Пән: Өнеркәсіптік электроника Сұрақтар саны: 250

Пән: Өнеркәсіптік электроника

Сұрақтар саны: 250

1. Валентті байланыстарда пайда болатын бос орындарды

Дұрыс жауап: кемтіктер дейді

2. Бос электронның және кемтіктің пайда болу процессі

Дұрыс жауап: генерация дейді

3. Бос электронның және кемтіктің жойылуына әкелетін процессті

Дұрыс жауап: рекомбинация дейді

4. Жартылай өткізгіш материалдар (германий, кремний) өзінің меншікті электрлік кедергісі бойынша

Дұрыс жауап: өткізгіштер және диэлектриктер арасында

5. Жартылай өткізгіштерде қозғалмалы заряд тасушылардың екі типі бар:

Дұрыс жауап: электрондар және кемтіктер

6. Электрондарды беретін атомдары бар қоспалар

Дұрыс жауап: донорлар дейді

7. Қалыпты температурада қоспаның бүкіл атомдары оң қозғалмайтын иондарға айналады, ал бос электрондар саны кемтіктер санынан көп артық болады. Осындай жартылай өткізгіштерде негізгі заряд тасушылары

Дұрыс жауап: электрондар

8.3-валентті және 5 валентті қоспада қоспа кемтіктер концентрациясын артырады, ал электрондар концентрациясын азайтады және жартылай өткізгіш

Дұрыс жауап: р-типті болады

9. Қоспа атомы теріс қозғалмайтын ионға айналады. Негізгі емес заряд тасушылары электрондар болып табылады. Электрондарды алатын қоспаларды

Дұрыс жауап: акцепторлар

10. Екі шықпасы бар бір түзеткіш электрлік өтуі бар электр түрлендіргіш жартылай өткізгіш аспап.

Дұрыс жауап: жартылай өткізгіш диод

11. Жартылай өткізгіштің үлкен концентрациясы бар қабат

Дұрыс жауап: эмиттер

12. Аз концентрациясы бар қабат

Дұрыс жауап: база

13. Вольт-амперлі сипаттамасы –

Дұрыс жауап: бұл диод арқылы өтетін i токтың диодқа салынған кернеуден тәуелділігі

14.Кремний диодтары үшін есептелген ток шынынан бірнеше есе кем болады. Осының негізгі себептері:

Дұрыс жауап: A және С жауаптары

15. Стабилитрон – бұл

Дұрыс жауап: электрлік тесу режимінде жұмыс істеуге құрылған жартылай өткізгіш диод

16. Стабилитрондарда базаның меншікті кедергіге байланысты

Дұрыс жауап: А және Д жауаптары

17.Төмен омды базасы (төмен вольтты, 5,7 В-қа дейін) бар стабилитрондарда

Дұрыс жауап: туннельді тесу болады

18.Сыйымдылығы кернеумен басқарылатын конденсатор ретінде жұмыс істеуге арналған жартылай өткізгіш диод —

Дұрыс жауап: варикап

19.Кері кернеу (модуль бойынша) үлкейген сайын варикаптың кедергілік сыйымдылығы

Дұрыс жауап: кемиді

20.Тура бағытта қосу кезіндегі туннельдік тесу құбылысы пайдаланатын жартылай өткізгіш диод —

Дұрыс жауап: туннельдік диод

21.Туннельдік диодтың сипаттамалық ерекшелігі болып вольт-амперлік сипаттаманың тура турауда

Дұрыс жауап: теріс дифференциалды кедергісі бар телімнің болуы

22. Туннельдік диодтағы физикалық құбылыстарға ұқсас физикалық құбылыстары болатын жартылай өткізгіш диод —

Дұрыс жауап: “Обращенный” диод

23. “Обращенный” диодтың вольт-амперлік сипаттамада

Дұрыс жауап: теріс дифференциалды кедергісі бар телім жоқ немесе өте әлсіз білдірілген

24. Вольт-амперлік сипаттаманың кері тарауы (кернеудің өте аз түсуімен ерекшеленетін) кәдімгі диодтың тура тарауы ретінде, ал тура тарау кері тарау ретінде пайдаланады, бұл қандай диодтқа сәйкес келеді

Дұрыс жауап: “Обращенный” диод

25. Кернеу тура қосқан кезінде (0,7 В шамасында) токтан шамалы тәуелді болады (сәйкес телімде тура тарау тігінен орналасқан).

Дұрыс жауап: стабистор

26. Шоттканың диодында р-n өтуі емес

Дұрыс жауап: металл жартылай өткізгіштің түзеткіш түйіспесі пайдаланады

27. Шоттканың диоды жұмысы кезінде негізгі емес тасушылардың инжекциясы және сәйкес келетін жиналу мен таралу құбылыстары болмайды,

Дұрыс жауап: сондықтан Шоттканың диодтары – өте тез әрекет ететін құрылғылар, олар ондаған гигагерц жиіліктерде жұмыс істей алады

28. Шоттканың диодында кішкентай кері ток және кішкентай тура кернеу (кішкентай тура токтары кезінде) —

Дұрыс жауап: 0,5 В шамасында болуы мүмкін

29. Биполярлы транзистор – бұл

Дұрыс жауап: үш шықпасы бар екі өтуі болатын жартылай өткізгіш құрылғы

30. Биполярлы транзистордың әрекет етуі екі белгі заряд (кемтік және электрон) тасушылардың пайдалануына негізделген,

Дұрыс жауап: ал онымен өтетін токты басқаруы басқаратын тогы арқылы жүзеге асырылады

31.Ең көп таралған активті жартылай өткізгіш құрылғы болып табылады

Дұрыс жауап: биполярлы транзистор

32.Биполярлы транзистор негізінде жартылай өткізгіштің үш қабаты (р-n-р немесе n-р-n) және

Дұрыс жауап: сәйкесінше екі р-n өтуі бар

33.Транзистордың ортаңғы қабатын және сәйкес шықпасын

Дұрыс жауап: база

34.Эмиттерде қоспа атомдарының (және бос электрондардың) концентрациясы салыстырмалы түрде үлкен, сондықтан

Дұрыс жауап: осы қабат төмен омды деп аталады

35. Базадағы қоспа атомдарының (және кемтіктердің) концентрациясы салыстырмалы түрде төмен, сондықтан

Дұрыс жауап: осы қабат жоғары омды деп аталады

36.Коллекторда қоспа атомдарының (және бос электрондардың) концентрациясы базадағы қоспа атомдарының концентрациясынан

Дұрыс жауап: артық болуы да мүмкін, аз да болуы мүмкін

37.Транзисторлар әдетте олардың

Дұрыс жауап: кірмелік және шықпалық сипаттамаларымен сипатталады

38. Сұлба атауын көрсет?

Дұрыс жауап: ортақ база сұлбасы

39. Өрістік транзистор көп қолданылатын

Дұрыс жауап: активті (яғни сигналдарды күшейте алатын) жартылай өткізгіш аспап болып табылады

40. Өрістік транзисторлар. Ол ең бірінші рет

Дұрыс жауап: 1930 жылы ұсынылған

41.Өрістік транзисторлар деп

Дұрыс жауап: шықпылық токты электрлік өрісі (биполярлы транзисторларда шықпылық ток кірмелік токпен басқарылады) көмегімен басқаратын активті жартылай өткізгіш аспаптарды атайды

42.Өрістік транзисторларды сонымен қатар униполярлы деп атайды, өйткені

Дұрыс жауап: электр токтың өту процессінде тек қана негізгі тасушылар қатысады

43.Өрістік транзисторлардың екі түрі бар:

Дұрыс жауап: басқаратын өтумен және оқшауланған жапқымен

44. Интегралдық микросұлбаларда транзистордың сызықтық өлшемдері

Дұрыс жауап: 1 мкм-ден кіші болуы мүмкін

45. Егер қарастырып отырған транзисторда жартылай өткізгіштің қабаттарының өткізгіштік түрлерін қарама қарсыға өзгертсек, онда

Дұрыс жауап: басқарылатын р-n өтуі бар және n-типті каналымен өрістік транзисторды аламыз

46. Биполярлы транзисторда сияқты өрістік транзистор үшін

Дұрыс жауап: үш қосылу сұлбасы бар

47. Өрістік транзистор үшін үш қосылу сұлбасы — бұл

Дұрыс жауап: ортақ жапқы (ОЖ), ортақ бастауы (ОБ) және ортақ құйылуы (ОҚ) сұлбалары

48. Аса жиі

Дұрыс жауап: ортақ бастауы сұлбалары қолданылады

49. Тристорлар деп

Дұрыс жауап: екі тұрақты жұмыс режимдері (қосылған,қосылмаған) бар жартылай өткізгіштерді айтады

50.Тристорлардың үш немесе одан да көп p-n өтулері бар

Дұрыс жауап: үш немесе одан да көп p-n өтулері бар

51. Тиристор өз парқы бойынша —

Дұрыс жауап: кілттік әрекетінің аспабы

52.Қосылған күйінде тұйықталған кілтке, ал қосылмаған күйде –

Дұрыс жауап: тұйықталмаған кілтке ұқсас

53. Күйді өзгерту мақсатымен сигналды беру үшін арнайы электродтары жоқ, тек қана екі күштік электроды ( анод пен катод ) бар тиристорларды басқарылмайтын тиристорлар немесе

Дұрыс жауап: диодтық тиристорлар

( динисторлар ) деп атайды

54. Басқарылмайтын немесе диодтық тиристорларды басқаша тиристорларды басқарылатын тиристорлар немесе

Дұрыс жауап: жай тиристорлар деп атайды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *