Авраам Маслоу жасаған адам қажеттіліктерінің иерархиясында негізгісі қандай қажеттілік болып табылады? * Өзін-өзі таныта білу қажеттілігі

253 Авраам Маслоу жасаған адам қажеттіліктерінің иерархиясында негізгісі қандай қажеттілік болып табылады?

* Өзін-өзі таныта білу қажеттілігі

254 Оқушыларды дәделді пікірталасқа тарту үшін мұғалім оқушылар тобын қалай ұйымдастыра алады:

 *Оқушыларды топтарға біріктіріп, оларға өз пікірлерін дәлелдеуді үйретеді.

255 Төменде көрсетілген тапсырмалардың қайсысы когнитивті қолдау көрсету үлгісі («көпірше») болып табылады?

 *Практикалық тапсырманы орындау үшін нұсқаулықты ұстану

256 Джин Раддок «оқушы үнінің» мәні зор деп насихаттады. Ғалым бұл идеясымен не айтпақ болды?

*Оқушының пікіріне қызығушылық таныту арқылы олардың білім алуын жетілдіруге болады

257. Мерсер анықтаған әңгімелесу түрінің қайсысында оқушылар проблемамен бөліседі, сондай-ақ идеялар және пікірлермен алмасу, барлық идеяларды ойластырып, бағалау, ортақ білім мен түсінік құру арқылы бірлесіп ұғым қалыптастырады:

*Зерттеушілік

258.Бағдарламаның негізгі міндеті–*Қазақстандық мұғалімдерге пед.тәжірибесін жетілдіру мен бағалауға көмектесу.

259.Бағдарламаның негізгі қағидаты – тәжірибелік қызметті нақты ғылыми зерттеулердің дәлелденген нәтижелермен кіріктіру болып табылады.

260.Бірінші модуль – «Диалог арқылы оқыту» және «Қалай оқу керектігін үйрету».

261.Сындарлы-конструктивті оқыту әдісі қай елддің әдісі– *Англия.

262.Оқушының тақырыптың мәнін өз бетінше меңгеруін түсінуі және бағалай алуы мұғалімнің қандай маңызды факторы болып табылады? *Құзырлы оқыту.

263 .Шульманның үш көмекшісі: бас-кәсіби түсінік; қол- оқытудың тәжірибелік дағдылары; *жүрек-кәсіби тұтастықты білдіреді.

264.Оқыту сапасын анықтаудың 2 тәсілі бар. *1) сапалы білім беру *2) табысты білім беру

265.Әлеуметтік сындарлылық білім беруді түсіну жайында – *Выготский-1978 ж,

*Вуд-1998 ж. айтқан

266 .Диалог негізінде оқыту және оқу – *Мерсер-1995 ж, Литольтон-2007 ж, Алесандер- 2008 ж. еңбегі.

267 .Қалай үйрету керектігін үйрету – *Флейвел-1976 ж, Выготский-1978ж

268.Адамдардың қалай оқитынын түсіну,теориялық экспедициялар негізгі бағыттары қандай? әлеуметтік-психология,аффективтік теориялар,когнитивтік психология және неврология.

269.Пиаже қай жылдар нені түсіндірді? *Когнитивті психология-1960 ж

270 .Зияткерлік туралы кімдер зерттеді? *Говард Гарднер-2006 ж,

271.Үштік модель теориясын кім ұсынды? *Роберт Стернбер-1985 ж

272.Ген –біздің мінез-құлқымызды бақыламайды, біздің тәжірибеміздің әсерінен өзгеріп отырады деген- *Ридли-2004 ж.

273.Тәрбиелеу болжамдары кітабында отбасылық тәрбие ұғымы туралы жазған- *Джудит Харрис-1998 ж.

274.Бақылауды сұрыптайтын ақпараттық сұрыптап тұратын маңдай бөлігі екенін – *Косвами -2006 ж

275.Жадыны зерттеу маңызын зерттеген доктор- *Джон Саймонс

276.«Нақтлайтын өңдеуді» зертеген ғалым – *Хелга Нойсмен -2006 ж

277.Есте сақтағыңыз келетін ақпаратты танымал жерлермен байланыстырып елестетуге негізделген *мнемоника әдісі- Loci(орын әдісі. )

278..Жады мәслесін «алып шығу» туралы еңбектің авторы *Эндель Тувинг.

279.Оқушылардың ақпаратты сақтауы: дәріс-0-9% ,оқу-10% , аудио-20% ,

 видео-30% , талқылау-50% , практика-75 %, білім беру,бір-біріне үйретуі-90% .

280.Күнделікті оқу жағдайларында тестілеудің маңыздылығын айтқан авторлар-*Джев Крпике, Роди Редигер.

281.Қайта тексеруге қарағанда қайта оқу талаптары жеңіл алып шығу тәжірибесін дәлелдеген кім? *Саймонс-2012ж

282.Ынтаның иерархиялық моделін әзірлеген- *Аврамм Маслоу – 1968 жылы

283.«Мен» тұжырымдамасын, және жеке тұлға мен оның тәжірибесімен қарым-қатынас жасау маңыздылығын дамытқан кім? Карл Роджерс.-*1983ж

284.Оқытудың жолын қолдануда қандай көзқарастар бар – *1) оқушының жеке

тұлға және әлеуметтік нысан ретінде келешегі; *2) білім берудің оқушы

мен мұғалім арасындағы қарым-қатынас нәтижесі.

285.«Метасана» — қалай оқу керектігін үйрету,оқушының оқу дағдыларын қалыптастырады.

286.«метатану» — индивид қалай ойлайтынын, қалай оқитынын қадағалау,бағалау,бақылау және өзгерту қабілетін түсіну,*білім алуды үйретудің қозғаушы күші.

287.Сапалы білім беру– *мұғалім бейнесімен танылатын сан алуан элементтер арасындағы байланыс.

288.Оқушының 2 қасиеті:*1) «өзіндік мақсат»-Михай Чиксенсмихан 2008, 2) ішкі уәж – Раян мен Деки-2009ж.

289.Білім беру мен білім алудағы 8 тезис: *1) жаңа білім беру адамның нені білетінімен байланысты. 2) білім беру оқушының бастапқы білімі мен дағдыларын назарға алып,оларды өрістетуді мақсат ету;3) Осы байланыстарды дамыту және нығайту үшін проблемаларды шешу үдерісін толыққанды қатыстыру қажет.4) оқушыларға гипотезалар жасауға, оны қорғауға, сынақтан өткізуге және құруға уақыт бөлу;5) Оқушының бірін-бірін оқытуына мүмкіндік беру;6) белгілі бір уақыт ішінде жұмыс істеуге арналған материалдың көлемі шектеулі;7) мұғалімдер оқушыларға рефлексияны ынталандыру және өз идеяларын ойластыру арқылы алған білімдерін қорытындылап талдауға көмектесуге тиіс;8) қолайлы оқу үшін адамдарға кері байланыс пен мадақтау қажет,сондықтан да баға ізгі болу керек.

290. Жиынтық бағалау(сумативті)- оқуды бағалау. *Формативті бағалау-оқыту үшін бағалау.

291.Оқыту үшін бағалау-оқушылар уақыт кезеңінің өз білімдерінің деңгейін өздері бағалайтын, кейін мұғалімдермен бірге өзін-өзі жетілдіру жолындағы келесі қадамдарын айқындайтын үдеріс.

292.Кері байланыс әдісі – *оқушыларға өз білімін қадағалау мен бағалауға көмектесетін әдіс.

293.Әңгімелесудің үш түрі: *әңгіме-дебат, зерттеушілік әңгіме, топтық әңгіме тың.

294.Әңгіме-дебат барысында *39 бет.

295. Оқушылардың оқуына әсер ететін 2 факторлар бар олар: оң және теріс фактор.

296. оқушылардың оқуына әсер ететін факторлар: *- әлеуметтік және физикалық фактор — оқушының жеке факторы -әлеуметтік қолдау факторы -тапсырмалар мен берілген есептердің сапасы

297.Лондонда сынып мөлшерін зерттеу институты құрылды. *8 жоғарғы оқу орны, 199 мектеп, 330 сынып және 7142 оқушы зерттеу объектілеріне айналды.

298.Окленд университетінің профессоры Джон Хэттидің бұл кітабы оның 10 жыл бойы жүргізілген түбегейлі зерттеуінің нәтижесі болып табылады. Ол 146142 түрін белгілейтін және бірнеше миллион оқушыны зерттеуге арналған 52637 зерттеуді қамтыған жалпы саны 800-ге жуық мета-анализге негізделген (Хэтти, 2009). Кітап аңдатпасы жаңа Зеландия мен шетелдерге көп талқы тудырып үлгерді.

300. Фактордың 2 түрі бар: сыртқы фактор және ішкі фактор.

301.Хофстед, Г. (1991ж). Мәдениеттер және ұйымдар: Ойлауды дамыту жөніндегі бағдарлама.

302. Хофстед. Г. (1991ж). Үлкен ғылыми жұмысында IBM үшін орындалған ғылыми жұмыста өзі анықтаған айырмашылықтың 5 бағытын айқындады:

1.Биліктің ара-қатынасы. 2.Ұжымшылдықпен салыстырғандығы даралық. 3.Батылдық және нәзіктік. 4.Белгісіздіктен қашу. 5. Уақыт.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *