы өзара байланыстарды анықтай алуы.

                 5. Білім алу шынайылықты өзгеше түсіну жəне түсіндіру ретінде. Нəтижесі –

                 əлемді өзгеше қырынан қарастыру арқылы танып- білу.

193. Зерттеу жұмысты жазудың 5 кезеңді жүйелі тəсілі

Жауап: 1. Жоспар жəне дайындық.

               2. Ақпаратты жинау жəне бағалау.

               3. Құрылым.

               4. Жоба жазба.

               5. Түпкілікті нұсқа

194. Зерттеу жұмысы кəсіби тұрғыдан дамуға қажетті материалдан тұрады

Жауап: Дарлинг Хаммонд жəне Ричардсон, 2009 ж.

 195. Зерттеу сабақтың қай кезеңінде қолданылады?

Жауап: Сабақтың кез-келген кезеңінде

196. Зерттеу тəжірибелеріне сүйене отырып, педагогикалық жаңалықтардың мынадай критерийлер жиынтығын анықтауға болады

Жауап: Жаңашылдық, оптималдық, жоғары нəтижелілік, тəжірибеде

                шығармашылықпен қолдану мүмкіндігі

197. Зерттеулері Барнстың ертеректегі жұмысына негізделе құрылып, білім беру барысындағы диалог атқаратын негізгі рөлге назар аударуды мақсат етеді

Жауап: Мерсер жəне Ходжкинсон, 2008 ж.

 198. Зерттеушілер мұғалімнің бойындағы қандай құндылықты бəрінен жоғары қойып отыр?

Жауап: Сенім

 199. Зерттеушілік əңгіме — мұғалімдердің оқушыларды əңгімеге тарту кезінде дамыту қажет болып табылатын əңгіменің түрін анықтаған ғалымдар

Жауап: Барнс пен Мерсер

200. Бір мəселенің (проблеманың) бірнеше шешімін іздеу мақсатында қолданылатын шығармашылық ойлаудың түрі

Жауап: Дивергентті ойлау

 201. Бір нақты кезеңде сол сəтте неге жеткендігін есепке алу үшін жасалған бағалау Жауап: Жиынтық бағалау

 202. Бір тоқсанға жоспарланған нұсқаулық

 Жауап: 1. Оқып-үйренудің негізгі мақсаты;

                2. Қолдануға арналған, мұғалімнің жұмыс істеу формалары;

                3. Қазақ тілін үйренудегі тіл тосқауылын жеңу;

                4. Оқып-үйренудің нəтижесі;

                5. Үйрену мақсатындағы бағаны қоса алғандығы, бағалау;

                6. Барлық оқушыларды сабаққа тарту жұмысы;

                7. Негізгі дереккөздер.

 203. Бір топ адамға HTML немесе басқа бағдарлама тілін білмей-ақ, webсайтты бірлесіп дамытуға мүмкіндік беретін — _____________.

Жауап: Wiki беттері

 204. Бірінші сұрақтар жауап алу үшін жəне оқушының жауабын түзетуге көмектесу үшін қажет, сұрақты қарапайым етіп қою, өткен материалға оралу, ойға салу, дұрысын қабылдау, толығырақ жауап беруге итермелеуге арналған сұрақтар

Жауап: Түрткі болу

 205. Бірқатар аффекттік, əлеуметтік, танымдық факторлардың, олардың ішінде ең негізгілері – тұлғааралық қатынастар мен оқушыларды оқу-тəрбие үдерісіне тарту негізінде қалыптасатын сыныптағы ахуал

Жауап: Сыныптағы ахуал

206. Бірлестікте немесе басқа əріптестермен жоспарды талқылауға қатыспау

Жауап: Басқа мұғалімдерді іс-қимылдарды бірлесіп жоспарлауға, рефлекцияға жəне

                зерттеу жұмысына тарту

207. Бірмезгілде тыңдау, ойлау жəне өзара байланыстыру

Жауап: Сұхбат алу

 208. Бітіруші түлектерге ҰБТ өткізудегі бағалаудың мақсаты

Жауап: Стандартты бақылау жəне орындау

209. Блум Таксономиясына сəйкес жоғары тəртіптегі сұрақтарды қою жүргізілетін кезең Жауап: Анализ, синтез, бағалау

210. Блум Таксономиясына сəйкес, жаңа үлгіде əртүрлі тəсілдермен элементтерді қиыстыру арқылы ақпаратты жүйелеу деңгейі

Жауап: Жинақтау

211. Блумның 6 талқылау таксономиясына мысал келтірген

Жауап: Латимер мен Ноубл, 1996 ж.

 212. Блумның 6 талқылау таксономиясына сұрақ үлгілерін жасаған

Жауап: Альберт Эйнштейн

 213. Бөлім бойынша жиынтық бағалудың максималды балы 12. Ал оқушы 8 балл алды. Осы оқушының оқу жетістіктерінің деңгейі … сəйкес болады.

Жауап: 66% (орташа)

214. Британ Колумбиясы балабақшасындағы 3 жасар балаларды бақылауға алып, зертеген Жауап: Перри

 215. Бұл стратегияны «кейіпкерге хат» деп алса да болады

Жауап: RAFT

216. Бұл үдеріс арқылы оқушылар түсіну, бақылау, оқу тəжірибесіне қадағалау қабілетін дамытады

Жауап : Метатану

217. В.В.Давыдов бойынша оқу іс-əрекетінің басты нəтижесі

Жауап: Теориялық сана мен ойлау

218. Видеоролик, электронды оқулық, TV, DVD қолданылатын модуль

Жауап: Білім беруде АКТ-ны пайдалану

219. Выготскийдің айтуы бойынша оқушының өз бетінше шешкен міндеттердің көмегімен анықталған өзекті даму деңгейі мен үлкендердің басшылығымен жəне анағұрлым қабілетті жолдастарымен бірігіп шешілген міндеттер арқылы анықталатын болжамды даму деңгейі арасындағы қашықтық

Жауап: Жақын арадағы даму аймағы

 220. Г.Хофстед (1991 ж.) Үлкен ғылыми жұмысында IBM үшін орындалған ғылыми жұмыста өзі анықтаған айырмашылықтың 5 бағытын айқындады

Жауап: 1. Биліктің ара-қатынасы.

               2. Ұжымшылдықпен салыстырғандығы даралық.

               3. Батылдық жəне нəзіктік.

               4. Белгісіздіктен қашу.

               5. Уақыт.

221. Ген – біздің мінез-құлқымызды бақыламайды, біздің тəжірибеміздің əсерінен өзгеріп отырады деген ғалым

Жауап: Ридли, 2004 ж.

222. Гуманистік тəсілдің негізін қалаушылар

 Жауап: Маслоу мен Роджерс

 223. Ғылыми идеялардың көпшілік мақұлдаған көрінісі, мысалы жарықтың сəулелері, энергия ұғымы

Жауап: Ғылыми үлгілер

 224. Ғылыми педагогикалық зерттеу əдістері

Жауап: Табиғи эксперимент

225. Ғылыми педагогикалық тəжірибеге баға беруде басшылыққа алынатын жаңашылдық Жауап: Инновацияның негізгі критерийлері

226. Дамыта оқыту технологиясын ұсынған ғалым

Жауап: Л.С.Выготский

227. Дарынды жəне талантты оқушылардың білімін, жетілдіру бойынша қызметтің бірінші кезеңін көрсетіңіз

Жауап: Жалпы зерттеу жаттығулары (Ренцулли мен Райс)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *