AutoCad ортасында жұмыстың сипаттамасы және ерекшелігі. Мақсаты: AutoCad ортасында жұмыс туралы түсінік алу:

AutoCad – дербес ЭЕМ базасында автоматтандырылған жобалаудың қуатты және кеңейтілген жүйесі.

Бұл бағдарлама сәулет – құрылыс жобалау, көлік салу сызбаларын өңдеу, картографиялар, технологиялық құжаттамасын өңдеу, сауда маркаларын, фирмалық белгілер әзірлеу және т.б. саласында кең таралған. Бұл бағдарлама 1982 жылы АҚШ құрылды. Бірінші нұсқасы OC MSDOS құрылды.

 Стандарттық Windows операциялық жүйесі үшін элементтердің басқару құралдары, меню жолы, құрал – жабдықтар панелі, графикалық орта, командалық жол (AUTOCAD басқару үшін қолданылатын командалар,олардың параметрлері және жүргізілген операцияның туралы жүйесінде ақпараттың шығуы) және күйлердің жолы (строка состояния) болатын интерфейс қолданылады.

Кез келген команданы шақырту үшін үштер бір команданы таңдаймыз:

1. Құрал-жабдықтарды пиктограммаға шерту арқылы;

2. Меню пункті және меню жолы таңдау арқылы;

3. Командалық жолға клавиатура арқылы команданың атын енгізу арқылы.

Сызбаның параметрлердің ортақ күйтті диалогтық терезеде «сызбалық күйттін» (чертежной настройкой) реттейді.

Жұмыстың басында сызба сызғанда міндетті түрде дәлме-дәлділік және сызудың және редакциялау командасының орындалуының параметрінің қондырғысының айтар-айтпастан шарттары анықталу тиіс.

AUTOCAD бірнеше сызулық (линейных), бұрыштама өлшем бірлігіні қолдайды. Қондырғы өлшем бірлігім бірліктің үлгісінің талғамын және оның сөйлемінің дәлме-дәлділігінің қондырғысын түсінеді.

Бірліктің нақты күйтті — «Сызбаның бірліктері» (Бірліктің форматы) диалогті терезеде орындалады.

Суреттің (сызбаның) шектері — сол бағдарламада арнаулы бейнемен сызбаның шектеулі облысы көрсетілетін термин.

Іс жүзінде сызбаның шектері өрістің екі нүкте арқылы, сол жақ төменгі және оң жақ жоғары, бөлігі Х және У жазықтығында ұсынады, сол жақ төменгі бұрыштың координаты және (0,0) тең координат түбімен түйіседі; оң жақ жоғары бұрышының координаты сызбаның жұмыс облысының өлшемінен тәуелді болады және ол (420, 297) тең болады. Формат-шектеу арқылы орындауға болады.

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *