Статикалық параметрлері микросұлбаны статикалық режимде сипаттайды. Оған не жатады? Дұрыс жауап: барлық жауап дұрыс

Статикалық параметрлері микросұлбаны статикалық режимде сипаттайды. Оған не жатады?

Дұрыс жауап: барлық жауап дұрыс

194. Қандай параметрлер қайта қосу режимінде микросұлбаның қасиеттерін сипаттайды?

Дұрыс жауап: динамикалық

195. Сандық микросұлбаның уақытық параметрін ата:

Дұрыс жауап: барлығы дұрыс

196. Қолданылатын элементтерге және сұлбалытехникаға байланысты логикалық элементтердің (логиканың деп аталатын) келесі класстары болады:

Дұрыс жауап: барлық жауаптар дұрыс

197. Қолданылатын элементтерге және сұлбалытехникаға байланысты логикалық элементтердің (логиканың деп аталатын) келесі класстары болады:

Дұрыс жауап: барлық жауаптар дұрыс

198. Триггер — бұл кірмелік сигналдар әсерінен бір күйден екінші күйге өте алатын логикалық нөл және логикалық бірлік екі тұрақты күйі бар құрылғы

Дұрыс жауап: екі тұрақты күйі бар құрылғы

199. Триггердің негізгі арналуы — қандай информацияның сақталуы

Дұрыс жауап: екілік

200.Төмен омды базасы (төмен вольтты, 5,7 В-қа дейін) бар стабилитрондарда

Дұрыс жауап: туннельді тесу болады

201.Сыйымдылығы кернеумен басқарылатын конденсатор ретінде жұмыс істеуге арналған жартылай өткізгіш диод —

Дұрыс жауап: варикап

202.Кері кернеу (модуль бойынша) үлкейген сайын варикаптың кедергілік сыйымдылығы

Дұрыс жауап: кемиді

203.Тура бағытта қосу кезіндегі туннельдік тесу құбылысы пайдаланатын жартылай өткізгіш диод —

Дұрыс жауап: туннельдік диод

204.Туннельдік диодтың сипаттамалық ерекшелігі болып вольт-амперлік сипаттаманың тура турауда

Дұрыс жауап: теріс дифференциалды кедергісі бар телімнің болуы

205. Туннельдік диодтағы физикалық құбылыстарға ұқсас физикалық құбылыстары болатын жартылай өткізгіш диод —

Дұрыс жауап: “Обращенный” диод

206. “Обращенный” диодтың вольт-амперлік сипаттамада

Дұрыс жауап: теріс дифференциалды кедергісі бар телім жоқ немесе өте әлсіз білдірілген

207. Вольт-амперлік сипаттаманың кері тарауы (кернеудің өте аз түсуімен ерекшеленетін) кәдімгі диодтың тура тарауы ретінде, ал тура тарау кері тарау ретінде пайдаланады, бұл қандай диодтқа сәйкес келеді

Дұрыс жауап: “Обращенный” диод

208. Оптикалық диапазонды электромагнит толқындар және заттың (көбінесе қатты денелердің) электрондары арасындағы өзара әрекеттесу эффектілерін зерттеумен байланысқан және осы эффектілер генерация, тасымалдау, өңдеу, сақтау және информацияны бейнелеу үшін пайдаланатын оптоэлектрондық аспаптардың құрастыру (негізінен микроэлекгрондық технология әдістерімен) мәселелерін қамтитін электрониканың бөлімі

Дұрыс жауап: оптоолектроника

209. Оптоэлектрониканы ғылыми-техникалық бағыт ретінде үш айрықша белгі сипаттайды.

Дұрыс жауап: А, В, С жауаптары дұрыс

210. Көрінетін, инфрақызыл және ультакүлгін аймақтарда электромагниттік сәулеленуге сезімтал аспаптар, сонымен қатар осындай сәулеленуді өндіретін және пайдаланатын аспаптар

Дұрыс жауап: оптоэлектрондық деп аталады

211. Қандай ерекшелік опто — және фотоэлектронды (фотоэлектронды көбейткіш, электронды сәулелі аспаптар) аспаптарды айыруға мүмкіндік береді?

Дұрыс жауап: айтылған ерекшелік қасиеттері аз немесе көп мөлшерде болуы мүмкін

212. Шоттканың диоды жұмысы кезінде негізгі емес тасушылардың инжекциясы және сәйкес келетін жиналу мен таралу құбылыстары болмайды,

Дұрыс жауап: сондықтан Шоттканың диодтары – өте тез әрекет ететін құрылғылар, олар ондаған гигагерц жиіліктерде жұмыс істей алады

213. Шоттканың диодында кішкентай кері ток және кішкентай тура кернеу (кішкентай тура токтары кезінде) —

Дұрыс жауап: 0,5 В шамасында болуы мүмкін

214. Биполярлы транзистор – бұл

Дұрыс жауап: үш шықпасы бар екі өтуі болатын жартылай өткізгіш құрылғы

215. Биполярлы транзистордың әрекет етуі екі белгі заряд (кемтік және электрон) тасушылардың пайдалануына негізделген,

Дұрыс жауап: ал онымен өтетін токты басқаруы басқаратын тогы арқылы жүзеге асырылады

216. Қандай қоректену көздерін қоректену көздері деп атауға көпшілікпен келісілген?

Дұрыс жауап: екіншілік

217. Түзеткіш — айнымалы кернеуді қандай кернеуге түрлендіретін құрылғы болып табылады?

Дұрыс жауап: бір полярлық (лүпілдейтін)

218. Қандай құрылғы жүктемемен тұтынылатын токтың өзгеруімен және желі кернеудің өзгеруімен тудырылған жүктемеде кернеудің өзгеруін азайтатын құрылғы болып табылады?

Дұрыс жауап: тұрлауландырғыш құрылғысы

219. Тегістейтін сүзгі – құрылғы түзеткіш шықпасында кернеудің …

Дұрыс жауап: лүпілдігін азайтатын құрылғы

220. Желідегі кернеу әдетте қандай диапазонда өзгеруі мүмкін.

Дұрыс жауап: +15…-20%

221. Аналогтік микросұлбаларға қандай аспаптар жатады?

Дұрыс жауап: А және В жауаптары дұрыс

222. Күшейткіштің амплитудалық сипаттамасы – бұл шықпалық кернеудің (токтың) амплитудасының …

Дұрыс жауап: кірмелік кернеудің (токтың) амплитудасынан тәуелділігі

223. Күшейткіштің амплитудалы-жиіліктік сипаттамасы (АЖС) – бұл күшейту коэффициент модулінің

Дұрыс жауап: жиіліктен тәуелділігі

224.Сыйымдылығы кернеумен басқарылатын конденсатор ретінде жұмыс істеуге арналған жартылай өткізгіш диод —

Дұрыс жауап: варикап

225.Кері кернеу (модуль бойынша) үлкейген сайын варикаптың кедергілік сыйымдылығы

Дұрыс жауап: кемиді

226.Тура бағытта қосу кезіндегі туннельдік тесу құбылысы пайдаланатын жартылай өткізгіш диод —

Дұрыс жауап: туннельдік диод

227.Туннельдік диодтың сипаттамалық ерекшелігі болып вольт-амперлік сипаттаманың тура турауда

Дұрыс жауап: теріс дифференциалды кедергісі бар телімнің болуы

228. Туннельдік диодтағы физикалық құбылыстарға ұқсас физикалық құбылыстары болатын жартылай өткізгіш диод —

Дұрыс жауап: “Обращенный” диод

229. “Обращенный” диодтың вольт-амперлік сипаттамада

Дұрыс жауап: теріс дифференциалды кедергісі бар телім жоқ немесе өте әлсіз білдірілген

230. Вольт-амперлік сипаттаманың кері тарауы (кернеудің өте аз түсуімен ерекшеленетін) кәдімгі диодтың тура тарауы ретінде, ал тура тарау кері тарау ретінде пайдаланады, бұл қандай диодтқа сәйкес келеді

Дұрыс жауап: “Обращенный” диод

231. Кернеу тура қосқан кезінде (0,7 В шамасында) токтан шамалы тәуелді болады (сәйкес телімде тура тарау тігінен орналасқан).

Дұрыс жауап: стабистор

232. Шоттканың диодында р-n өтуі емес,

Дұрыс жауап: металл жартылай өткізгіштің түзеткіш түйіспесі пайдаланады

233. Валентті байланыстарда пайда болатын бос орындарды

Дұрыс жауап: кемтіктер дейді

234. Бос электронның және кемтіктің пайда болу процессі

Дұрыс жауап: генерация дейді

235. Бос электронның және кемтіктің жойылуына әкелетін процессті

Дұрыс жауап: рекомбинация дейді

236. Жартылай өткізгіш материалдар (германий, кремний) өзінің меншікті электрлік кедергісі бойынша

Дұрыс жауап: өткізгіштер және диэлектриктер арасында

237. Жартылай өткізгіштерде қозғалмалы заряд тасушылардың екі типі бар:

Дұрыс жауап: электрондар және кемтіктер

238. Электрондарды беретін атомдары бар қоспалар

Дұрыс жауап: донорлар дейді

239. Қалыпты температурада қоспаның бүкіл атомдары оң қозғалмайтын иондарға айналады, ал бос электрондар саны кемтіктер санынан көп артық болады. Осындай жартылай өткізгіштерде негізгі заряд тасушылары

Дұрыс жауап: электрондар

240.3-валентті және 5 валентті қоспада қоспа кемтіктер концентрациясын артырады, ал электрондар концентрациясын азайтады және жартылай өткізгіш

Дұрыс жауап: р-типті болады

241. Қоспа атомы теріс қозғалмайтын ионға айналады. Негізгі емес заряд тасушылары электрондар болып табылады. Электрондарды алатын қоспаларды

Дұрыс жауап: акцепторлар

242. Деңгей бойынша сигналды кванттау (дискретизациялау)— қандай сигналдың шексіз көпшілік мәндердің кейбір қорытындылық көпшілікке (кванттау деңгейлердің санымен анықталатын) процессті көрінуі

Дұрыс жауап: аналогтік сигналдың

243. Кванттау қадамы — кванттау деңгейлердің аралықтарына тең шама. Ол қандай кванттау жағдайына ғана анықталған?

Дұрыс жауап: біркелкі кванттау

244. Кванттау қадамының формуласы?

Дұрыс жауап:

245. Күшейткіштің сандық көрсеткіштеріне күшейткіштің Rвх кірмелік кедергісі жатады:

Дұрыс жауап:

246. Күшейткіштің сандық көрсеткіштеріне күшейткіштің Rвых шықпалық кедергісі жатады:

Дұрыс жауап:

247. Аналогтік микросұлбаларға қандай аспаптар жатады?

Дұрыс жауап: А және В жауаптары дұрыс

248. Күшейткіштің амплитудалық сипаттамасы – бұл шықпалық кернеудің (токтың) амплитудасының …

Дұрыс жауап: кірмелік кернеудің (токтың) амплитудасынан тәуелділігі

249. Туннельдік диодтағы физикалық құбылыстарға ұқсас физикалық құбылыстары болатын жартылай өткізгіш диод —

Дұрыс жауап: “Обращенный” диод

250. “Обращенный” диодтың вольт-амперлік сипаттамада

Дұрыс жауап: теріс дифференциалды кедергісі бар телім жоқ немесе өте әлсіз білдірілген

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *