ПӘНДІ ОҚУҒА АРНАЛҒАН ЖАЛПЫ ӘДІСТЕМЕЛІК НҮСҚАУЛАР

Пәннің мақсаты болашақ мамандарды ауыл шаруашылық машиналарының құрлысы, оның жұмыс үдірісі және олардың жұмыс жағдайын реттеп, тиімді пайдалану тәсілдері жәйлі білімге қанықтыру.

Пәнді оқу жас маман – инженерлерде техникалық есептерді шешуге кәсіптік, инженерлік шешімдердің қалыптасуын қамтамасыз етеді. Отанымыздың қазіргі заманғы көтергіш-көліктік машиналар конструктивтік ерекшеліктерін білу болашақ мамандар үшін өте үлкен маңызы бар, бұлайша жемісті жұмыс істеуге және жоғары курста арнаулы пәндерді оқуға, студенттердің диплом жұмысының бөлімдерін жазуға дайындайды.

«Көтергіш-көліктік машиналар» пәні элективті базалық пән болып табылады.

Берілген курс көтергіш-көліктік машиналардың сүлбелерін қаратырады, олардың жалпы құрлысын, жүккөтергіш, тасымалдау және тиеп-түсіру машиналарының және рельстік және рельссіз көліктің констркутивтік ерекшеліктерін, теориялық негіздерін және олардың есептелулерін қарастырады.

«Көтергіш-көліктік машиналар» пәннің мақсаты –студенттерге тиеу-түсіру жұмыстары үшін техника бойынша, өнеркәсіп саясындағы ағындық-технологиялық линияны пайдалану қасиеттеріне әртүрлі машиналардың ықпалын анықтауға мүмкіндік беретін олардың тораптары мен механизмдерінің жұмыс істеу принципі бойынша теориялық және іс-тәжірибелік білім беру.

«Көтергіш-көліктік машиналар» пәннің міндеті болашақ маманның игеруі керек:

— ККМның қолданылатын ортасын, жіктелуін және жалпы құрлысын,

— ККМ бөлек түйіндерінің, агрегаттарының және механизмдерінің техникалық сипаттамаларын және жұмыс көрсеткіштерін,

— бөлек машиналардың нақты пайдалану жағдайдағы жұмысын бағалау және оларды падалануды жақсарту бойынша нұсқаулар беруді.

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *