Auto Cad-та мәтінмен жұмыс

Мәтін – әртүрлі бейне сызуларында негізгі элементі болып табылады. Сонымен қатар сызуларында үлкен емес мәтін мақалалар мысалы бір немесе екі сөзінен құралатындай немесе бірнеше абзац бар массивтік мәтіндерден тұруы мүмкін. Көп абзацтық мәтіндер түсіндіру мақалаларында, сызу құралдарында бейнелену үшін пайдаланады.

Auto Cad — та 2 мәтінді қолдануға болады:

Бір жолды мәтін және көп жолды мітін.

 Бiр жолды мәтiн бiртектi емес қалыптау талап етпейтiн үлкен емес бiр жолды жазуларды жасау үшiн қолданылады, бiрақ мәтiндiк объекттiң қалыптауы бойынша кең мүмкiндiктермен негiзiнен. Егер бiртектi емес күрделi көп жолды мәтiндiк массив жасауға керек болса, онда арнайы мәтiндiк редактордың қолдануымен жасалатын көп жолды мәтiн қолдануға болады.

Auto Cad – та мәтінді қолдану үшін өзінің векторлық шрифтер мен Windows жүйесінде болатын стандарттық шрифтер қолданылады. Бейнелеу мен құру үшін векторлық шрифтерді қолдану ыңғайлы болып келеді.

Бiр жолды мәтiннiң құрастырғанда кейбiр оның параметрлерiн — мәтiннiң орнатуын және мәтiннiң бұрылу бұрышы күйiне келтiру керек.

Көп жолдық мәтiн азат жолдың қолданушы еніне жазылған мәтiн жолдардан немесе абзацтан тұратын массивтік мәтін болып табылады.

Бiр жолды мәтiнiнен негiзгi айырмашылығы оның мына барлық массив Auto Cad-тың бiр объектi болып табылады. Сонымен қатар мәтін редакторды қолданғандаоның әр бір сөздері мен символдар бөлек-бөлек өндіруге болады. Көп жолды мәтін бір объект ретінде Auto Cad стаандарттыық командаларымен редактциялауға орын ауыстыру, көшіру, бұру, өшіру, айна бейнелеу, созу және масштабтауға болады.

Auto Cad кез келген мәтiндiк объектке жазудың бағытты, сонымен бiрге мәтiннiң басқа параметрлерi биiктiгі және нышандардың көлбеу бұрышы шрифттың түрiн анықтаған кейбiр мәтiндiк стилінiң қолдануымен әрдайым жасалады. Сызу – бірнеше мәтіндік стильді қолдану мүмкін, бірақ мәтінді теру тек ағымдағы стильмен жасауға болады. Мәтіндік стиль слойға ұқсас. Мәтіндік стиль:

• Өзінің аты болады;

• Бір стильлердiң қолдануы онын ағымдағы болып орнатуға керек;

• Атын өзгертуге мен қолданмағанды өшіруге болады;

• Сызудың құрамында сақталады;

• Auto Cad басқару ортасы көмегімен бір сызудан басқаға көшіруге болады.

Мәтінмен жұмыс жасаған кезде келесі ісәрекет жасалынады: сызуды мәтінді іздеу мен өзгерту, мәтінді масштабтау және орфографияны тексеруге болады.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *