Физикалық шаманың нақты мәні дегеніміз?

Физикалық шаманың нақты мәні дегеніміз?

Дұрыс жауап: Шынайы мәнге мейлінше жақын, тәжірибе жүзінде табылған мән

151. Физикалық шаманың өлшеу бірлігі дегеніміз?

Дұрыс жауап: сандық мәні бірге тең физикалық шама

152. Физикалық шамалардың негізгі өлшеу бірліктерінің жіктелуі?

Дұрыс жауап: Негізгі және туынды

153. Физикалық шамалардың өлшеу бірліктерін бірігуі?

Дұрыс жауап: Бірліктердің халықаралық жүйесі

154. «Ампер» өлшеу бірлігінің жүйелік сипаты?

Дұрыс жауап: негізгі

155. «Вольт» өлшеу бірлігінің жүйелік сипаты?

Дұрыс жауап: туынды

156. Физикалық шаманың еселік артық бірлігі?

Дұрыс жауап: Жүйелік бірліктерден бүтін сан есе үлкен

157. Физикалық шаманың еселік кіші бірлігі?

Дұрыс жауап: Жүйелік бірліктерден бүтін сан есе кіші

158. Физикалық шамалардың еселік бірлігін қандай санақ жүйесінің негізі арқылы анықталады?

Дұрыс жауап: Ондық

159. Қандай мағлұмат априорлы деп аталады?

Дұрыс жауап: өлшеу жүргізілгенге дейін белгілі

160. Өлшеу нәтижесі туралы мағлұматы қандай жағдайда активтілер қатарына жатады?

Дұрыс жауап: Энергетикалық сипатта болса

161. Өлшеудің алгоритмі дегеніміз?

Дұрыс жауап:Өлшеу ппроцесін алдын-ала белгіленген орындаудың дәлме-дәл тәртібі

162. Өлшеу нәтижесінің сенімділігі немен анықталады?

Дұрыс жауап: өлшеу нәтижесінің сенімділік дәрежесімен

163. Магнитоэлектрлік жүйедегі прибордың механизмінің ауытқу бұрышының теңдеуі?

Дұрыс жауап:

164. Магнитоэлектрлік прибордың қолдану аясы?

Дұрыс жауап: тұрақты шамаларды өлшеу үшін

165. Вольтметрдің өлшеу шегін арттыруға қажетті қосымша кедергінің шамасын анықтаушы өрнек?

Дұрыс жауап:

166. Диодты схема арқылы қосылған прибор айнымалы токтың қандай мәнін өлшейді?

Дұрыс жауап: Орта

167. Айнымалы токтың орташа мәні?

Дұрыс жауап:

168. Екі жарты периодты түзеткіш арқылы қосылған прибор арқылы өтетін ток күшінің орташа мәні?

Дұрыс жауап:

169. Магнитоэлектрлік прибордың шартты белгісі?

Дұрыс жауап:

170. Электрдинамикалық прибордың жұмыс істеу принципі қандай физикалық құбылысты пайдалануға негізделген?

Дұрыс жауап: Тоғы бар катушкалардың магнит өрістернің өзара әсерлесуіне

171. Электродинамикалық және элетрстатикалық жүйедегі прибордың шартты белгісі?

Дұрыс жауап:

172. Магнитоэлектрлік жүйедегі прибордың жұмыс істеу принципі неге негізделген?

Дұрыс жауап: Тоғы бар өткізгіштің сыртқы тұрақты магнит өрісімен әсерлесуіне

173. Магнитоэлектрлік жүйедегі прибордың шкаласы?

Дұрыс жауап: сызықты

174. Берілген схеманың атқаратын қызметі?

Дұрыс жауап: Көп шекті вольтметр

175. Берілген схеманың атқаратын қызметі?

Дұрыс жауап: Көп шекті амперметр

176. Берілген өлшеуіш схеманың қызметі?

Дұрыс жауап: айнымалы тоқты магнитоэлетрлік прибормен өлшеу

177. Электрдинамикалық жүйедегі прибордың қолдану аясы?

Дұрыс жауап: айнымалы, тұрақты тоқ күшін, кернеуін және қуатын өлшеуге

178. Электрмагниттік жүйедегі прибордың жұмыс істеу принципі?

Дұрыс жауап: тоғы бар катушканың ферромагнетик пен әсерлесуіне

179. Электрмагниттік жүйедегі прибордың шартты белгісі?

Дұрыс жауап:

180. Электрмагниттік жүйедегі прибордың қолдану аясы?

Дұрыс жауап: Амперметр, вольтметр

181. Екі электрлік шаманың қатынасын өлшеуге арналған құрал қалай аталады?

Дұрыс жауап: Логометр

182. Логометрдің жұмыс істеу принципі?

Дұрыс жауап: Тоғы бар екі катушканың магнит өрістерінің тұрақты магнит өрісімен әсерлесуіне

183. Зарядталған электродтардың өзара әсерлесуіне негізделген приборлардың жүйелік аталуы?

Дұрыс жауап: электрстатикалық

184. Электрстатикалық приборлардың қолдану аясы?

Дұрыс жауап: тұрақты және айнымалы кернеулерді өлшеу

185. Аналогты шамаларды сандық әдіспен өлшеу үшін қажет бірінші амал?

Дұрыс жауап: дискреттеу

186. Физикалық амал ретінде қандай мағлұматты дискреттеуге болады?

Дұрыс жауап: аналогты шамаларды

187. Аналогты шаманы цифрлық прибормен өлшеу барысында қолданылатын түрлендірулер?

Дұрыс жауап: аналог дискреттеу кодтау

188. Цифрлық өлшеу приборларында қолданылатын санақ жүйесі?

Дұрыс жауап: екілік–ондық

189. Өлшенетін шамаларды келесі түрге бөлуге болады?

Дұрыс жауап: «заттылық» тобының шамалары, «энергетикалық» тобының шамалары, «ақпараттық» тобының шамалары

190. «Заттылық» тобының шамалары?

Дұрыс жауап: заттардың физикалық және физика-химиялы қаситеттерін және олардың құрамын бейнелейді

191. «Энергетикалық» тобының шамалары?

Дұрыс жауап: үрдістердің энергетикалық сипаттамаларын қамтып көрсететін қасиеттерін бейнелейді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *