Өндірістік процестерді ұйымдастыру және олардың даму нысандары

Өндірістік процестерді ұйымдастыру (ТП) бұйым жасау (МЕСТ 14.312-74) операцияны орындаудың белгілі шартына, технологиялық жабдықтардың орналасуына, бұйым санына және жасау кезіндегі қозғалысқа байланысты болады.

ТП ұйымдастырудың екі формасы бар: топтық және лекті.

ТП ұйымдастырудың топтық формасы құрылымдық технологиялық дайындама белгісінің біркелкілігімен, технологиялық жабдықтардың бірлігі бір немесе бірнеше технологиялық операциялардың және мамандандырылған жұмысшы орнымен,сипатталады.

Лектік форманы әрбір жұмыс орнының маманына белгілі операцияда, келісімді және ырғақты операция орындаудың технологиялық процесі жұмыс орнын орналастыру негізінде, қатаң ТП сәйкес бөледі.

Факторлар, ТП ұйымының формасын анықтайтын және сипаттамаға сәйкес, келесі ретпен қаралады. Алдымен бұйым түрін таңдаймыз. Содан кейін оларды технология құрылымдық белгісіне сәйкес топтарға бөледі. Бұл жағдай оның әрбір бөлек жағдайда бұйым түрін және құрамдас бөліктерін орнатуға мүмкіндік береді.

Әрбір бұйымның берілген бағдарламаны негізге ала отырып, өнім процесінің ұзақтығы негізінде, тапсырманы жасап бітіру уақыты күнтізбеге сәйкес жоспарланады. Сонымен қатар керекті жабдықты, жүктелу коэфициентін, еңбек сыйымдылығына қатысты көрсеткіші анықталады.

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *