АНЫҚТАУ ЖӘНЕ МОНИТОРИНГ

АНЫҚТАУ ЖӘНЕ МОНИТОРИНГ

1. Экожүйе және өмір сүру ортасы: әртүрліліктің жоғарғы дәрежесімен, эндемиялық немесе жабайы тірі жануарларды ұстау мен оның қауіпті санының үлкен санымен сипатталады; қоныс аурататын түрлеріне керекті, саяси, экономикалық, мәдени және ғылыми білімі бар; негізгі эволюциялық және басқа да биологиялық үрдістермен байланысты немесе, репрезентативті және тамаша сипаты бар;

2. Түрлері мен сыбайластық: қаіпті жағдайда; жабайы түрлерінің үйдікіне және өзгеріске ұшыраған түрлерін көрсеті, медициналық, ауылшаруашылық немесе басқа да экономикалық құнылығы бар немесе саяси, ғылыми немесе мәдени білімі бар; биологиялық әртүрлілікті тұрақты пайдалану мен сақтау аймағында маңызды рөлі бар, мысалы түрлер-иникаторлар.

Қосымша ІІ

І бөлімі

ТӨРЕЛІКТІ АНЫҚТАУДЫҢ ПРОЦЕДУРАСЫ

1 бап

 Даулаушы-тарап хатшыны тарап дауды 27 бапқа сәйкес төрелікті анықтауға бергенін ескертеді. Ескертудің құрамында төрелікті анықтау пәнінің мазмұны бар, жекелей айтқанда, дау пайда болғаннын талқылайтын және қолданатын Конвенция немесе хаттаманың мақаласы. Егер де екі тарап сот төрағалығын тағайындағанға дейін келіспесе онда пән төрағалық анықталады. Хатшылық осындай әдіспен алынған ақпаратты барлық қызығушы Келісуші Тараптарға нағыз Конвенция мен сәйкес хаттамамен шығарып салады.

2 бап

1. Екі тарап дауласып жатқан кезде төрелік сот үш мүшеден тұрады. даудың әрбіржағы төрешіні таңдайды, және екі осылай тағайындалға төреші өзара келісім бойынша үшінші төрағалық сотқа төрағалық қызметін атқарушы етіп сайлайды. Соңғысы екі тараптың да азаматы бола алмайды, осы екі тараптың біреуімен тұрақты мекен жайы бір болмауы, бір жұмыста жасамауы және осы іске қатысы болмауы тиіс.

2. Егер де дауласушы тарап екеуден көп болатын жағдайда айтысқа жалпы мүддесі бар адамды келісе отырып бірге бір сот мүшесін таңдайды.

3. Біріншілікті тағайындау үшін қарастырылған кез келген вакансия процедураға байланысты толтырылады.

3 бап

1. Егер де екінші төрешіні тағайындағаннан екі ай өткеннен кейін төрелік сот төрағасы тағайындалмаған болса, онда тараптардың өтініші бойынша Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас хатшысы оны екі ай ішінде тағайындайды.

2. Егер тараптардың бірі өтінішті алғаннан кейін 2 ай ішінде төреші тағайындамаған болса, екінші жақ келесі екі ай ішінде тағайындау жүргізетін Бас хатшыны осы туралы ақпараттандыруға құқылы.

4 бап

Төрелік сот өзінің шешімін нағыз Конвенцияның, сәйкес хаттамалардың және халықаралық құқықтың нормаларымен шығарады.

5 бап

Егер де тараптар келіспесе, онда төрелік сот өзінің жеке процедуралық құқығын анықтайды.

6 бап

Төрағалық сот бір тараптың өтініші бойынша қажетті уақытша қорғаныс шараларын ұсынуына болады.

7 бап

Дауласушы тараптары төрағалық соттың жұмысына көмектеседі, жекелей айтқанда олардың бар мұмкіндіктерін қоданады:

а) іске қатысы бар барлық құжаттарды, ақпараттарды және мәліметтерді оған береді:

б) егер де қажет жағдайларда олардың көрсеткіштерімен танысуға сарапшыларды немесе куәгерлерді шақыруына мүмкіндік береді.

8 бап

Тараптар мен төрешілер төрелік соттың анықтауы барысында конфиденциальді тәртіпте алатын кез келген ақпараттың конфиденциальдылығын қамтамасыз ету керек.

9 бап

Егер де төрелік сот шешім қабылдамаса, істің нақты жағдайынан қорыта отырып соттық шығындар дауласып жатқан тараптар арасында тең бөлінеді. Сот барлық өзінің шығындарын тіркейді және тараптарға осы шығындар туралы нақты есеп береді.

10 бап

Кез келген дау барысында оң тәртіпті мүддені танытатын Келісуші Тарап, іс бойынша шешіммен затронут болса, соттың келісімімен істі тыңдайға қатысуына болады.

11 бап

Даудың барысында шығатын қарама-қарсы талаптарды естуге және сол бойынша шешім қабылдануына болады.

12 бап

Төрағалық соттың процедуралық сұрақтары бойынша және бар сұрақтары бойынша шешімі оның мүшелерінің дауысы арқылы қабылданады.

13 бап

Егер де бір тарап төрағалық сотқа келмеген жағдайда және барлық іс бойынша қорғаушымен шыға алмайтын болса екінші жақ тығдауды жалғастыруын сұрап және өзінің нақты шешімін шығаруын сұрануға болады. Бір жақтың болмауы немесе барлық іс бойынша қорғаушымен шыға алмайтын болса анықтау үшін бөгет болуы мүмкін. Өзінің нақты шешімін шығару үшін төрағалық сот талаптар дерліктей және заңды негізделгеніне көз жеткізу керек.

14 бап

Сот өзінің нақты шешімін өзінің соңғы бекітуінен 5 айдан кейін өзінің соңғы ірі нақты шешімін шағарады, егер де ол өзі 5 айдан аспайтын кезеңге созып жібермеген дағдайда.

15 бап

Төрағалық соттың соңғы шешімі ол негізделген мотивтерге анықтама бере отырып дау затымен шектеледі. Оның құрамында ол қабылдаған кезедгі мүшелердің аты, және соңғы шешім қабылдаған күнінен тұрады. Кез келген сот мүшесі ерекше ой білдіруіне болады немес соңғы шешімге сай келетін ой біодіруге болады.

16 бап

Қаулы екі тарапқа да міндетті болып табылады. Ол шағымға берілмейді, егер де дау тараптары шағымдану процедуасынан алдын келіспеген жағдайда.

17 бап

Дауласушы тараптар арасында қатысты талқылау немесе соттың соңғы шешімін тәртіпті орындаудың барысында пайда болған кез келген түсінбеушіліктер, кез келген тарапқа осы шешішді шығарған төрелік сотқа берілуіне болады

2 бөлім

КЕЛІСІМДІ ПРОЦЕДУРА

1 бап

Келісімді комиссия екі тараптың бірінің өтініші бойынша құрылады. Егер де екі жақ келіспеген жағдайда бұл комиссия бес мүшеден тұрады олардың екеуі мүдделі тарапта ал төрешісі осы мүшелермен қосарлана таңдалады.

2 бап

Екі тараптан көп адам қатысатын дау кезінде, жалпы мүдесі бар тараптар бірлесіп келісім жасай отырып комиссия мүшесін таңдайды. Екі не одан да көп әртүрлі мүдделі тараптар болған жағдайда немесе оларда бірдей мүдденің болмауына қатысты келіспеушілік болсамаған жағдайда, оларға мүшелер жеке тағайындалады.

3 бап

Тараптармен анықталатын кез келген тағайындаулар келісім комиссиясыны құру туралы өтінішті көрсеткен күннен бастап екі ай көлемінде жүргізілмесе, онда Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас хатшысы, осындау өтінішті көрсететін тараптың қатысты үндеуі болған жағдайда, бұл тағайындаулар келесі екі ай көлемінде жүргізіледі.

3 бап

Соңғы комиссия мүшелерінің тағайындауынан кейін екі ай ішінде келісім комиссияның төрағасы таңдап алынбаған болса, онда Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас хатшысы бір тараптың қатысты үндеуі болған жағдайда, келесі екі айда төраға тағайындайды.

4 бап

Келесім комиссиясы өзінің шешімін өзінің мүшелерінің дауысының көптігімен қабылдайды. Егер де дау тараптары осы жайлы келісімге келмесе, ол өзінің жеке процедурасын қолданады. Бұл тараптар адал қарастыратын, дауды кеңейту үшін ұсынысты көрсетеді.

5 бап

Келісім комиссиясының компетенциясына байланысты дау-дамай туған жағдайда сұрақ осы кимиссиямен шешіледі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *