БИОЛОГИЯЛЫҚ ТҮРЛІЛІК ТУРАЛЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМАСЫН ӘЗІРЛЕУ

БИОЛОГИЯЛЫҚ ӘР ТҮРЛIЛIК ТУРАЛЫ КОНВЕНЦИЯ, БIРҚАЛЫПТЫ ДАМУ, ПОПУЛЯЦИЯ, ЕРЕКШЕ ҚОРҒАЛАТЫН АУМАҚТАР, ЭКОСИСТЕМА.

Зерттеу нысаны — биологиялық әр түрлiлiктiң сақтауы, орнықты қолдану оның компоненттерi және пайдалардың әдiл және тең негiзiнде бiрлескен алу.

Жұмыс мақсаты — Қазақстанның Республикасындағы әртүрлi тiршiлiгi туралы ұлттық есептеу нәтижесiн дайындау.

Зерттеулер процессте елдiң биологиялық әр түрлiлiгi туралы қазiргi мәлiметтiң жиын, өңдеу, жүйелеу және талдауы орындаған, конвенцияның мақсатқа жетуi тиiмдiлiк туралы да конвенцияның жағдайларының жүзеге асыруы мақсат қабылданған шаралар туралы көздiң нүктесiмен.

ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕР ТІЗІМІ

БТК Биологиялық Түрлілік туралы Конвенция

ЕҚТА Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар

БҰҰ Біріккен Ұлттар Ұйымы

ЖЭҚ Жаһандық Экологиялық Қор

ЮНЕСКО Білім, ғылым және мәдениет сұрақтары бойынша БҰҰ

АБР Азиаттық даму банкі

ҚР АШМ Қазақстан Республикасының Ауылшаруашылық Министрлігі

МҚТП Мемлекеттік ұлттық табиғи парк

МТР Мемлекеттік табиғи резерват

МТҚ Мемлекеттік табиғи қорық

ҚОҚІҰЖ/ТД Қоршаған ортаны қорғау іс- әрекеттің Ұлттық жоспары/ тұрақты даму

ҮҚ Үкімет Қаулысы

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 7

1. БИОТҮРЛІЛІКТІҢ ЖАЙ КҮЙІНЕ, ОСЫ ОБЛЫСТАҒЫ ТЕНДЕНЦИЯЛАРҒА, ҚАУІПТІЛІК ФАКТОРЛАРЫНА ЖАЛПЫ ШОЛУ 14

1.1. Табиғи экожүйелер 14

1.1.1. Орманды 14

1.1.2. Далалы 16

1.1.3. Шөлейтті 17

1.1.4. Тау экожүйелері 20

1.1.5. Су және жағалық 24

1.1.6. Агроэкожйелер 26

1.2. Видовое разнообразие 29

1.2.1. Флора 29

1.2.2. Фауна 32

1.2.2. Микроорганизмдер 37

1.3. Биотүрлілікке төнетін қауіптілік факторларына шолу 39

2. БИОТҮРЛІЛІКТІ САҚТАУ БОЙЫНША ҰЛТТЫҚ СТРАТЕГИЯ ЖӘНЕ ІС ӘРЕКЕТ ЖОСПАРЛАРЫ БАРЫНДАҒЫ АҒЫМДАҒЫ ЖАҒДАЙ 45

3. САЛАЛЫҚ ЖӘНЕ САЛААРАЛЫҚ ДЕҢГЕЙЛЕРДЕ БИОТҮРЛІЛІК ТАҚЫРЫБЫН ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӘНЕ ЕНГІЗУ. 59

3.1 Елдің табиғи ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар

63

3.2 Биологиялық түрлілік бойынша халықаралық конвенциялвр мен келісімдер. 74

4. ҚОРЫТЫНДЫ: СТАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАР МЕН 2010 ЖЫЛЫ ҚОЙЫЛҒАН МАҚСАТТАРДЫ ІСКЕ АСЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ 91

4.1. Биотүрлілілік компоненттерін қорғау 91

4.2. Биотүрлілілікке қауіп төндіру факторларын болдырмау 109

4.3. Адамдар өмірінің детңгейін көтеру мақсатында, биотүрлілікті қамтамасыз ететін тауарлар мен қызметтерді қолдау 171

4.4. Дәстүрлі білім, жаңалық және тәжірибені қорғау 121

4.5. Генетикалық ресурстарды пайдалануда тең және әділ пайда алу негізінде бірлескен пайдалануды қамтамасыз ету. 123

4.6. Адекватты ресурстарды беруді қамтамасыздандыру 124

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 128

А ҚОСЫМША 130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *