Қандай түрлендіргіш, пластинасы изоляцияланған материалмен оранған, магнинмен изоляцияланған сымнан дайындалады?

105. Қандай түрлендіргіш, пластинасы изоляцияланған

материалмен оранған, магнинмен изоляцияланған

сымнан дайындалады?

Дұрыс жауап: Қосалқы резистор

106. Қандай түрлендіргіште вольтметрдің өлшеу шегін кеңей төмен бірге температураның қателігін төмендетеді?

Дұрыс жауап: Қосалқы резистор

107. Тоқ трансформаторының екінші орамасына қандай аспаптар жалғанады?

Дұрыс жауап: Амперметрлер, ваттметрдің токтық орамасы, саңаушының тоқ орамасы

108. Кернеу трансформаторының екінші орамасына қандай аспаптар жалғанады?

Дұрыс жауап: Вольтметрлер, ваттметрдің кернеулік орамы, саңаушынылар

109. Қуатты тұрақты тоқ, активті, реактивті қуаттарды айнымалы тоқ тізбектерінде қандай ваттметрмен өлшейді?

Дұрыс жауап: Электродинамикалық және ферродинамикалық ваттметрмен варметрмен

110. Кернеу және тоқ арасындағы ығысу фазасын жүк кезіндегі және қуат коэффициентін өлшеуге арналған фазометрді тұрғызуға не қолданылады?

Дұрыс жауап: ЭД и ФД логометрлер

111. Аспаптардың тұрғызу принципі және өлшеу тәсілдері неге байланысты?

Дұрыс жауап: Жиілік диапазоны, сигнал түрлері, дәл өлшеудің талаптары

112. Электронды жиілік өлшейтін аспаптың артықшылығы неде?

Дұрыс жауап: Үлкен кіріс кедергі, сигнал көзінен аз қуат тұтынады

113. Тұрақты тоқ және кернеу өлшегенде қандай аспаптар қолданылады?

Дұрыс жауап: МЭ, ЭД ,ФД,ЭС, тұрақты тоқ потенциометрлер және санды аспаптар

114. Аз уақыт ішінде өтетін электр энергиясының аз санын немен өлшейді?

Дұрыс жауап: Баллистикалы галванометрмен

115. ЭД ӨМ неден тұрады?

Дұрыс жауап: Қозғалатын және қозғалмайтын

116. Сан түрінде көрсеткішті көрсететін аспап?

Дұрыс жауап: Санды

117. СӨА негізгі техникалық сипаттамасына не жатады?

Дұрыс жауап: Өлшеу диапазоны, сезімталдық, кіріс кедергі, кіріс тоқ, дәлдік, тез әсереткіш, қабаттасу әсеріне төзімді

118. Өлшенетін шаманың түрі бойынша СӨА қалай бөлінеді?

Дұрыс жауап: Вольтметр, частотомер, омметр

119. Өлшеу техникасында кандай сигналдар болады?

Дұрыс жауап: Үлгілі және өлшегіш

120. Уақытқа және кеңістіктікке байланысты өзгеретін сигнал?

Дұрыс жауап: Тұрақты, айнымалы

121. Ақпаратты параметр деген не?

Дұрыс жауап: Егерде параметр және өлшенетін шамалар арасында функциональды байланыс болса

122. Ақпаратсыз параметр деген не?

Дұрыс жауап: Егерде параметр және өлшенетін шамалар арасында функциональды байланыс болмаса

123. Өлшеу түрлендіргіштерінің ең негізгі метрологиялық сипаттамасы не?

Дұрыс жауап: Статикалық

124. Шкалалы өлшегіш аспаптардың маңызды сипаттамасы?

Дұрыс жауап: Бөлік бағасы

125. Өлшеу құрылғысының жалпылама сипаттамасы?

Дұрыс жауап: Дәлдік класы

126. Жүйелі қателіктің пайда болу мінезіне қарай қалай бөлінеді?

Дұрыс жауап: Тұрақты, айнымалы

127. Тұрақты қателіктер қалай пайда болады?

Дұрыс жауап: Санақ санын дұрыс алмағанда ӨҚ дұрыс градуировкала мағанда

128. Қандай физикалық мәннің өлшем бірлігі тесла?

Дұрыс жауап: Магнит индукция

129. Аддитивті, мультипликативті және қисықты қателіктер неден пайда болады?

Дұрыс жауап: Сипаттаманың көптеген сыртқы факторларының әсерінен

130. ∆I= I ТЕК-I КЕРІ (ОР) қалай аталады?

Дұрыс жауап: Абсолюттік

131. Қандай физикалық мәннің өлшем бірлігі вебер?

Дұрыс жауап: Магнит ағыны

132. Қандай физикалық мәннің өлшем бірлігі ампер?

Дұрыс жауап: Тоқ

133. Өлшеу тәсілімен пайда болған қателік қалай аталады?

Дұрыс жауап: Тәсілдік

134. Прогрестік және периодты қандай қателікке жатады?

Дұрыс жауап: Айнымалы

135. Өлшеу құрылғысынан пайда болған қандай қателік?

Дұрыс жауап: Инструментті

136. К= -∆I қалай аталады?

Дұрыс жауап: Түзету коэффициенті

137. Қандай жүйеде тыныштандырғыш ролін алюминий каркасы атқарады?

Дұрыс жауап: Магнитоэлектрлі

138. Теңестіру түрлендіргішінде қандай каналдар бар?

Дұрыс жауап: Тіке, кері

139. Тікелей түрлендіру тәсілі нені көрсетеді?

Дұрыс жауап: Тікелей бағалау тәсілді

140. Теңестіру түрлендіргіші нені көрсетеді?

Дұрыс жауап: Нөлдік тәсілді

141. Термодинамикалық температураның бірлігі?

Дұрыс жауап: Кельвин

142. Аспаптар өлшеу принципіне қарай нешеге бөлінеді?

Дұрыс жауап: 10

143. Абсолют қате дегеніміз не?

Дұрыс жауап: Шаманың өлшенген мәні мен шын мәні арасындағы айырмашылық

144. Аспатың келтірілген қателігі дегеніміз не?

Дұрыс жауап: Абсолют қатесінің ∆А аспаптың берілген шкала бойынша өлшеуге келетін шаманың ең улкен мәніне Аmax қатынасын айтады

145. Тану әрекеті өздерінің заңдарына ие болады?

Дұрыс жауап: «Тірі аңдаудан абстрактік ой өріске және содан тәжірибеге көшу» нәтижесінде біз зерттелінетін объект туралы санды ақпаратты аламыз

146. Ақиқат тіршілікте әр түрлі оқиғалар лезде өтпейді, олар нақты ұзақтылыққа ие болады, қоршаған ортаның осы қасиетті сапалы түрде келесі болады?

Дұрыс жауап: Уақыт

147. Әр түрлі қасиеттердің жалпы қабылданған немесе заңды түрде бегліленген сипаттамалары (мөлшерлері) аталады?

Дұрыс жауап: физикалық шамалары деп

148. Физикалық шама — дегеніміз?

Дұрыс жауап: Әрбір үлгіге тән дербес қаисет

149. Физикалық шаманың шынайы мәні дегеніміз?

Дұрыс жауап: Объектінің қалыпты жағдайда қол жетуі мүмкін емес көрсеткіші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *