Экология дегеніміз не?

(-)Барлық тірі организмдердің бір-біріне өзара қарым-қатынасы және олардың тіршілік ету ортасына әсерін зерттейтін ғылым.

(-)Тіршілік ортаны қорғайтын ғылым.

(-)Қоршаған ортаны қорғайтын ғылым.

(-)Табиғатты қорғайтын ғылым.

(-)Тірі организмдердің даму ортасын зерттейтін ғылым.

Сұрақтың № .Кім биосфера терминін алғаш ұсынған?

(-)Вернадский.

(-)Геккель.

(-)Либих.

(-)Шелфорд.

(-)Зюсс.

Сұрақтың № .Жеке түрге жататын дара организмнің қоршаған орта жағдайларымен қарым-қатынасын зерттейтін жалпы экологияның негізгі бөлімі:

(-)Аутэкология.

(-)Демэкология.

(-)Синэкология.

(-)Глобальдық экология.

(-)Адам экологиясы.

Сұрақтың № .Жекелеген түрлер популяцияларының құрылымы мен динамикасын зерттеумен айналысатын жалпы экология бөлімі:

(-)Синэкология.

(-)Демэкология.

(-)Аутэкология.

(-)Биогеография.

(-)Биология.

Сұрақтың № .Бір-бірімен және органикалық емес тіршілік ортасымен тығыз қарым-қатынастағы қауымдастықтарды зерттейтін ілім:

(-) Синэкология.

(-) Аутэкология.

(-)Демэкология.

(-)Биология.

(-)Экология.

Сұрақтың № .Көптеген ғалымдардың зерттеулерінде алғашқы тірі организмдер қандай ортада мекендеген?

(-)Суда.

(-)Жер бетіндегі ауада.

(-)Топырақта.

(-)Организмдер.

(-)Ауада.

Сұрақтың № .Ғылымға алғаш рет “экология” терминін енгізген ғалым:

(-)Э.Геккель.

(-)В.И.Вернадский.

(-)Н.Н.Моисеев.

(-)Д.Ж.Маркович.

(-)Э.Леруа.

Сұрақтың № .Экологиялық фактор дегеніміз:

(-)Организмдерге әсер ете алатын ортаның кез келген әрі қарай бөлшектенбейтін элементі.

(-)Өлі табиғаттың кез-келген факторы.

(-)Климаттың кез-келген факторы.

(-)Ортаның кез-келген факторы.

(-)Қоршаған ортаның кез келген элементі.

Сұрақтың № .Экожүйелерге байланысты факторлардың жіктелуі:

(-)Сыртқы, ішкі.

(-)Химиялық.

(-)Биологиялық.

(-)Гетеротрофтық.

(-)Биотикалық.

Сұрақтың № .Факторлардың табиғатына байланысты жіктелуі:

(-)Абиотикалық, биотикалық, антропогендік.

(-)Физикалық.

(-)Экзогендік.

(-)Эндогендік.

(-)Периодты.

Сұрақтың № .Периодты факторлар:

(-)Өрт, дауыл.

(-)Мұхит суының тұздылығы.

(-)Күндік, айлық, жылдық, маусымдық.

(-)Атмосфераның газдық құрлымы.

(-)Тартылу күні.

Сұрақтың № .Абиотикалық фактор дегеніміз не?

(-)Өлі табиғат факторы.

(-)Табиғи экожүйелерге адамның әсері.

(-)Дара организм тығыздығына байланысты факторлар.

(-)Периодты емес.

(-)Кеңістіктік.

Сұрақтың № .Жарық қандай факторға жатады?

(-)Периодты.

(-)Біріншілей периодты емес.

(-)Екіншілей.

(-)Маусымдық.

(-)Біріншілей периодты.

Сұрақтың № .Аутэкология нені зерттейді?

(-)Дара организмдер және дара түрлер.

(-)Популяция деңгейіндегі организм тобы.

(-)Белгілі бірлестікті құрайтын тірі организмдер топтары.

(-)Экожүйенің құрамына кіретін организм тобы.

(-)Популяция жиынтығы.

Сұрақтың № .Экологиялық фактордың белгілі бір регионында организмдердің тіршілік етуі үшін ең қолайлы жағдай туады. Бұл зона қалай аталады?

(-)Оптимум.

(-)Пессимум.

(-)Максимум.

(-) Тұрақтылық.

(-)Төзімділік.

Сұрақтың № .“Экология” терминін кім ұсынған?

(-)Э.Геккель.

(-)В.Мебиус.

(-)В.И.Вернадский.

(-)В.Н.Сукачев.

(-)Ч.Элтон.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *