Операциондық күшейткіштің параметрлері идеалды операциондық күшейткіштің параметрлеріне жақындаған сайын операциондық күшейткіш оған берілген қосылудың нақты сұлбасымен қандай функцияны нақтығырақ іске асырады.

Операциондық күшейткіштің параметрлері идеалды операциондық күшейткіштің параметрлеріне жақындаған сайын операциондық күшейткіш оған берілген қосылудың нақты сұлбасымен қандай функцияны нақтығырақ іске асырады.

Дұрыс жауап: аналогтік функцияны

104.Идеалды ОК электрлік параметрлердің келесі қасиеттерімен сипатталады:

Дұрыс жауап: барлық жауаптар дұрыс

105.Идеалды ОК электрлік параметрлердің келесі қасиеттерімен сипатталады:

Дұрыс жауап: барлық жауаптар дұрыс.

106. Идеалды ОК электрлік параметрлердің келесі қасиеттерімен сипатталады:

Дұрыс жауап: барлық жауаптар дұрыс

107.ОК қандай күшейткіштерге жатады?

Дұрыс жауап: сызықтық

108.Е –ден 1…2 В аз болатын U кернеуде ОК транзисторлардың қанығу режиміне кіруі қаупі туады, ол да шектелуіне және тағы қандай бұрмалауларға әкеледі?

Дұрыс жауап: сызықтық емес бұрмалауларға әкеледі.

109.Импульстік құрылғылар деп импульстік сигналдарды (импульстерді) … арналған құрылғыларды айтады.

Дұрыс жауап: аталғандардың барлығы дұрыс

110. Электрлік импульс дегеніміз әрекет ететін тек қана қысқа уақыт мерзімінде нөлден немесе тұрақты мәннен айырықша болатын …

Дұрыс жауап: кернеу немесе ток.

111.Электрлік импульстердің көп түрлілігі қалай болып бөлінеді

Дұрыс жауап: А және В жауаптары дұрыс

112.Видеоимпульс толтырылған синусоида жиілігі қалай аталады?

Дұрыс жауап: толтыру жиілігі

113. Электрондық кілт (ЭК) — бұл қандай сигналдарды коммутациялауға арналған құрылғы.

Дұрыс жауап: электрлік

114. Электрондық кілт қандай құрылғылардың негізгі элементі болып табылады?

Дұрыс жауап: В және С жауаптары дұрыс

115. Коммутациялау сигналдың сипаттамасына байланысты электрондық кілттерді қалай бөледі?

Дұрыс жауап: сандық және аналогтік

116. Сандық кілттер қоректену көзінің кернеуін немесе тогын коммутациялайды және шығарда сигналдың неше деңгейдің алуын қамтамассыз етеді.

Дұрыс жауап: екі

117. Аналогтік кілттер кернеудің еркін пішіні болатын аналогтік информационды сигналдардың қандай қызметін қамтамассыз етеді?

Дұрыс жауап: А және В жауаптары дұрыс

118. Кілтердің жұмыс істеуін және олардың тәжіребеде қолдануын талдаған кезде қандай параметрлерді білу қажет?

Дұрыс жауап: барлық жауаптар дұрыс

119. Базалық логикалық элементтер — бұл электрондық кілттері бар және қандай операцияларды орындайтын сұлбалар?

Дұрыс жауап: негізгі логикалық

120. Базалық логикалық элементтер әр түрлі логикалық функцияларды орындайтын …

Дұрыс жауап: күрделі сандық құрылғыларды жобалауға негіз құрайы

121. Логика алгебрасынан білетіндей, күрделі логикалық функцияларды қандай функцялардың қорытынды санының қосындысы арқылы өрнектеуге болады?

Дұрыс жауап: базалық логикалық

122. Күрделі логикалық функцияларды қосындыны мыналар құрайды:

Дұрыс жауап: НЕ (инверсия), И (конъюнкция), ИЛИ (дизъюнкция) базалық логикалық функцяларды;

123.Қолданылатын элементтерге және сұлбалытехникаға байланысты логикалық элементтердің (логиканың деп аталатын) келесі класстары болады:

Дұрыс жауап: барлық жауаптар дұрыс

124.Қолданылатын элементтерге және сұлбалытехникаға байланысты логикалық элементтердің (логиканың деп аталатын) келесі класстары болады:

Дұрыс жауап: барлық жауаптар дұрыс

125.Қолданылатын элементтерге және сұлбалытехникаға байланысты логикалық элементтердің (логиканың деп аталатын) келесі класстары болады:

Дұрыс жауап: барлық жауаптар дұрыс

126.Триггер — бұл кірмелік сигналдар әсерінен бір күйден екінші күйге өте алатын логикалық нөл және логикалық бірлік екі тұрақты күйі бар құрылғы

Дұрыс жауап: екі тұрақты күйі бар құрылғы

127. Триггердің негізгі арналуы — қандай информацияның сақталуы

Дұрыс жауап: екілік

128. Триггерде ИЛИ-НЕ (стрелка Пирса) қиылысатын қандай байланыстары бар сұлбаларды пайдаланған?

Дұрыс жауап: кері

129.

 — бұл қандай құрылғы?

Дұрыс жауап: RS-триггердің сұлбасы

130.

  қандай құрылғының шартты белгіленуі берліген?

Дұрыс жауап: RS-триггердің

131.Екіншілік қоректену көздері – электрондық және басқа құрылғыларды тікелей қоректенуге қажет …

Дұрыс жауап: кернеу үшін арналған құрылғылар

132. Қандай қоректену көздерін қоректену көздері деп атауға көпшілікпен келісілген?

Дұрыс жауап: екіншілік

133.Түзеткіш — айнымалы кернеуді қандай кернеуге түрлендіретін құрылғы болып табылады?

Дұрыс жауап: бір полярлық (лүпілдейтін)

134.Қандай құрылғы жүктемемен тұтынылатын токтың өзгеруімен және желі кернеудің өзгеруімен тудырылған жүктемеде кернеудің өзгеруін азайтатын құрылғы болып табылады?

Дұрыс жауап: тұрлауландырғыш құрылғысы

135.Тегістейтін сүзгі – құрылғы түзеткіш шықпасында кернеудің …

Дұрыс жауап: лүпілдігін азайтатын құрылғы

136.Желідегі кернеу әдетте қандай диапазонда өзгеруі мүмкін.

Дұрыс жауап: +15…-20%

137.

  — бұл қандай сұлба?

Дұрыс жауап: жиілікті түрлендіргіші бар қорек көзінің құрылымдық сұлбасы

138.Аз қуатты қоректену көздерде (бірнеше жүз ваттқа дейін) әдетте қандай түзеткіштер пайдаланылады?

Дұрыс жауап: бірфаздық

139.Түзеткіштерде келесі негізгі параметрлері бар:

Дұрыс жауап: ивых шықпалық кернеудің орташа мәні

140. Түзеткіштерде келесі негізгі параметрлері бар:

Дұрыс жауап: iвых шықпалық токтың орташа мәні

141. Түзеткіштерде келесі негізгі параметрлері бар:

Дұрыс жауап: шықпалық кернеудің лүпілдер коэффициенті

142. Түзеткіштерде келесі негізгі параметрлері бар:

Дұрыс жауап: ,

143. Түзеткіштерде келесі негізгі параметрлері бар:

Дұрыс жауап: ,

144. Түзеткіштерде келесі негізгі параметрлері бар:

Дұрыс жауап: ,

145. формуласында Т дегеніміз не?

Дұрыс жауап: желігің кернеулік мерзімі (өндіріс желі үшін — 20 мс);

146. формуласында Um дегеніміз не?

Дұрыс жауап: шықпалық кернеу төменгі (негізгі) гармониканың амплитудасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *