«Интернет қызметін үйлестіруші ұйымдар. Логистикалық міндеттерге Интернет қолдану»

 

 

1. Тасымалдауларды ұйымдастыру мен ақпараттық қамтамасыз етуде INTERNET мүмкіндіктері.

2. «GSM-WEB» GPRS пайдалану арқылы GSM каналдары бойынша телеметриялық ақпараттық жинау мен өңдеу жүйесі

3. Internet-те ақпараттық іздеу.

4. Интернетте ақпараттық іздеу үшін зияткерлік агенттерді пайдалану

Электрондық кәсiпкерлiк, электрондық сауда және коммерция, электрондық маркетинг, электрондық жарнама, электрондық биржалар, электрондық сақтандыру, электрондық логистика ұғымдарын құрайтын кибернетикалық кеңiстiгінде көп мамандарды байланыстырады және нақтылы тәжірбиесі бар өте тиiмдi қызмет

INTERNET-шi желiлердiң стратегиялық және тактикалық маңыздылығы кәсiпкерлердiң көпшiлiгiмен танылады.Консультанттар және ғалымдардың сол INTERNET-шi желiлердiң потенциал компьютерлердiң жасаушыларының күштерi және программалық қамтамасыз етудi негiзiнен жарнама жасайды

Дербес зияткерлiк ақпараттық жүйелер де, ортақ, глобалдi макродеңгейлерде де ақпараттық ағындар қажеттi мұқият өңдеудi басқаруы үшiн микро экономикалық жүйенi тiптi ерекше объект болып табылады — тиiстi программалық қамтамасыз етуi бар деңгей және бақылап отыру.

INTERNET-шi глобалдi ақпараттық жел кәсiпкерлiк, жарнама, коммерция және сауданың саласын басып кiруге интенсивтi түрде жалғастырады. Ресми ұйымдар, орталықтар, қауымдастықтар, фирмалар және кәсiпорындардың саны барлық көбiрек INTERNET сенiмдi қиғанси алдуға жай ғана санайды.

Бұл бiртiндеп коммерциялық, кәсiпкерлiк, ұйымдастыру, шаруашылық және өндiрiстiк қызметтегi әдептiң ережелердiң бiрлерi болып қалыптасады. Көлiк, экспедитор серiктестiктерi және логистиялық жүйелер ерекшелiк болып табылмайды INTERNET-шi технологияларға және мүмкiндiктерге мүдде әсiресе күштi мультимодалдi тасымалдауларды дамытумен және логистиялық қағида көлiк жүйелерiнiң құрастыруында айқындала бастады Жылдам және ғаламдық желi тармақ отандық ресейлiк INTERNET сенiмдi даму жеткiлiктi

Логистиканың халықаралық тұрғылары бойынша ғылыми зерттеулердiң құрылым және мазмұны, сонымен бiрге оқу пәнiнiң құрастыруы дүниелiк және ұлттық көлiк нарықтың қазiргi шарттар және даму беталыларымен ерiксiз көндiрген сонымен бiрге логистиялық жүйелер және ғаламдық желiлер.

Ең алдымен, логистиялық тұжырымдамалар және жолдардың тасымалдауларын тәжiрибеге бұл енгiзулер Соңғы бағыт ұйымдастыру — басқару, коммерциялық, заңға сүйенген, қаржылай-экономикалық, техникалық-технологиялық, тауарлық өнiмнiң тасымалдауын ұйымның жанында әлеуметтiк — экологиялық, сақтандыру және кеден сипатының кешеннiң жедел шешiмiнiң қажеттiлiгiмен байланған.

Халықаралық тасымалдаулар және көлiк қызметтерiнiң халықаралық нарығының қазiргi талаптары ерекшелiк кеден реттеуi, қаражаттар, логистика, коммерция мұндай (Green Card — сөзсiз сақтықтық халықаралық тасымалдауларда) сақтандыру, спутниктi байланыс және тауар партияларының қозғалысының графигiне бақылаудың жүйе бөлiмдердiң танысу және зерттеуi еңбек және жүргiзушiнiң демалысының тәртiбiне талап еттi

Iс жүзiнде компьютер қолдауысыз бiр iрi көлiк кәсiпорын да дәл қазiр өз кәсiпкерлiгiнiң жүргiзуiнде қарамайды Жеткiлiктi санда тек қана көлiктегi әмбебап бухгалтерлiк және қаржылай — аналитикалық пакеттер, коммерциялық жұмыстың жүргiзуiнiң толық емес мөлшерде есепке алатын ерекшелiктерiнде болады Сонымен бiрге өңдеуге кәсiпорынды басқару үшiн программалық жүйе интеграцияланған кешендi бейiм серiктестiктердiң шеңберiн тағайындалды. Өз негiзiндегi мұндай бағдарлаушы қабiлеттiлiк ие болатын жүйелерi көлiк серiктестiктерi үшiн жарамды.

Тасымал қызметiнiң программалық қамтамасыз етуiмен танысуды бұның барлық анықтады. Сағаттармен мамандарға әлi жақында кәсiпкерлiк-мәлiмет арналған материалдардың массасын аударып, телекстер, факстердi таратып, телефондар бойынша телефон шалып, бұқаралық ақпарат құралдардағы өз қызметтерi өзi жарнама жасап немесе транспорт қызметкерi және көлiк қызметтерiнiң тұтынушылары үшiн компьютерге iздестiру кезiнде қызықты INTERNET отыруға дәл келдi — беттер.

Көбiнесе ақтамаған және тiптi аласа экономикалық нәтижелiлiгуге көбiнесе алатын болмайтын қорлардың барлық түрлерiн шығын түбегейлi деңгей өзiндiк құнға қосуға бұның барлық талап еттi. Қорлар қазiр INTERNET оларды жалпылайтынын, сiлтемелердiң мамандандырылған базаларында жiктеп жинауға болатынын соншама өсiрдi. Бұл қорлар және де сандай өсiп сапалы өзгередi жылдам жеткiлiктi

Бұл олардың қолдалатын мамандандырылған сiлтеме базаларының түрiндегi желi және оқшау бөлiгiнiң ақпараттық қорлар пайдалы және қызықты кәсiби қатынас бiрiгетiн проблемалы-бағытталған серверлерiнiң ұйымының қажеттiлiгiне себепшi болады.

Мұндай серверлердiң бiрi мiндеттi түрде бет-түпдеректерi бар байланыстың функциясы болуы керек. Көлiк процесстiң барлық қатысушыларының мұқтаждықтары үшiн мұндай базасының құрастыруы және логистиялық процесстердiң ұтымды жұмыс жасауының негiзгi алғышарттарының бiрi болып табылады.

Осы анықтама тұрақты және потенциалдық жүк жiберушiлер, жүк алушыларға, тасушыларға, экспедиторларға, көлiк аналитиктерi, кәсiпкерлерге және коммерсанттарға, консультанттарға, өндiрушiлерге және тұтынушыларға өз қызметiнде қолдануға керек.

Барынша түсiнiктi түрде анықтама бұл жүк тасымалдаулардың шарттары, әдiстер және жүктердiң тасымалдауларын ұйым және пайда болатын логистиялық есептердiң шешiмiнiң құрал-сайманы туралы толық мәлiмет елестеткен.

INTERNET, арқасында өз ашықтығының желiлерi дәл қазiр, қазiргi нарыққа аласа қолданбалы құн, демократияшылдық және икем туралы жедел ақпараттық айырбастың әдiстерi, консультациялар, оқу, байланыс және жарнаманың тиімді болып қалыптасады, электрондық коммерциялық жұмыстың тиiмдi жүзеге асыруы, электрондық маркетингтiң жүргiзуi және кәсiпкерлiк үшiн

2000 жылда модеммен және 10 $ айға ендi дербес компьютерi болуға жеткiлiктi электрондық почтамен пайдалануға мүмкiншiлiк алуға және INTERNETке шығу болады. Керiсiнше, ендi бұл қаржылардың iрi қалаларында меншiктi жарнамалық беттi желiде таратып салып қою үшiн жеткiлiктi

Ары қарай шығындар жиiлiкпен және желiге қосуды ұзақтығының дәрежесiнiң өзiнiң қолданушыларымен реттеледi. Тегiн және арнайы ақпараттық және ұйымдастыру қызметтерiмен қосымша төлеу берiлетiн шартты — тегiн ақпараттық қорлармен қатар INTERNET бұл таза коммерциялық беттерi.

Төлеулердi деңгейдiң талдауы дегенмен көрсетедi, мәлiметтiң қазiргi көлiк нарығындағы кәсiпорынның табысты жұмысы үшiн мынау не үлкеннен мүлдем емес керек кәсiпкерлер, транспорт қызметкерi, ыңғайлылықтағы шығынының экспедиторлар және жүк жiберушiлерi және алудағы жедел қимылдаушылық үшiн.

Шаруашылық шешiмдерiнiң тиiмдiлiгiн жоғарылатылуға мүмкiндiк беретiн қор резервтердiң тұрақты iздестiруi артынан сапалы ақпараттық қорлардағы транспорт қызметкерi және арашашылардың қажеттiгiнiң бүгiнгi деңгейi биiк. Және бұл қажеттiктiң деңгейi, сонымен қатар тұтынушы

Дамытудың арқасында ақпараттық технологиялар, маркетинг және логистиялық жолдардың көлiк жүйелерiнiң әбден жетiлдiруi, сонымен бiрге фирма және ұйымның базарға көлiк қызметтерiнiң бәсеке күресi өзi қазiргi ақпараттық технологияларға айналдыра алады.ердiң тез және сенiмдi көлiк қызмет көрсетуiндегi қажеттiк, күннен-күнгемен өседi

Кәсiпорындардың экономикалық және басқару дискретизациясының деңгейi, тереңiрек олардың мамандандыру және кооперациясы жоғары болған сайын сол маңыздылау оны жедел қимылдаушылық үшiн, ақпараттық қамтамасыз етудегi ақиқаттық, демократияшылдық, сенiмдiлiк және бiртұтас халықаралық экономикалық ортаға көпшiлiгiнде табысты интегралдауды кепiлдiк болатын тиiмдiлiктерi.

Мысалы, басқа жағынан, логистиялық бiлiмдердiң түрiндегi экономика — коммерциялық мүдделiлiктiң негiзiнде кәсiпорындардың болып жататын шаруашылық — технологиялық кiрiгу және мамандандыруы, макро және микродеңгейлердегi өзара әрекеттесудi жаңа логикасы да талап етедi.

Құрылған сайт көлiк жүйелерi бұрынғы функционалдық күрделiлiкпен, көп түйiндi басқаруды жинақтылықпен, биiк технологиялықтықпен айырмашылығы болады және көлемдерге, сапаға, ақиқаттық, мерзiмдерге, iрiктеуге және ненi ақпараттық қорларының айналыс жылдамдығының анағұрлым үлкен талаптарының көрсетедi дәстүр бойынша пайда болатын.

Көлiк проблемалық бойынша мәлiмет бiрiгетiн өзi желiлерде коммерциялық және шартты — коммерциялық виртуалды логистиялық орталықтардың ұйымы тiкелей INTERNET бұл мәселенi едәуiр дәрежеде шешуге көмектесер едiгенi анық. Көлiк — логистиялық ақпараттық қорлар 2000 жылға дәл қазiр INTERNET ортақ ғаламдық желiнiң барлық бұрыштарына арналған.

Бұл қорлар ендi әйтсе де дәл қазiр табып, жалпылап, талдауға, мамандандырылған сiлтеме базаларында классификациялап пәндiк және функционалдi бағдарлалған көлiк — логистиялық серверлердiң құрастыруы үшiн алғышарт құра топтауға болады

1-шi сурет көлiк — логистиялық бағдарланған серверлер

Суретте 1 INTERNET-шi болуы мүмкiн ғаламдық желiдегi жалпылау және логистиялық қорлардың топтауын схеманың варианты келтiрiлген. Осы вариант пәндiк және функционалдi бағдарлалған көлiк — логистиялық серверлердiң түрiнде елестеткен. Логистиялық қорларды схемада INTERNET үш негiзгi блоктерде жинаған: меншiктi пәндiк және функционалдi бағдарлалған серверлердi өз кезегiнде алатын ақпараттық, ұйымдастыру, коммерциялығы. Ресейлiк логистиялық қорлардың INTERNET схеманың түрiндегi құрам сурет 2 көрсетiлген.

INTERNET-шi ресейлiк туралы шолуларды түрдегi кеңiстiк, кеңесу, программалық бақылап отыру қанағат етерлңк, көп мамандардың ойыншасына, керек мәлiметтiғана емес, көлiктiң арашашы қатысты iс жүзiнде кез келген құжаты және тасымалдаулар, және бұл базалары үнемi жаңарады да табуға болатын (кодекс, кепiлдеушi, консультант плюс, 1-шi-шi кәсiпорын тағы басқалар) заңға сүйенген деректер қорлары елестеткен.

(АТС ) кез келген автокөлiк құралдардың сатулары туралы хабарлаулар жайғастырылатын коммерциялық көлiк бойынша телеконференция және семинарлар INTERNET ресей федерациясының ғаламдық желiсiнде және ел ТМДтер негiзiнен ассортимент, автомобилдiк орталықтардың қызметтерiнiң құны және серверлер кең елестеткен: виртуалды заң консультациялары, салық қызмет, бухгалтерлiк және саудалық бағдарламалар, сақтандыру, лизинг, кеден реттеуi тағы басқалар.

Мысалы, www.ru/rmain/ ресейлiк ақпараттық нарықта ) көрсетiлген ақпараттық интеграторларды қамтиды, бiздiң пiкiрге бойынша, пәндiк облыс өте үлкен және ұйымдастыру функциялары үшiн аз ыңғайлы болған. Мысалы, бiрақ (www.transport.ru мысалы) электрондық фрахттың функциялары бар қызметiнiң кәсiпкерлер, коммерсанттар және транспорт қызметкерлерi, (www.baltics.ru ) көлiк кiрiгудi тәжiрибе және (www.users.nevalink.ru/tred ) автомобилдiк жүк тасымалдауларды ұйымдағы басқарушы — экспедитор қызметтерi үшiн интеграцияланған ақпараттық қызметтiң жасауындағы оң тәжiрибе атап өту керек.

2 сурет INTERNET Ресейлiк логистиялық қорлар

Логистиялық беттердiң бытыраңқылық және бытыраңқылығы, жоқтығы мақсаттық және функционалдық бағыттарды INTERNETтен сол керек желiдегi мәлiметiнiң жеңiл емес iздестiруiсiз де қиындатуға анық бейнеленген. Бұдан басқа, ғаламдық желiлер INTERNET банкроттық немесе бағыттың ауысымы (мекенжай, бет) ақпараттық көздер салдарынан үнемi дүниеге келiп өлетiн қағылез жүйелердi болады мекенжай сонымен бiрге INTERNET кәсiпкерлiктiң саласы өзгередi — олары қолдайтын ұйымдарының серiктестiктерiнiң ақпараттық нарығында мәлiмдiлiктiң өсуi немесе экономикалық орнықтылықтың сенiмдiлiгiнiң тауып алуын шара бойынша беттер.

Логикамен жекеленiлген, жүйелi емес, бiрiкпеген, коммерциялық секторда INTERNET шапшаң дамитын ақпараттық және ұйымдастыру қорлары бiр жағынаннан, виртуалды логистиканың нақтылығы көлiкте бүгiн түбегейлi бар болумен расталады. (Virtual Logistics Center ) ең оңай виртуалды логистиялық орталықтардың кейбiр ұқсастықтары бар болып қойылдарды желiлер ресейлiк кеңiстiкте, шетел iс жүзiнде.

Мысалы, www виртуалды экспедиторлардың түрiнде. teleroute.com ), www.park.ru (www.publico.fi ) бизнес- әрiптестер, (www.autoroute.com ) халықаралық автомобилдiк тасымалдаулар, заң консультанттарының маршруттарының жоспарлауышылар және ұйымдастырушыларының iздестiруi бойынша логистиялық аналитиктер және сервис-орталық.), www.dkv-euroservice.com тасушылардың техникалық қолдауының қызметтерi.), кеден бақылап отыруының қызметтерi.

Дәл қазiр (www.tieh.fi ) INTERNET видеобейне арқасында хабарландырлалатын автокөлiк кәсiпорынның диспетчерлерi шекаралық өткел арқылы өз жүк таситын автокөлiктерiн өтуге бақылауға мүмкiншiлiгi болады. диспетчер Финляндияларда қойылған графикпен өту уақытты теңестiруге және кез келген ауытқуларға жедел сезiне алады. Негiзiнен, INTERNET және олардың дамытуының екпiндерi ақпараттық қорлар, (виртуалды ) электрондық көлiк — бағдарлалған логистиялық орталық төменде келтiрiлген схемаларға сәйкес қазiргi технологиялық мүмкiндiктерге бағдарлай iске асырыла алады. Суретте мысалы 3 болуы мүмкiн көлiктiң әр түрлi түрлерiнiң жүк тасымалдаулардың варианттарының схемасы елестеткен.

3 сурет Жүк тасымалдаулардың варианттарының

Суретте 4 көрнекi, аналитикалық, коммерциялық бөлiмдер және сонымен бiрге өз кезегiнде сайттардағы мәлiметтердiң өз ақпарат базалары да алатын әкiмнiң қызметiнен тұратын логистиялық орталықтың автокөлiк виртуальнногосының схемасының мысалы келтiрiлген

4 суретi Логистиялық орталықтың автокөлiк виртуальн

2. «GSM-WEB» GPRS пайдалану арқылы GSM каналдары бойынша телеметриялық ақпараттық жинау мен өңдеу жүйесі

OPC — сервер және SCADAлердiң қолдануындағы жүйелер ModBusтың хаттамасы бойынша жиын және ақпаратты өңдеуiнiң кез келген контроллерлерiмен ақпарат алмасады

Кез келген объекттермен технологиялық параметрлерiнiң берiлуi;

RS232 немесе RS485тiң Порт мәлiмет бойынша айырбасталатын кез келген құрылымдардың жүйесiне кiрiгудi мүмкiндiк

Сыртқы модеммен жұмыс iстейтiн құрылымдар үшiн кәдiмгi модемнiң имитациясының мүмкiндiгi;

Телеметрикалық мәлiметтiң жиын жүйе және берiлулерi орталықтандырылған жүйе болып табылады және телеметрикалық мәлiметтiң объекттер және деректер жиынының диспетчер тармақ орналасқан орталық орнатылатын берiлулерi құрылым тұрды. Мәлiметтiң берiлулерi канал ретiнде GSMның стандартының жылжымалы радиобайланысының цифрларға желiсiнiң сервистерiн қолданылады.

Ол ақпарат алмасуда жылдамдығын үлкейтедi, байланыс каналдарын артық тиемейдi, және сонымен бiрге деректердi беру үшiн қымбат емес канал туралы болып табылады

GPRS технология телеметiрлiк жүйелерiндегi қолданыла алады: құрылым әрдайым жеке канал сонымен бiрге орналаспай қоса алады.

GSM-WEBның компоненттерiнiң құрам және тағайындауы. Spyderдың программалық қамтамасыз етуi бар мәлiметтiң жиынының серверi — контроллерлерден мәлiметтiң жиынының қамтамасыз етуi, хабарландыру оны өңдеудi бағдарламасы бар ДКына үшiн арналған және керi. OPCтың түзу жұмысы үшiн ModBus RTUның хаттамасының қолдауы — COM бойынша құрылымдары бар сервер — Порт. Айырбастың кез келген хаттамаларының қолдануы үшiн контроллерлерi бар жұмыс тәртiбi «прозрачного\\\» \\\ ұйым. Абоненттiк құрылымдары бар жұмыстың қамтамасыз етуi статикалық IPден ерекшелеусiз — мекенжайлар және ( динамикалық IP жұмыс iстейдi — мекенжайлармен) интернетке сервердiң ұйымы.

(zip, 70 kB) Spyderдiң программалық қамтамасыз етуiн сипаттама. Spinner-Mнiң жүйесiнiң абоненттiк құрылымдары — Диспетчерге контроллерден мәлiметтiң берiлуi үшiн арналған. (zip, 487 kB) Spinner-M пайдалануға нұсқау. Контроллерлерi бар байланыстың ұйымының ортақ схемасы сурет 5 GPRSтың қолдануында көрсетiлген.

5 сурет GPRSтың қолдануында контроллерлер байланысының ұйымы

(бұдан әрi Spinnerлермен) GPRS Spinner-M контроллер RS232дiң орспен компьютерге қосу үшiн қолайлы портына мәлiметтiң жиынының контроллерiне қосады — сервермен.

Spinner қоректену көзiн қосулардың жанында желiде тiркеледi, GPRSқа қосады және өз мекенжайын онына Spyderдың серверi бар IP ағымдағы Қосу орнатады және орс мәлiметтердiң хабар жүргiзуiнiң тәртiбiне алып бере өтедi — сервер және контроллерден

Диспетчер тиiстi-шi тармағында интернетке тұрақты қосумен қамтамасыз ету.

Модем кәдiмгi GPRSтер орталықта принциптi құрып және статикалық IP ерекшелеу туралы провайдермен уәделесуге (қосуы бар мәселелер егер) болуы мүмкiн — (трафик осы жағдайда 2 рет болып есептеледi) мекенжай.

Сервердiң программалық қамтамасыз етуi орспен жұмыс iстейдi — сервермен және ModBusтың әрбiр мекенжайына жеке каналдарды қамтамасыз етедi. GSM-WEB жүйе сайып келгенде GPRSпен жұмысты өз алдына қамтамасыз етедi және контроллерлердiң арнайы күйге келтiрулерi, орс талап етпейдi — сервер және SCADA — жүйе. Барлық жүйе орс — қойылған сервермен компьютерiне жайыны бойынша барлық контроллерлерiн қосуы тiкелей дәл келтiретiнiн жұмыс iстейдi.

Жүйенiң артықшылықтары: Деректер жиынының орталығында GPRS орнатуға қажетi жоқты — (трафикке төлемнiң кiшiрейтуi 2 есе) модем. Жабдықтың қоюын мүмкiндiк тек қана ұялы байланысты жамылғыны аймақтан тәуелдi болады. SIM — абоненттiк құрылымдарға карталары (жамылғыны аймақ және GPRSтың сапасы қайда жақсы) әртүрлi провайдерлерден бола алады. Интернетке шығуы үшiн компьютердiң қосуын мүмкiндiк қосымша құрылымдарсыз.

Абоненттiк контроллердiң дистанциялық кескiндеуi:

GPRSтың уақытша қызметтiң жоқтығының жағдайында GSMның түзуiн тәртiпке ауыстырып қосу болуы мүмкiн — Қосу.

Жүйе статикалық IPден ерекшелеусiз жұмыс iстей алады — қызметтердiң провайдердi мекенжайы.

Талғаулы IP — байланыс каналының сақтауы үшiн орталықтың мекенжайы.

Техникалық мәлiметтер

Деректердi беру жылдамдығы 57 кбит/секке дейiн.

Шеткi контроллердiң қосуы RS232 немесе RS485 арқылы өндiрiп алады.

Деректердi беру орталық құрылыммен шеткi құрылымның әрекетi немесе сұрауды тәртiпте бойынша бола алады.

Жүйе статикалық IPден ерекшелеусiз жұмыс iстей алады — қызметтердiң провайдердi мекенжайы.

С.. градусы +45ке үйреншiктi климаттық орындау.

220-шi құрылымның қоректенуi немесе = 12 Втер.

GSMның желiсiнiң сервистерiнiң мәлiметiнiң берiлулерi үшiн қолдану GPRSтарды қолданып, меншiктi радио желiсiнен жасаумен салыстырғанда, мүмкiндiк бередi:

Бiрiншiден, тракт оған радиостанциялар және қоректену блоктерiнiң қоюды қажеттiлiгi, қою және антенна тiректерiнiң қызмет көрсетуi және жабдық телеметiрлiктiң жүйесiне қаржы шығындары жоқтық есебiнен антенна-фидер айтарлықтай қысқарту.

Екiншiден, қолдану радиостанцияларға жиiлiктердiң лицензиялаудың қажеттiлiгi және шешулердiң алуы жүйенiң жазуының мерзiмдерi жоқтық есебiнен қысқарту.

үшiншiден, қолдануы GPRSтың сервистерi DialUpмен тәртiппен салыстырғанда трафиктiң құны арзандатуға айтарлықтай мүмкiндiк бередi.

3. Информациялық iзденiс Internet

Демек, интернеттiң желiнiң осы жұмысы шеңберiнде қаралады, құжаттарды сақтау бағдарлалған ақпараттық жүйе құжатты ақпараттық жүйе енгiзiлген терминологияға сәйкес. Құжаттарды сақтау да, iздестiру де дәстүрлi ИПСтердi жүзеге асырады. Құжаттардың iздестiруi сақталатын ИПСтың iшi алап бойынша тек қана өндiрiп алады. Дәстүрлi ИПСқа қарағанда, интернетке ақпараттi iздестiруi үшiн ИПС ИПСтың жұмысты ұйымдастыруға басқа жолдың қажеттiлiгiне алып келген құжаттарды сақтауды функцияны жүзеге асыра алмайды.

3.мәлiметтiң қойма интернет 1 ерекшелiктер

1. Ақпараттық қойма сияқты интернет дамыту құжаттардың iздестiрудi қажеттiктiң есепке алуысыз болды. Интернетке нәтижеде, құжаттарды сақтауды жүйе тиiмдi iздестiруге бағытталғаны дәстүрлi ИПСқа қарағанда құжаттарды сақтауын жүйесi информациялық iзденiстi туралы долбар тап қалған есеп болып табылады.

2. Интернет құжаттар, ұйыммен және дамытуды рұқсатсыз бiртұтас басқаруды децентрализациялаңған қойма болады. Интернет желi гетерогендi, әр түрлi платформаларғана емес, мәлiметтiң ұсынысының әр түрлi стандарттары да қолданылады. (legacy ) мұра етiлген жүйелер де, қазiргi де интернеттi бiрлестiредi. Мәлiметтiң бiр бөлiгi түрде, өте жақсы (мультимедиа ) мәтiннен сақталады.

3. (83%-коммерциялық мәлiмет мәлiметтiң, 6% -ғылыми — бiлiм беретiн) әлеуметтiк гетерогендiлiк. Авторлар бойынша үлкен әлеуметтiк шашылу, дәрiсхана, оқырмандарға.

4. Әр түрлi оның бөлiктерiне рұқсаттың таралған қойма, уақыты интернет- тең емес және жергiлiктi құжатқа рұқсаттың уақыты айтарлықтай асып түсе алады.

5. (1999 жылдың ақпанына 800iрек миллион құжаттары және 2000 жылдың басына 1 биллионнан астам құжаттары) интернетке құжаттың көлемi ИПС көлемдер ең үлкен асады және үнемi үлкеедi.

Интернетке бұл бөлiк деректер қорына болады Deep Web деп аталуға және қазiргi өнеркәсiптiк ИПСтердiң көпшiлiгi үшiн қол жетпес сақталатын мәлiметтер көбiнесе. Бағалар бойынша, деректер қор сақталған құжаттардың саны құжаттардың саны, белгiлi өнеркәсiптiк ИПС жуық шамамен 500 есе асады.

6. Интернеттiң жеке ақпараттық қорлардың ұйымы туралы метаинформации8дiң жоқтығы, мағыналы мазмұн туралы да сақталатын (тек қана 34%-шi мәлiметiмен description және keywordsтiң тэгтерi HTMLларды пайдаланады және тек қана 0.3% Dublin Core) мәлiметтiң олардың өзара байланысы туралы.

7. Көпшiлiкке қарағанда дәстүрлi ИПСтер, интернетке мәлiметтiң тән (жиi пайда болу, жоғалу, өзгерiс) мәлiметтiң динамикалылығы интернет үшiн күнде 1.5 миллион құжаттар көрiнiп қалады.

8. Webға жарнама — сайттар.

9. (барлық сайттарды ширектi жанында бағалар бойынша айналарды деп аталатын ұсынады) интернетке мәлiметiнiң қайталауы.

3.2 қазiргi ИПСтер. нтернетке

Ақпараттi iздестiру үшiн өнеркәсiптiк ИПСтердiң негiзгi сыныптары Internet осы бөлiмде қаралады.

Негiзделетiн классификациядағы ИПСының жұмысының ортақ схемасы 6-шы суретке көрсетiлген.

Негiзделетiн классификациядағы ИПСының жұмысының 6 Ортақ схемасы сурет

Негiзiнен, интернетке мұндай ИПС жұмыстың схемасы дәстүрлi ИПСтiң жұмысының схемасына ұқсас классификация негiзделетiн. Негiзгi айырмашылық жаңа құжаттардың iздестiрудi процессiнiң пайда болуы болып табылады. Жаңа құжаттар дәстүрлi ИПСтерге операторды сақтауды жүйелерге жүргiзiледi және индекстейдi, ИПСқа жаңа құжаттардың енгiзу интернетте жұмыс iстеуiне iске асуға немесе қолдан оператор бағдарлалған, немесе сонымен бiрге ағылшын терминологиясында индекстейтiн роботтың интернет-сiнiң аралап шығуды арнайы бағдарламасы көмегiмен автоматты spider және crawlerдiң терминдерiн қолданылады

Мысалы, классификациялық жүйе Research Index Computer Science Directory тар пәндiк облыс бойынша құрастырылғанда жағдайда негiзделетiн классификациялардағы ИПСы интернетiне ЖКы үшiн қолдану тиiмдi

Негiзгi кемшiлiктер екiсi:

1. Олар сапалы iздестiру үшiн реттелу үшiн барлық құжаттар интернеттен тартып шығардырады және олар бұл сақталатын мәлiметтiң үлкен көлемiне алып келген [19 ] ResearchIndexке желi және қажеттiлiктегi биiк жүктемесiне базасындағы мәлiметтi үнемi жаңарту iстелген өзiнде сақталдыра алды;

2. Қолданушының құжаттарының iздестiруi қолданылатын классификациялық жүйе бойынша тек қана iске аса алады.

олардың мазмұны бойынша беттiң (сөздерге, search enginesтiң ағылшын терминологиясындағы Ключевоесiнiң iздестiрудi бұдан әрi жүйе) сөздерге Ключевоенiң iздестiруде Webларды құжатта қатысуы керек болатын сөздердiң Ключевое жиынының түрiндегi сұрау салу құрастыра iздеуге мүмкiндiк беруге негiзделетiн ИПСтерi сөздерiне Ключевоесiнiң iздестiру негiзделетiн 3.2.2 ИПСтерi. Дәл қазiр, сөз Ключевоенiң iздестiрудiң жүйелерi интернетке ИПС кең таралғандарды болады

Сөздерге Ключевоенiң iздестiрудi жүйенiң жұмысының 7 Ортақ схемасы сурет

әдибиеттер:

1. Мидоу Ч., Анализ информационно-поисковых систем, М., Мир, 1970

2. Мальковский М. Г., Грацианова Т. Ю., Полякова И. Н., Прикладное программное обеспечение: системы автоматической обработки текстов, Учебное пособие для студентов факультета ВМиК МГУ, Москва, МГУ, 2000

3. Солтон Дж., Динамические библиотечно-информационные системы, М., Мир, 1979.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *