Corel Draw12 ортада жұмыстың мінездемесі мен ерекшеліктері. Мақсаты: Corel Draw12 ортасы туралы түсінік алу.

 

1. Векторлық графика туралы негізгі түсініктер.

2. Corel Draw11 векторлық редактордың ерекшеліктері.

3. Құраттың параметрді құрастыру.

1) Сызықтар — векторлық графиканың негізгі түсінігі болып келеді. Түзу сызықтар негізінен қарастырылады, кейбір кезде қисық сызық қолданылады. Қисық сызықты контур деп атайды. Әрбір контур бір немесе бірнеше негізгі нүктелері бар, екі негізгі нүктелердің арасында орналасқан контурдың элементі – контурдың сегменті болып табылады. Негізгі нүктелерді жылжу арқылы контурдың түрін өзгертуге болады, олардың қасиеттері мен ескілерді алып тастау немесе жаңа байлауыштарын (узлы) қосу арқылы жүзеге асады.

Контур ашық немесе жабық болуы мүмкін. Комбинацияланған, топтастырған (группирированные) және біріктірілген операциялар контур арқылы орындалады. Комбинациялық операциядан құралған контур жаңа қасиеттерге ие болады, бірақ байлауыштары өзгермейді. Топтастыру операциядан құралған контур қасиеттерін мен байлауыштарын өзгеріссіз қалдырады. Біріктіру операциядан кейін контур жаңа байлауыштарын қосады және алғашқы контурдың қасиеттерін өзгертеді.

2) Бағдарламаның интерфейсі Windows ОЖ қосымшаға тәуелді болады, бірақ 8 –ші версиядан бастап өзінің ерекшеліктері бар. Элементтерін басқару үшін ерекше түрі — Докер (палитрамен байланыстырған ) қосылды.

Осындай палитра тышқан көмегімен орын ауыстыру кезіндегі жұмыс жақтарына жабысу қасиеттімен ерекшелінеді. Бағдарламада қасиеттер панелі бар. Оның басқару элементтерінің құрылымы алынған объекттін қолдаған кезде динамикалық өзгеріске ұшырайды.

3) Corel Draw бағдарламасы өте көп құрылымдары (настроек) бар, оның сыртқы түрі мен әр іс-әрекет өзгертуін анықталады. Осы құрылымдары параметр терезесінде орналастырған, оны ОПЦИИ – ИНСТРУМЕНТ құрал-сайман арқылы командамен ашуға болады.

Құжаттарын көрсету үшін бағдарламада 5 режимі бар:

1. Қарапайым каркас – иллюстрация каркасын бейнелеу үшін арналған. Құю (заливка) мен орамдары (обмотки) жоғалады, тек иллюстрация құрайтын контурлары ғана қалады.

2. Каркас – осы режим бастапқыға ұқсас, бірақ мұнда арнайы эффектілер бар.

3. Сызба – макет элементтерін жинақтау үшін басым пайдаланатын режим. Осы режимде төмен деңгейде кеңейтілген бейнелер демонстрацияланған объектілердің контурлары тегістелмейді, ал құюшы (заливка) түстері жобалап есептеледі. Мұның бәрі төмендетілген кеңейту мен объектілердің үлкен мөлшерде болған жағдайда да экран суретінің жоғары жылдамдығын қамтамасыз етеді.

4. Қалыпты жағдай – бұл режим негізгі болып табылады, өйткені сапа мен жылдамдық арасында компромисс қамтамасыз етеді.

5. Кеңейтілген — нүктелік бейнелерге рұқсат беру режимі қолданылады, осы режим құжат бейнелеудің максималды сапасын қамтамасыз ететін режим.

Corel Draw12 түспен және объектілермен жұмыс

Мақсаты: Corel Draw 12 — де объектілер және түстермен жұмыс туралы көрініс алады.

` Күрделі иллюстрациялар құрастырылатын объектілердің топ құрылғылар бар. Олар: бос қол, қисық безье, тікбұрыш, полигон, эллипс, спираль, милиметрөлшеуіші.

Әр бір контур сегменттерден құрылады, олардың формалары олардың соңында орналасқан түйіншек түрімен анықталады. Түйіншіктер (узлы) 3 түрі болады:

1. Симметриялық – осы түрінің түйіншегінде бір түзу бойында орналасқан көрші сегменттер үшін басым сызықтардың бірдей ұзындығы бар.

2. Тегіс (гладкие) – бір түзу бойындағы түйіншегінде орналасқан басымдық сызықтар, әр түрлі ұзындықта бола алады. Түйіншегіндегі иілгіштік тегіс, симметриялық емес.

3. Үшкір (острый) – осы түйіршіктегі сегменттер үшкір де, доғал бұрышта болады.

Түйіншектің формасын форма инструменттінің көмегімен редакциялауға болады. Сонымен қатар иллюстрация құру кезінде пышақ, өшіргіш, интерактивті біріктіргіш, біріктіргіш желі сияқты құрал-саймандар пайдаланады.

Тұйықталмаған контурда обводка, ал тұйықталған контурда бояуы (заливка) болады. Түстерді түстер палитрасы көмегімен тағайындауға болады. Бағдарламада түстер палитрасының жиынтығы бар, мұнда қажетті түс таңдауға болады, соның ішінде ең кең таралған басылым түстердің (Panton). Негізгі туындылар палитрасы жорта айтпау бойынша defomet CMYK palette палитрасы белсенді болып табылады.

CMYK – 4 каналды түсті модель, оның негізінде 4 базалық түс жатыр (оны компоненттер немесе каналдар деп аталады) . С -Cyan (көгілдір); М-Mogenta (пурпурный); Y- Yellow (сары);K-Key (черный) – осы түс басты болып келеді – негізгі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *