Жиі лүпілдер коэффициенті % өрнегі:

Жиі лүпілдер коэффициенті % өрнегі:

Дұрыс жауап:

148. Түзетілген кернеуде лүпілдер болады, сондықтан осы лүпілдерді кемітетін құрылғыларды кең қолданады. Ол қандай құрылғылар?

Дұрыс жауап: тегістейтін сүзгілер

149. Тегістейтін сүзгінің маңызды параметрі

Дұрыс жауап: S тегістеу коэффициенті

150. Тегістейтін коэффициентінің өрнегі:

Дұрыс жауап: S= /

151. S= / формуласында және нені білдіреді?

Дұрыс жауап: кірмесінде және шықпасында лүпіл коэффициенттері

152. Мына сұлба қалай аталады

Дұрыс жауап: тегістейтін фильтр

153. Мына сұлба қалай аталады

.

Дұрыс жауап: тегістейтін фильтр

154. Мына сұлба қалай аталады

Дұрыс жауап: тегістейтін фильтр

155. Төмендегі сұлбаны атаңыз

Дұрыс жауап: тегістейтін фильтр

156. Төмендегі сұлбаны атаңыз

Дұрыс жауап: сыйымдылықты фильтр

157.

Дұрыс жауап: индуктивтілік фильтр

158. Кернеу тұрлауландырғышының маңызды параметрлерін ата.

Дұрыс жауап: А, В және С жауаптары дұрыс

159. Қандай коэффициент мына өрнекпен анықталады:

 ?

Дұрыс жауап: азайту коэффициенті

160. формуласындағы ивх, ивых дегеніміз не?

Дұрыс жауап: сәйкесінше кірмесінде және шықпасында тұрақты кернеулері

161. формуласындағы дегеніміз не?

Дұрыс жауап: ивх кернеудің өзгерісі

162. формуласындағы ивых дегеніміз не?

Дұрыс жауап: ивх. кернеудің өзгерісіне сәйес келетін ивых кернеудің өзгерісі

163.Тұрлауландырғыштың шықпалық кедергісі мына өрнекпен анықталады:

Дұрыс жауап:

164. тұрлауландырғыштың пайдалы әсер коэффициенті — бұл Рн жүктемеге берілетін қуаттың Рвх кернеудің кірмелік көзден тұтынылатын …

Дұрыс жауап: қуатқа қатынасы

165. тұрлауландырғыштың пайдалы әсер коэффициентінің формуласы

Дұрыс жауап:

166.Сандық-аналогтік түрлендіргіштер (САТ) – бұл қандай сигналдарды аналогтік сигналдарға түрлендіруге арналған құрылғы?

Дұрыс жауап: сандық сигналдарды

167. Шықпаға кодтың берілуінен қателікпен анықталатын берілген шектерге шықпалық сигналдың ену моментіне дейінгі уақыт аралығын тап.

Дұрыс жауап: tycт қойдырылу уақыты

168. Сызықтық еместіктің қателігі түрлендірудің бүкіл диапазонында шықпалық сигналдың минималды өсімшенің ұқсастығын сипаттайды және нөл мен шықпалық сигналдың максималды мәнінің нүктесі арқылы жүргізілген абсолютті дәлдікті түзу сызықтан шықпалық сигналдың

Дұрыс жауап: ең үлкен ауытқуы ретінде анықталады.

169. Сандық сигнал мен аналогтік сигналды қандай жолмен алуға болады?

Дұрыс жауап: А, В, сжауаптары дұрыс.

170.Аналогтік сигналды уақыт бойынша дискретизациялау дегеніміз не?

Дұрыс жауап: t дискреттелетін тізбектелу аралығына еселікті уақыт мерзімінде аналогтік сигналды таңдауды формалау процессі

171.Дискреттелетін тізбектілігі — дискреттік уақыт торын беретін импульстердің периодтық тізбектілігі. Ол қандай кілттерді басқару үшін пайдаланылады?

Дұрыс жауап: аналогтік кілттерді

172. t дискретизациялау мерзім і қандай сигналды дискретизациялау процессті сипаттайтын параметрі (дискреттік уақыт торын береді).

Дұрыс жауап: аналогтік сигналды

173. Деңгей бойынша сигналды кванттау (дискретизациялау)— қандай сигналдың шексіз көпшілік мәндердің кейбір қорытындылық көпшілікке (кванттау деңгейлердің санымен анықталатын) процессті көрінуі

Дұрыс жауап: аналогтік сигналдың

174. Кванттау қадамы — кванттау деңгейлердің аралықтарына тең шама. Ол қандай кванттау жағдайына ғана анықталған?

Дұрыс жауап: біркелкі кванттау

175. Кванттау қадамының формуласы?

Дұрыс жауап:

176.

 -бұнда не көрсетілген?

Дұрыс жауап: идеалданған импульстердің пішіндері

177. Мына сұлба қалай аталады

. бұнда не көрсетілген?

Дұрыс жауап: идеалданған импульстердің пішіндері

178.

  қандай базалық элементтердің шартты белгіленуі көрсетілген?

Дұрыс жауап: «НЕ»

179.

  қандай базалық элементтердің шартты белгіленуі көрсетілген?

Дұрыс жауап: «НЕ»

180.

  қандай базалық элементтердің шартты белгіленуі көрсетілген?

Дұрыс жауап: «И»

181.

  қандай базалық элементтердің шартты белгіленуі көрсетілген?

Дұрыс жауап: «ИЛИ»

182. Олар электрониканың күштік құрылғылардың, сонымен қатар түрлендіргіш техниканың құрылғылары деп аталатын құрылғылардың негізгі элементтері болып табылады. Осы құрылғылардың қарапайым өкілдерін ата.

Дұрыс жауап: В және Д жауаптары дұрыс.

183.Оптоэлектрониканың техникалық негізін қазіргі микроэлектрониканың құрылымдық-технологиялық концепциялары анықтайды:

Дұрыс жауап: аталғандардың барлығы дұрыс

184. Сандық микросұлбаларына жататын элементтерді тап.

Дұрыс жауап: С және Д жауаптары дұрыс

185.Статикалық параметрлері микросұлбаны статикалық режимде сипаттайды. Оған мыналар кіреді:

Дұрыс жауап: аталғандардың барлығы дұрыс

186. Валентті байланыстарда пайда болатын бос орындарды

Дұрыс жауап: кемтіктер дейді

187.Бос электронның және кемтіктің пайда болу процессі

Дұрыс жауап: генерация дейді

188.Бос электронның және кемтіктің жойылуына әкелетін процессті

Дұрыс жауап: рекомбинация дейді

189.Жартылай өткізгіш материалдар (германий, кремний) өзінің меншікті электрлік кедергісі бойынша

Дұрыс жауап: өткізгіштер және диэлектриктер арасында

190.Жартылай өткізгіштерде қозғалмалы заряд тасушылардың екі типі бар:

Дұрыс жауап: электрондар және кемтіктер

191.Электрондарды беретін атомдары бар қоспалар

Дұрыс жауап: донорлар дейді

192. Қалыпты температурада қоспаның бүкіл атомдары оң қозғалмайтын иондарға айналады, ал бос электрондар саны кемтіктер санынан көп артық болады. Осындай жартылай өткізгіштерде негізгі заряд тасушылары

Дұрыс жауап: электрондар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *