Электрлік өлшеулер

1. Құрылымдық тәсім дегеніміз не?

Дұрыс жауап: Өлшенетін тізбектің негізгі бөлімін

және оның өзара байланысын көрсететін

тәсім

2. Аспапты қолдану мүмкінділігінің

критериясы қандай қателікпен

анықталады?

Дұрыс жауап: Келтірілген

3. Электр энергиясын саңауышында

қандай момент болмайды?

Дұрыс жауап: Кері әсер етуші

4. Электр энергия санауышында өлшеу

механизмі қандай?

Дұрыс жауап: Индукциялық

5. Тұрақты магниттің магнит өрісімен дискі

айналатын жазықтықта индукцияланған

құйынды тоқтарының әсерінен пайда болатын

қандай момент?

Дұрыс жауап: Айналмалы

6. Тежеуіш моменті неге пропорционал?

Дұрыс жауап: Айналу жылдамдығына

7. Электр энергиясын санауышындағы айналу

 моменті қай шамаға пропорционал болады?

Дұрыс жауап: Активті қуатқа

8. С=W/N бұл шама қалай аталады?

Дұрыс жауап: Тұрақты санауыш

9. Санауыш бір айналыс жасағанда

тұтынушының қабылдайтын электр

энергиясының саны қалай аталады?

Дұрыс жауап: Санауыш тұрақтысы

10. Өлшеу әдісі дегеніміз не?

Дұрыс жауап: Принциптермен өлшеу құрылғыларын пайдалану

әдістерінің жиынтығы

11. Материалдармен заттардың құрамын

 және қасиетін сипаттайтын өлшем шама

 бірлігін қайтадан туғызатын не?

Дұрыс жауап: Стандарттық үлгі

12. ∆=Хн-Хg бұл не?

Дұрыс жауап: Абсолюттік қателік

13. Айналдыру моменті қай формуламен

анықталады?

Дұрыс жауап: М=ВSωI

14. Магниттік электрлік жүйенің құрылғылары

 не арқылы өзара әсер еткіш принциптері

бойынша жұмыс істейді?

Дұрыс жауап: Магниттік өріс

15. Айналу момент ненің себебінен

туындайды?

Дұрыс жауап: Өзара әсер еткіш магниттік өрісінің

тұрақты магнит рамкасынан тоқ өтуінен

16. Өзекше мен полюстік шектердің

арасындағы ауалық тетікте не туындайды?

Дұрыс жауап: Магниттік өріс

17. Магнитоэлектрлік құрылғыларының

қателіктері неде?

Дұрыс жауап: Жүктелу қабілеттілігінің төмендігінде

18. Магниттік электрлік құрылғылардың

 артықшылығы неде?

Дұрыс жауап: Сезімталдылығыныңжоғарылығы

19. Бір фазалы және үш фазалы

тізбектегі пайдаланылған электр

энергиясы немен өлшенеді?

Дұрыс жауап: Индукциялық саңаушымен

20. Өлшенетін шаманың өзгеру режиміне байланысты

өлшеу құрылғыларының қателіктері қандай

болады?

Дұрыс жауап: Статикалық және динамикалық

21. Электр өлшеуіш құрылғыларының

қателіктері?

Дұрыс жауап: Абсолюттік, салыстырмалы және

келтірілген

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *