Теңестіру түрлендіргішінде қандай каналдар бар? Дұрыс жауап: Тіке, кері

Теңестіру түрлендіргішінде қандай каналдар бар?

Дұрыс жауап: Тіке, кері

139. Тікелей түрлендіру тәсілі нені көрсетеді?

Дұрыс жауап: Тікелей бағалау тәсілді

140. Теңестіру түрлендіргіші нені көрсетеді?

Дұрыс жауап: Нөлдік тәсілді

141. Термодинамикалық температураның бірлігі?

Дұрыс жауап: Кельвин

142. Аспаптар өлшеу принципіне қарай нешеге бөлінеді?

Дұрыс жауап: 10

143. Абсолют қате дегеніміз не?

Дұрыс жауап: Шаманың өлшенген мәні мен шын мәні арасындағы айырмашылық

144. Аспатың келтірілген қателігі дегеніміз не?

Дұрыс жауап: Абсолют қатесінің ∆А аспаптың берілген шкала бойынша өлшеуге келетін шаманың ең улкен мәніне Аmax қатынасын айтады

145. Тану әрекеті өздерінің заңдарына ие болады?

Дұрыс жауап: «Тірі аңдаудан абстрактік ой өріске және содан тәжірибеге көшу» нәтижесінде біз зерттелінетін объект туралы санды ақпаратты аламыз

146. Ақиқат тіршілікте әр түрлі оқиғалар лезде өтпейді, олар нақты ұзақтылыққа ие болады, қоршаған ортаның осы қасиетті сапалы түрде келесі болады?

Дұрыс жауап: Уақыт

147. Әр түрлі қасиеттердің жалпы қабылданған немесе заңды түрде бегліленген сипаттамалары (мөлшерлері) аталады?

Дұрыс жауап: физикалық шамалары деп

148. Физикалық шама — дегеніміз?

Дұрыс жауап: Әрбір үлгіге тән дербес қаисет

149. Физикалық шаманың шынайы мәні дегеніміз?

Дұрыс жауап: Объектінің қалыпты жағдайда қол жетуі мүмкін емес көрсеткіші

150. Физикалық шаманың нақты мәні дегеніміз?

Дұрыс жауап: Шынайы мәнге мейлінше жақын, тәжірибе жүзінде табылған мән

151. Физикалық шаманың өлшеу бірлігі дегеніміз?

Дұрыс жауап: сандық мәні бірге тең физикалық шама

152. Физикалық шамалардың негізгі өлшеу бірліктерінің жіктелуі?

Дұрыс жауап: Негізгі және туынды

153. Физикалық шамалардың өлшеу бірліктерін бірігуі?

Дұрыс жауап: Бірліктердің халықаралық жүйесі

154. «Ампер» өлшеу бірлігінің жүйелік сипаты?

Дұрыс жауап: негізгі

155. «Вольт» өлшеу бірлігінің жүйелік сипаты?

Дұрыс жауап: туынды

156. Физикалық шаманың еселік артық бірлігі?

Дұрыс жауап: Жүйелік бірліктерден бүтін сан есе үлкен

157. Физикалық шаманың еселік кіші бірлігі?

Дұрыс жауап: Жүйелік бірліктерден бүтін сан есе кіші

158. Физикалық шамалардың еселік бірлігін қандай санақ жүйесінің негізі арқылы анықталады?

Дұрыс жауап: Ондық

159. Қандай мағлұмат априорлы деп аталады?

Дұрыс жауап: өлшеу жүргізілгенге дейін белгілі

160. Өлшеу нәтижесі туралы мағлұматы қандай жағдайда активтілер қатарына жатады?

Дұрыс жауап: Энергетикалық сипатта болса

161. Өлшеудің алгоритмі дегеніміз?

Дұрыс жауап:Өлшеу ппроцесін алдын-ала белгіленген орындаудың дәлме-дәл тәртібі

162. Өлшеу нәтижесінің сенімділігі немен анықталады?

Дұрыс жауап: өлшеу нәтижесінің сенімділік дәрежесімен

163. Магнитоэлектрлік жүйедегі прибордың механизмінің ауытқу бұрышының теңдеуі?

Дұрыс жауап:

164. Магнитоэлектрлік прибордың қолдану аясы?

Дұрыс жауап: тұрақты шамаларды өлшеу үшін

165. Вольтметрдің өлшеу шегін арттыруға қажетті қосымша кедергінің шамасын анықтаушы өрнек?

Дұрыс жауап:

166. Диодты схема арқылы қосылған прибор айнымалы токтың қандай мәнін өлшейді?

Дұрыс жауап: Орта

167. Айнымалы токтың орташа мәні?

Дұрыс жауап:

168. Екі жарты периодты түзеткіш арқылы қосылған прибор арқылы өтетін ток күшінің орташа мәні?

Дұрыс жауап:

169. Магнитоэлектрлік прибордың шартты белгісі?

Дұрыс жауап:

170. Электрдинамикалық прибордың жұмыс істеу принципі қандай физикалық құбылысты пайдалануға негізделген?

Дұрыс жауап: Тоғы бар катушкалардың магнит өрістернің өзара әсерлесуіне

171. Электродинамикалық және элетрстатикалық жүйедегі прибордың шартты белгісі?

Дұрыс жауап:

172. Магнитоэлектрлік жүйедегі прибордың жұмыс істеу принципі неге негізделген?

Дұрыс жауап: Тоғы бар өткізгіштің сыртқы тұрақты магнит өрісімен әсерлесуіне

173. Магнитоэлектрлік жүйедегі прибордың шкаласы?

Дұрыс жауап: сызықты

174. Берілген схеманың атқаратын қызметі?

Дұрыс жауап: Көп шекті вольтметр

175. Берілген схеманың атқаратын қызметі?

Дұрыс жауап: Көп шекті амперметр

176. Берілген өлшеуіш схеманың қызметі?

Дұрыс жауап: айнымалы тоқты магнитоэлетрлік прибормен өлшеу

177. Электрдинамикалық жүйедегі прибордың қолдану аясы?

Дұрыс жауап: айнымалы, тұрақты тоқ күшін, кернеуін және қуатын өлшеуге

178. Электрмагниттік жүйедегі прибордың жұмыс істеу принципі?

Дұрыс жауап: тоғы бар катушканың ферромагнетик пен әсерлесуіне

179. Электрмагниттік жүйедегі прибордың шартты белгісі?

Дұрыс жауап:

180. Электрмагниттік жүйедегі прибордың қолдану аясы?

Дұрыс жауап: Амперметр, вольтметр

181. Екі электрлік шаманың қатынасын өлшеуге арналған құрал қалай аталады?

Дұрыс жауап: Логометр

182. Логометрдің жұмыс істеу принципі?

Дұрыс жауап: Тоғы бар екі катушканың магнит өрістерінің тұрақты магнит өрісімен әсерлесуіне

183. Зарядталған электродтардың өзара әсерлесуіне негізделген приборлардың жүйелік аталуы?

Дұрыс жауап: электрстатикалық

184. Электрстатикалық приборлардың қолдану аясы?

Дұрыс жауап: тұрақты және айнымалы кернеулерді өлшеу

185. Аналогты шамаларды сандық әдіспен өлшеу үшін қажет бірінші амал?

Дұрыс жауап: дискреттеу

186. Физикалық амал ретінде қандай мағлұматты дискреттеуге болады?

Дұрыс жауап: аналогты шамаларды

187. Аналогты шаманы цифрлық прибормен өлшеу барысында қолданылатын түрлендірулер?

Дұрыс жауап: аналог дискреттеу кодтау

188. Цифрлық өлшеу приборларында қолданылатын санақ жүйесі?

Дұрыс жауап: екілік–ондық

189. Өлшенетін шамаларды келесі түрге бөлуге болады?

Дұрыс жауап: «заттылық» тобының шамалары, «энергетикалық» тобының шамалары, «ақпараттық» тобының шамалары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *