OLAP-жеткізудегі ақпараттық тізбектегі жеткізуде берілген есептерді шешу технологиялары мен қоймалары

 

Кез келген күрделi жүйе өзара байланысты үдерістердің кешенi болады. Үдерістің ұғымы бизнес- жүйе сияқты Ицпқа қарай астында оның шығуларында процесстiң кiру өте құрастыр қызметтердiң өзара байланысты және өзара жұмыс iсте түрлерiнiң жиынтығы ұғылатын бизнес- процесс сияқты түсiндiредi. Жүйелiк талдауды тап бiртiндеп қолдану Ицп қызмет бизнес- процесстер жиынтықты сияқты қаралғанын келтiрдi. Жаттығу әсер етулерiмен бұл процесс жолы және процесс басқаруы болды. Процесс жолымен менеджментi жүйелi түрде теңестiру ұғылады процесстердiң Ицп қолданылатын.

Процесс басқаруы — бұл Ицптың басқаруын схема, қайының жанында, олардың табысы үшiн процесстердiң жиынтығының бизнес- мақсаттардан сүйене анықталады, және қор оны құрылымға қажеттi процесстерi өз кезегiнде анықтайды.

Процесспен басқару бойынша есептердiң көпшiлiгi формализация және автоматтандыру ерiксiз көнетiндiгi, итолардың арқасында процесс басқаруы тек қана қажеттi емес,сонымен қатар болуы мүмкiн болды. Қажеттiлiк маңызды экономикалық эффектке жеке функцияларының автоматтандыруы сылтаумен қосымша еңбек шығындар және ақпараттық қорлар талап ететiн жеке автоматты функциялардың орындауының нәтижелерi желiмдеуге алып келменен, процесс автоматтандыруы артықшылығы барырақ функционалдық. Автоматтандыруға процесс жолы, яғни автоматтандыруы бизнес- процесстер табандатқан процесстiң жеке функцияларының орындауының нәтижелерiнiң автоматты берiлуiн қажеттiлiктi бастапқы есепке алады және жедел қимылдаушылық, тиiмдiлiк және автоматтандырылатын процесстiң құнындағы маңызды эффектiн нақ сол қамтамасыз етедi.

Бөлiмшелердiң арасындағы бағыттың арқасында клиентте, тосқауылдардың жоқтығына, қызметтiң процесс ұйымының тағы басқа артықшылықтарына жауапты процесстiң нәтижелерiндегi бар болуына процесс — түлкi бағдарлалған енгiзу Ицптың қызметiнiң барынша тиiмдi автоматтандыруы, сонымен бiрге әр түрлi ақпараттық жүйелер және ол қолданылатын қосымшалардың кiрiгуiн кепiлдiк бередi.

Бизнес- процесстер және айғақсыз басқару логистиялық шешiмдердiң қабылдануға болуы мүмкiн зардаптарының ұлғайтуын сипаттың күрделенуiмен қазiргi шарттарда байланысты итолар арқылы жүзеге асырылатын аналитикалық есептердiң шеңберiнiң кеңейтуiндегi қажеттiк пайда болды. Бұл Ицпқа бизнес- процесстер де тиедi. Ұйымдастыру-экономикалық басқару жүйелерiндегi итоларын енгiзу ар OL шеңберiнде жүзеге асырылатын (есептi ) транзакция есептерiнiң автоматтандыруды сызығы бойынша бастады — технологиялар және, бастапқы мәлiметтiң үлкен көлемiнiң есептеуiш өңдеуiмен сабақтас. Ицпқа транзакция есептерiнiң сыныбына келесi мiнездеме ие болатын есептердi жатқызуға болады:

басқару логистиялық функциялардың басым көпшiлiктiң iске асыруы үшiн мәлiметтер олардың шешiмiнде жеткiзiлiп берiлетiндiгi, — Лс негiздердi құрайды;

— жаппай сипат және қатал мерзiмдiлiкпен iске асатын олардың шешiмi тасысады;

— бос тұруларға арифметикалық операция негiзделген шешiмдер алгоритмдар бос тұрулар алатындығынан, оңай формалданылатын, компьютер iске асыруында оңаю жеткiлiктi демек оңаю жеткiлiктi;

— (нормативтiк — анықтама) бастапқы айнымалы және тұрақты мәлiметтiң үлкен көлемдерiнiң үстiнде есептеуiш операциялардың көптiгiнiң орындауымен байлағандығы, тiптi өз қол iске асыруында дегенмен тiптi сыйымды.

Лске осы есептердiң мысалдарымен жабдықтауларды бақылау, түсу және материалдардың шығынының есепке алуы, жабдықтаушылары бар есептеулер қызмет көрсете алады. Транзакция есептерiнiң шешiмiне түлкiге деректердi өңдеудi уақытының бiрдеменiң ең көбi және жолдың позадачномның жанында дәл келедi, бұл сақтауды бөлек ұйымды массив бiлдiредi, мәлiметтiң қайталауында болады.

Сондықтан ақпарлық үдерiстердi компьютеризацияға өздiң жүйелiк амал iске асырған (ДҚ ) деректер қоры тұжырымдама ұсыныс жасаған.

Ир интеграцияланған логистикаға жол көздiң нүктесiмен Ицптың қалыптасу және дамытуын сапалы жаңа негiздi құрайды. Ирлдың тиiмдi және жоғары технологиялы құрылымының қолдануы жылдам құбылмалы нарықтық ортадағы тiркестердiң қатысушыларының жиынының өзара әрекеттесуi және бәсекелестiктiң қаталдандыруы қамтамасыз етуге ұқ болатын интеграцияланған құрал-сайман жасауға мүмкiндiк бередi. Шарттар бұл барлығы көкейкестiрек балама нұсқалардың жиыны бағалайтын және жүйелердiң ДҚтан дәстүрлi OLTP сақталған оның шығарулары аналитикалық есептердiң шешiмi үшiн мәлiметтiң алуын әдiс ирландық жолымен құрайтын сыртқы және iшкi факторлардың жиi пайда болатын өзгерiстерiнiң шарттарындағы Ицп тиiмдi басқару қамтамасыз ететiн қисынды басқару логистиялық шешiмдердi қабылдауға мүмкiндiк берген аналитикалық сипаттың есептерiнiң iске асыруы келесi себептердiң қатары бойынша барлық және тиiмдiден кемдердi кем болып қалыптасты болып қалыптасады:

— ар OL мәлiмет құрамы — жүйелер аналитикалық есептердiң шешiмiне негiзiнен бағытталмаған;

— көп аналитикалық есептердiң шешiмi бойынша мәлiметтiң үлкен көлемiнiң өңдеуi талап етедi ар OLны шеңберiнде алып келген күрделi алгоритмдарға жеткiлiктi — есептеуiш қорлардың маңызды шығындарына жүйе;

— ар OL аналитикалық қосымшалардың iске асыруы ДҚты қолданып — жүйелер транзакция есептерiнiң жедел өңдеуiне қақпалайды.

Көрcетiлген себептер аналитикалық сипаттың логистиялық есептерiнiң жедел шешiмi қамтамасыз етер едi Ирлдiң сақтауды ұйымға және өңдеудiң жаңа жолдарының пайда болуын қажеттiлiк себепшi болды.

Бiрлескен ДҚтардың ұйымы бойынша У.Инмоном-маманымен У.Инмоном мәлiметтердiң қойма аталған ақпаратты сақтаулар ұйымға принциптi жаңа жолы ұсыныс жасаған.

Дәл қазiр мәлiметтердiң қоймасымен пәндiк ұғылады — бастау болатын талдау және басқару логистиялық шешiмдердiң қабылдануы үшiн қажеттi Ирл мәлiмет жиыны бағдарлалған, интеграцияланған, қолдайтын хронологияны қажеттi.

Мәлiметтердiң қойманың тұжырымдамасының iске асыруларын негiзде келесi негiзгi қағидалар жатады:

мәлiмет жиындары ардың OLға жедел деректердi өңдеу жүйе қолданылатын мәлiмет жиындарына бөлшектенедi — қоймаға мәлiметтерiнiң олары жүйелер және бөлменiң алдында жүйелердiң аналитикалық OLAP қолданылатын мәлiмет жиындарына қайшылық еместiктерге тексередi, ұғымдардың бiрыңғай жүйесiне және ұсыныстың бiртұтас қалыптары және нақтылы түрлермен тура келедi қоймадан мәлiметтерi ескiрудi шара бойынша құрып жалпылайды, бошаламағанында емес, олардың жаңартылған мәндерi қойманың бар осы құрылымымен ендi жамалады досье қоймаға мәлiметтерiнен тысқары қажеттi (мәлiметтер агрегаттай алады) мәлiметтiң тез және тиiмдi шығаруы қамтамасыз етiлдi (сақталған мәлiметтер туралы мәлiметтер яғни) метамәлiметтер сонымен бiрге болатындай етiп өзiнiң түрi ұйымдасады сақталған басқару мәлiмет туралы оның аналитикалық өңдеуiн мүмкiндiк кеңiтетiн әр түрлi мәлiмет шағылатын. —Мәлiметтер мета мәлiметтiң көзi, оның құрастыруын датаны, қоймаға енгiзуiн датаны, мәлiметтiң қолданушыларын мiнездейдi.

Мәлiметтердiң қоймасы — бұл OLAPларды салатын ақпараттық iрге қосымша. OLAPның программалық құралдарының бас ерекшелiгi — жүйелер қойма болатын мәлiметтердiң жеделдiк талдауын қамтамасыз ету болып табылады, және де олар басқару бойынша кез келген мамандармен қолдана алады. Талдаудың нәтижелерi бұл турасында, онда бас мақсаттарымен жиналған мәлiметтiң қатынасындағы функционалдық және логикалық заңдылықтардың iздестiруiн қамтамасыз етулер болып табылған мәлiметтердiң зияткерлiк талдауымен сонымен бiрге үлгiлер және ережелер, баяндаушы және бағдарлаушы бұл заңдылықтардың құрастыруы сабақтас есептер ерекше ерекшелеу керек. OLAPның жоспары бұл — технологиялар жасанды ақылдың жүйелерiнiң iске асыруындағы нақтылы адымдары болады.

Мәлiметтердiң зияткерлiк талдауымен сабақтас итоларды ара-арасындаларды ерекше орын сарапшылық жүйелер және нейрожелiлердi жататын бейресми немесе формализацияланған есептердiң шешiм қамтамасыз ететiн технологияларға берiледi.

Сарапшылық жүйелер адам компьютер арқылы зияткерлiк қабiлеттiлiктер экономика саласында дәл келтiредi және, өнер-бiлiм бұл жиналған облыстар және формализацияланған ережелерге шiре, жаңа бiлiмдердi олардың негiздерiнде алады.

Нейрожелiнiң жұмыстары үшiн мысалдардың жеткiлiктi санындағы оның алдын ала үйренуi орындауға керек. Табиғатты сол болатын белгiсiз кiру мәлiметтерiнiң негiзiнде қойылған есептiң тамаша шешiмдерiн шығаруға қабiлеттi үйретiлген нейрожелiсi не осыдан кейiн болып есептеледi, бiрақ оған оқитын мәлiметтердiң жиыны не.

OLAPның негiзiнде мәлiметтердiң талдауы үшiн итоларды енгiзу — жүйелер және жасанды ақылдың жүйелерi логистиялық басқарудың функционалдық есептерiнiң шеңберiнiң кеңейтуiн қамтамасыз етедi

2. Ицпқа бизнес- процесстердi сипаттамасының құралдары логистиялық ақпараттық жүйенiң енгiзуiнде

Кәсiпкерлiктiң ептеген бөлiмшелерiнiң көз мөлшерiмен сипаттамасының құралдарының жабдықтауларды интеграцияланған тiркестiң бизнес- архитектурасын сипаттаманың құралдарына жабдықтауларын тiркесiнде өткелдiң негiзiнде бизнес- пiшiндеудiң құралдарының дамытуы және жабдықтаулардың интеграцияланған тiркестерiнiң талдауын платформа негiзiн кiрiгудi тұжырымдаманы құрайтын ARISтiң әдiстемелiгi негiзiнен болып табылады. Ицп кiретiн ұйымдардың арасындағы да, элементтердiң арасындағы ұйымның iшi де Ицп қызметтер бұл тұжырымдамамен сәйкес сипаттамада оның әр түрлi логистиялық iшкi жүйелерi бастапқыда жете суреттеледi, содан соң барлық байланыс шағылатын бiртұтас үлгiнi салады.

Бизнес- пiшiндеудiң құралдары және талдауды негiзгi тағайындау — кәсiпкерлiктiң стратегиялық көрiнуi және оның жаттығу iске асыруының аралығында ұйым барлық деңгейлерi, үзiлулердiң жеңуiне түсiнiсудi қамтамасыз ету. Бизнес- пiшiндеудiң қазiргi құралдарында осы мақсатта аналитика, және де, және итолардың жетекшiлерiне де арнайы тiлдер, түсiнiктi және жоғарғы буынның менеджерлерi, қаржы директорларын қоса қолданылады және. Мұндай тiлдер көмегiмен график түрiнде үлгiлер, деңгейге деңгей көрнекi көрсететiн диаграммалар итоларды ықшамдау үшiн өзгертуге кереккен адамдардың арасындағы өзара әрекеттесу ұйымдастырылған және ұйымның архитектурасы негiзiнен бизнес- процесстердi серiктестiкте құрастырылғаны бiртiндеп салады.

Бұл демек, бизнес- пiшiндеу қазiргi құралдар жобалау және оның табысты жұмыс жасауын ақпараттық қолдауды қамтамасыз етуге шақырылған кәсiпкерлiктердiң талдауының құралдарымен болып табылған технологиялар емес. Бизнес- үлгi бас тағайындау ұйымның қызметi бүтiндiк суреттеп берсiн, үнемi дамитын және құбылмалы кәсiпкерлiкке әртүрлi көзқарастар келiсу.

Келесi адымдардың бiрiгу тiзбегiнiң түрiндегi бизнес- процесстер сипаттама өте керек болып табылады:

— жұмыстың негiзгi түрi бойынша серiктестiктiң ортақ стратегиясының анықтауы және бизнес- мақсаттар;

— серiктестiктiң бизнес- процесстерi Ключевое шағылатын қызметке кешендi үлгiнiң жасауы;

— серiктестiктiң қойылған бизнес- мақсаттарларынан сүйене процесстерiнiң тиiмдiлiгiнiң бағасы;

— бизнес- процесстердi жасалған үлгiнiң негiзiнде логистиялық ақпараттық жүйенiң архитектурасының жобалауы;

— енгiзудi жоспар немесе логистиялық ақпараттық жүйенiң түрлендiруiн құрастыру;

-бизнес- процесстердiң салынған үлгiлерiнiң негiзiнде оған талаптарының толық —қойылуы.

Бизнес- пiшiндеу және Ицптың талдауының аспаптары үнемi мiнсiздiкке жетедi. Бастапқы олардың көмегiмен бұл функциялардың арасындағы тек қана серiктестiктiң бизнес- функциясы және мәлiмет алмасу суреттеуге болады, сипаттама суреттердiң жиындары болды. Бизнес- пiшiндеудiң құралдарының дамытулары қазiргi деңгейде объекттердiң сақтауы және әр түрлi диаграммалардағы объекттерiнiң қайтадан қолдануында үшiн бiртұтас репозиторияның қолдануындағы қажеттiлiк пайда болды. Тап солдың жолы оның бизнес- архитектура суреттейтiн ұйымға бағалы үлгiнiң өңдеуiн мүмкiндiкке себепшi болды.

Сайып келгенде, бiз бағалы үлгiнiң жанында репозиторииға сақталатын және жабдықтауларды тiркестiң архитектурасын итоларға көзқарас не бiр ұсынатын диаграммалардың жиынының түрiнде көрсетiлетiн бизнес- пiшiндеу сапалы жаңа деңгей аламыз.

Ұйымның бизнес- архитектурасын сипаттама үшiн қолайлы ондаған өнiмдерлер бүгiн көп бар болады. Мысалы, тағы басқалар Telelogic, Oracle, Proforma, Mega, Microsift, Oracle, Proforma, Mega, Microsift серiктестiктер. Бiздiң елде жетекшi (ARISтiң өнiмi) IDS Scheer-шi серiктестiк болып табылады. Кәсiпкерлiктiң пiшiндеулерi үшiн құралдар Gartner Groupның беделдi халықаралық консалтинг серiктестiгiнiң ойыншасы, жетекшi базарға ARISтiң программалық өнiмдерiнiң үй-iшiсi бүгiн болып табылады.

ARISтiң әдiстемелiктерi негiздi сәйкес оның (ұйымдастыру, ақпараттық, мақсаттар, басқаруды iшкi жүйе тағы басқалар) әр түрлi iшкi жүйелерi ұйымның қызметiнiң сипаттамасында бастапқыда жете суреттелген кiрiгудi тұжырымдама содан соң элементтермен және iшкi жүйелердiң арасындағы барлық байланыс шағылатын бiртұтас интеграцияланған үлгiнi салады құрайды. Мұндай жолдың қадыры әр түрлi толықтырысатын көзқарастармен ұйымның қызметiнiң жан-жақты сипаттамасының мүмкiндiгi болып табылады.

ARISке ұйымның әр түрлi iшкi жүйелерiнiң сипаттамалары үшiн (120 жүйенiң соңғы 7 й болжамында) әртүрлi түрлердiң үлгiсi, қызметтiң шағылатын тиiстi тараптары және iске асыратын әр түрлi моделдеу әдiстерiн қолданылады. (Unified Modeling Language ) UMLнiң пiшiндеуiн (Entity Relationship Model ) ERMнiң байланысы, бiр iзге салған тiл, (Object Modeling Technique ) Омттың объективтi-хабар пiшiндеуiн әдiстеме оларды ара-арасындалар (Event driven Process Chain ) Ерстiң процессiнiң оқиғалы тiркес сияқты белгiлi мән үлгi тағы басқалар ұйымның қызметiнiң үлгi құрайтын өзара байланысты үлгiлердiң барлық жиынтығы сонымен бiрге бiртұтас репозиториида сақталады, үлгiлердiң өзара байланысы қағида декомпозициясының қолдануы және (репозиторииға объектiнiң анықтауы әрдайым жалғыз ғана) ARISтiң құрылымдық объекттерiнiң даналарының көптiгi жолымен қамтамасыз етiледi.

ARISтiң үлгiлерiнiң түрлерiнiң барлық алуантүрлiгi Ицптың негiзгi iшкi жүйелерiмен сәйкес сипаттаманың бес түрлерiне бөлшектенедi: ұйымдастыру, функционалдық, Ирл, процесстер және (өңге iшкi жүйелер объекттердi қолданып пiшiндей алады сипаттаманың аталған түр кiретiн) қызметтердiң /ның өнiмдерiнiң iшкi жүйесiмен. Түлкiнiң тiршiлiк циклдасының кезеңдерiмен сәйкес сипаттаманың iшiнде әрбiр түрiнiң үлгiлерiнiң түрлерi өз кезегiнде үш деңгейлерде бөлшектенедi: жүйеге талаптары, жобаның спецификациясы және iске асыру сипаттамасы анықтау. Мұндай тұжырымдама кәсiпкерлiктi басқаруды бүтiндiк жүйенiң сипаттамасын қамтамасыз етедi, оның техникалық iске асыруы шейiн. ARISтiң ғимаратының түрiндегi ARISтiң үлгiлерiнiң түрлерiнiң классификациясының График түрiнде интерпретациясы сурет 1 көрсетiлген әрбiр дәрежедегi үлгiлердiң түрлерiнiң саны жақшаларда көрсетiлген; ARISтiң ғимаратының продукты/услугиiнiң сипаттаманың түрiнiң спецификация және iске асыруы үлгiлер деңгейде болмайды.

1-шi сурет — (ARISтiң ғимараты) ARISтiң үлгiлерiнiң түрлерiнiң классификациясы

ARIS үй-iшi Ицп кiретiн ұйымдардың бизнес- архитектурасы қызмет және құрастыру пiшiндеуге қатысты түрлi есептердiң шешiмi үшiн қолайлы тығыз интеграцияланған программалық өнiмдердiң кең спектрi қосады:

— баланс жасалған көрсеткiш Ирлдердiң жүйесiнiң негiзiнде жабдықтауларды тiркестiң стратегиялық басқаруын жүйенiң құрастыруы;

— логистиялық бизнес- процесстерлердi сипаттама, талдау және әбден жетiлдiру;

— Ицптың қызметiнiң регламенттеу;

— ISO 9000-шi сапаның халықаралық стандарттарына сәйкестiкке ұйымның сертификациясы.

— процесс басқаруын жүйенiң құрастыруы;

— итоларды енгiзу — ERP, CRM, SCM, CALS, Workflowтың сыныбының жүйелерiнiң базасында шешiмдерi

— қосымшалардың өңдеуi және Ицптың жүйелерiнiң кiрiгуi;

— бiлiмдермен басқару тағы басқалар.

Программалық өнiмдердiң ARISтiң үй-iшiсiнiң құрамындағы барлық алуантүрлiк үш бiрi стратегияның өңдеуiн қолдайтын төрт платформада Ицптың стратегиясы соның iшiнде логистиялық өңге бөлшектеуге болады (өңдеу, енгiзу және контроллинг) Ицп басқару жүйесiнiң тiршiлiк циклдасының негiзгi кезеңдерiне сәйкес келедi. Windowsтiң БЖi және платформоға басқарумен жұмысы үшiн өнiмдердiң өңдеудiң платформалары құрам iске асырылғаннан екi вариантқа бұл қатарда — Javaдың негiзiнде тәуелсiз варианты.

ARISтiң үй-iшiлерi негiзгi өнiм ARIS Toolset болып табылады (Ицп ) ұйымның қызметiнiң пiшiндеуiнiң келесi есептерiн шешiлуге мүмкiндiк беретiн:

— ARISтiң үлгiлерiнiң өңдеу, семантикалық тексерулер және талдауы

— Simulation ұйымның қызметiнiң имитациялық пiшiндеуi ARISтердi қолданып

— Publisher үлгiлердiң жариялауы Webлары ARISтерi арқылы

— скрипт есеп беруiн қолдануы бар репозитория ARISтен мәлiметi бойынша есептеу нәтижелерiнiң генерациясы;

— өңдеу және талқылау скрипт осы ARISтердi экспорта/импорта үшiн қолайлы

— репозитория ARIS әкiмдiк ету

— ARISтiң үлгiлерiнiң өзгерiстермен және жақсартуларымен басқару.

Қалған ARISтiң үй-iшiсiнiң программалық өнiмдерi келесi есептердiң шешiмi үшiн арналған:

— (ARIS Balanced ScoreCard ) баланс жасалған көрсеткiш Ирлдердiң жүйесiнiң өңдеуi;

— (ARIS Business Optimizer ) шығын операциялық талдау;

— өнiмдер және (ARIS for SAP NetWeaver, ARIS Redocumentation Scout) SAPнiң шешiмдерiнiң енгiзуi бойынша жобалардың қолдауы;

— (ARIS UML Designer ) UMLнiң өсиетiндегi қосымшаларының жобалауы;

— (ARIS Software Engineering Scout, ARIS Process-to-Application) бизнес- қосымшалар өңдеу;

— (ARIS Process Performance Manager ) бизнес- процесстер контроллинг;

— (ARIS Audit Manager ) Сарбейнса-Оксли заңмен сәйкес қаржы есеп беруiн құрастырудың процесстерi бойынша ұйымның iшкi бақылауының жүйесiнiң автоматтандыруы;

— (ARIS Process Risk Scout ) операциялық тәуекелдердiң талдауы.

ARIS құралдар өте кең олардың тар кiрiгуiн SAP благодяряның өнiмдер және шешiмдерiнiң енгiзуiнде қолданылады. Қолданушының программалық қамтамасыз етуiн аспап неткен дегенмен таңдамас едi, көкейкестi жергiлiктi логистиялық ақпараттық жүйелердiң өзара әрекеттесуiн қамтамасыз ету туралы сұрақ өзара қалады. Ицптың басқаруды ұйымы үшiн бүгiн өзi қазiргi және бiр уақытта белгiлi стандартпен әңгiме мынада (Business Process Execution Language ) BPEL болып табылады. Бұл өнiмнiң базасында барлық қолданылатын қосымшалар үшiн бiртұтас бiрiгу платформасын жасауға болады. Есеп тек қана BPELның ортасына үлгiлеу құрал суреттеп айтылған процесстерiнiң хабар жүргiзуiн қамтамасыз еткендей етiп болады.

Ол үшiн басқа құрал суреттеп айтылған процесстердi көшiруге мүмкiндiк берген (өңдеу жылдамдатқан) арнайы транслятормен пайдалануға болады, соның iшiнде Casewise және Oracle Workflow, BPELның стандартының матрицасына. Сайып келгенде, кiрiгуi қамтамасыз етiледi үлгiлер және процесстердiң диаграммаларының көрсетiлген түрлерi осы стандарттан график түрiнде.

BPELға өткел жалпы дүниелi тенденциясы болып табылады — бұл технологияны қолданып қойылдарды елдер ең iрi үкiмет мекемелерi және коммерциялық ұйымдардың ондығы көпшiлiгiнде. Сонымен бiрге Ресейлерде технологияны өткел бұл iске асады, итолар ықшамдаудың проблемасының шешiмiн табуға нәтижеде не ойдағыдай сәттi болды — ұйымның инфрақұрылымы.

Сонымен, бизнес- пiшiндеудi құралдардың дамытуы және талдауды эволюция жабдықтаулардың тiркестерiнiң кәсiпкерлiгiнiң ептеген бөлiмшелерiнiң көз мөлшерiмен сипаттамасының құралдарынан, жабдықтауларды интеграцияланған тiркестiң бизнес- архитектурасы сипаттаманың құралдарына негiзiнен өткелмен бейнеленедi. Сала және бұл құралдардың қолдануының масштабтары сонымен бiрге кеңiткен — жабдықтауларды барлық интеграцияланған тiркестi басқаруға мамандардың ептеген командасының аралығында ақпар алмасудан. Не олардың қызметi туралы жеткiлiктi бiлiмдердiң бар болуы ойлайды. Басқа программалық қамтамасыз етумен кiрiгудi пайда болған мүмкiндiк жабдықтауларды интеграцияланған тiркестiң қазiргi инфрақұрылымына үлгiлеу құралы және талдауларға орналастыруға бағалы мүмкiндiк бердi.

Итоларды көз мөлшерiмен ұсыныстың мүмкiндiктерiнiң дамытуы ендiгәрi есептейдi — жабдықтаулар, жиын және мәлiметтiң талдауының әдiстерiнiң интеграцияланған тiркестiң архитектурасы, және де өте перспективалы бағытпен бизнес- пiшiндеудiң жүйелерi және SCMның жүйесiмен талдауды кiрiгу барлық толығырақ көрiнедi — жабдықтауларды тiркеспен басқару.

3. Ақпараттық логистикадағы электрондық кәсiпкерлiктiң технологиялары.

Түпкiлiктi түрдемен соңғы он жылдыққа экономика басқаруға логистиялық жол өзгердi. Өндiрушiлердiң арасындағы пайда болған жаңа шаруашылық қатынастары заттық ағындармен бiрлескен басқару бойынша жабдықтаушылармен және тұтынушылармен өте жаңа ақпараттық технологиялардың қолдануларында ендi тұрақтанады.

Электрондық кәсiпкерлiк, электрондық коммерция, ақпараттық логистиканың ұғымының экономикасындағы алған өз орындары басқа жарықтарда көрiнедi және жаңа сапалы ұғынулар талап етедi. 85% сатуларға дейiн дәл қазiр бизнес- кәсiпкерлiк салаға электрондық желiлерден кейiн дәл келедi, ол салдарынан не маңызды, стратегиялық рөлдi алады.

Жабдықтаушылар, өндiрушiлер және тұтынушылар қатысушылардың арасындағы айырбас және өзара әрекеттесуге емес болған интеграцияланған логистиялық желiлерде заттық-техникалық деңгей емес, тек қана информациялық өте жаңа ақпараттық технологиялардың қолдануына бағдарлай бiрiгедi.

Жаңа технологиялық платформалар клиенттердiң ақпараттық импульстерiнiң басымды өңдеулерiн ойлайды, жаңа архитектура емес өндiрiстiк процесстердi ақпараттық қамтамасыз етуде болады, қойма үшiн емес, клиенттердiң жеке талаптарының қанағаттандыруы үшiн, осы уақытта заттық ағынның алға басуын процесстiң дәстүрлi шынжырында тұтынушыға шикiзаттың жабдықтаушысынан бастағанында.

Интеграцияланған логистиялық желiлерде ұйымдардың бiрiктiрулерi аспаппен бiрiктiруi болады бiрнешерек сыртқы желiреккен Экстранет экстрасеть қызмет көрсете алады. Кәсiпкерлiк бойынша бiр ұйымның бөлiмшелерi және оның әрiптестерiнiң интрасетиi де, қызметi қалай болғанда да информациялық өзара өзара байланыстырған бөтен ұйымдардың интрасетиi де экстрасети құрамға және де кiре алады.

Интернет-технологияны қолданылу аяларының жалғасып жатқан кеңейтуiн нәтиже бағзы (Экстранет ) экстрасетей пайда болу соңында интеграцияланған логистиялық желiлердiң жұмыс жасауды тиiмдiлiктiң жоғарылатуының негiзiмен қызмет еттi. Бұл бастапқы интранеттi жасауды формада iске асырды — ақпараттық жүйелер, жұмыс iстейтiн өзiнiң түрi iшкi интернеттiң негiздерiнде. Ары қарай әбден жетiлдiрумен және логистиялық тiркеспен басқару бiртұтас, бүтiндiк процесстi сияқты қаралатында интеграцияланған логистиканың дамытуымен не шеңберiнде өзара байланысты мақсат жұмыс iстейтiн логистиялық тiркестердiң әр түрлi кәсiпорындарының әсерлерiнiң жедел үйлестiруiн жүзеге асырудағы қажеттiк пайда болды экстрасистемдi идеядағы өз iске асыруын тапты.

Құрастырулар және экстрасистемының жұмыс жасауы бұл турасында, онда оның аралығында және интранет және серiктестiктiң алдағы кеңсесiнiң бiрiктiретiн компъютер желiсi және оның алып тастаған филиалдары қағидаларда жасалған бiрлескен ақпараттық жүйемен iс жүзiнде айырмашылық жоқ. Айырмашылықта тек қана болады, оның құрылымын интранет жағдайда ылғи бiр ұйымның бөлiмшелерiнiң желiлерiн құрастырады, жағдай Экстранетада — оның құрылымы логистиялық тiркестiң құрам кiретiн кәсiпорындардың желiсiнiң информациялық есептегiшiн қосады. Логистиялық тiркестiң құрам кiретiн (өндiрушiлерге, жабдықтаушыларға, тұтынушыларға, техникалық қызмет көрсету және жөндеу, көлiк ұйымдарына) барлық кәсiпорындарға Экстранеттiң келiсiмдерiмен алдын ала белгiленген сәйкес ортақ (1-шi сурет) логистиялық қызметтiң жүзеге асыруын процессте оны мәлiмет үшiнмен тиiмдi операция жасауға мүмкiндiк бередi.

Логистиялық ақпараттық технологиялардың дамытуы бiрiккен ақпараттық қорларына тұрақты рұқсат мүмкiндiк бередi және қатысушылар және электрондық қызметтердiң экономикалық әлуетiн үлкеюге алып келедi.

Жабдықтаулар және электрондық қызметтердiң тiркестерiнiң индустриясы — әр түрлi экономика салаларындағы орналастыру және өнiмнiң сервисi үшiн глобалдi интеграцияланған логистиканың тиiмдi менеджментiнiң стандарт бейiмделетiн кешендi бағыт. Бұл өндiрiстiң заттық-техникалық қолдауының жабдықтау бойынша есептердiң барлық мүмкiншiлiк өз қосатын электрондық коммерциялық процесстерi, физикалық үлестiрiлуге жеңiлдетедi, соның iшiнде барлық қатысушылардың арасындағы тасымалдауға, жинауға, өңдеуге, техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге және ақпараттық айырбас бойынша.

Автоматтандыру және ақпараттық технологияларды логистикада қазiргi кезеңде дамытудың бас бағыттарымен болып қалады. Әр түрлi логистиялық ақпараттық жүйелер сонымен бiрге жасалды және әр түрлi есептеуiш платформалар және өзара көбiнесе үйлесiмдi емес программалау тiлдерiнде халықаралық стандарттардың талаптарының есепке алуысыз жасалуға жалғастырады.

Қорлар және электрондық логистиялық қызметтердiң жабдықтауларының тiркестерiнiң индустриялары жүйелiк платформаның стратегиялық мақсатымен қорлардың жабдықтауларын қазiргi инфрақұрылымның жасау және дамытуын қаралады. Құрайтын табыстың стратегияларының осы мақсатпендерi бiр электрондық логистиялық қызметтердiң сертификациялау жүйесiнiң жасауы, сонымен бiрге (дербес компьюлер және коммуникациялардың комбинациясы) телематикидiң қолданудың масштабтары, электрондық кәсiпкерлiктiң жүйелерiнiң маңызды кеңейтуi болып табылады.

Кәсiпорынның Экстранетасының құрастыруын 1-Концептуалды схема сурет

Әдебиеттiң тiзiмi:

1. Процесстердiң сипаттамалары барылдақ торғайлардың А.қолдану құралдары А.барылдақ торғайлардың /ның бiрлескен ақпараттық жүйелерiнiң енгiзуiнде, теорияның мәселесi және басқаруды тәжiрибенiң //ның А.Коптеловы. – 2006. — №10. — С. 54-70.

2. Ұйымдастыру-экономикалық басқару жүйелерiндегi технологияның Еремин Л.ақпараттығы: теорияның мәселесi және басқаруды тәжiрибенiң //ның Л.Ереминi дамытудың перспективалары және /ның қолдануы. – 2006. — №5. — С. 64-78.

3. Жабдықтаулардың интеграцияланған тiркестерiнiң Миротин Л.Б.логистикасы: / Л.Б.Миротин, А.Г.некрастардың оқулығы. – М: емтихан, 2003. – 256.

4. А.И.Семененко /ның логистикасы Семененко А.И.кәсiпкерлiк. – СПб.: Политехника, 1997. – 349.

5. Уотерс Д.логистика. Д.Уотерстiң /ның жабдықтауларын шынжырмен басқару. – Юнити-Дан Юнити М:, 2003. 503.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *