Неорганикалық заттардан органикалық зат түзетін организм қалай аталады?

Неорганикалық заттардан органикалық зат түзетін организм қалай аталады?

(-)Продуцент.

(-)Гетеротроф.

(-)Консумент.

(-)Редуцент.

(-)Миксотроф.

Сұрақтың № .Бір популяцияның өсу және көбеюінің төмендеуі екінші популяцияға әсер етпейтін қарым- қатынастар қалай аталады?

(-)Нейтрализм.

(-)Жыртқыштық.

(-)Комменсализм.

(-)Экспуатация.

(-)Интерференция.

Сұрақтың № .Популяцияның өсу қарқынына және көбеюіне екінші популяцияның әсері болмайтын қарым-қатынастар:

(-)Нейтрализм.

(-)Аменсализм.

(-)Ынтымақтастық.

(-)Комменсализм.

(-)Бәсекелестік.

Сұрақтың № .1935 жылы “Экожүйе” терминін ұсынған кім?

(-)Тэнсли А.

(-)Докучаев В.Н.

(-)Форбс С.

(-)Мебиус К.

(-)Геккель Э.

Сұрақтың № .Гетеротрофты организмдерге нелер жатады.

(-)Органикалық заттар және олардың қосылыстарымен қоректенетін организмдер.

(-)Етпен қоректенетін жыртқыштар.

(-)Шөппен қоректенетін жануарлар.

(-)Аэробты бактериялар.

(-)Екінші организм арқылы күн көретін паразиттер.

Сұрақтың № .Экологиялық “қуыс” терминін кім ұсынған?

(-)Гриннель Дж.

(-)Мебиус К.

(-)Геккель Э.

(-)Сукачев В.Н.

(-)Элтон Ч.

Сұрақтың № .Өмірге қажетті ресурстардың тапшылығынан екі түрдің бірге бір кеңістікте тұра алмайтындығын түсіндіретін кімнің ережесі:

(-)Гаузе.

(-)Шелфорд.

(-)Либих.

(-)Минимум заңы.

(-)Толеранттық заң.

Сұрақтың № .Экожүйенің гомеостазы деген не?

(-)Экожүйедегі қалыптасқан тұрақтылық.

(-)Популяция тығыздығының азықтық қорларға тәуелділігі.

(-)Биотикалық және абиотикалық факторлардың тепе-теңдігі.

(-)Экожүйенің өзін-өзі сүйемелдеуге және өздігінен реттелуге қабілеттілігі.

(-)Экожүйенің бір аймақта көп жылдар неден құрылады.

Сұрақтың № .Бір биоценоздың уақыт аралығында екіншісімен жер бетіндегі аймақта кезекті ауысуын не дейді?

(-)Сукцессия.

(-)Климакс.

(-)Гомеостаз.

(-) Супрессия.

(-)Реверсия.

Сұрақтың № .Белгілі бір территорияны мекендейтін тірі организмдердің жиынтығы:

(-)Биоценоз.

(-)Популяция.

(-)Биома.

(-)Ареал.

(-)Экологиялық қуыс.

Сұрақтың № .Барлық организмдердің өзара әрекеттесуі мен физикалық ортаменен қарым-қатынасы кезінде тірі және өлі бөліктер арасындағы зат алмасуы болатын орта:

(-)Экожүйе.

(-)Биоценоз.

(-)Агробиоценоз.

(-)Биом.

(-)Биота.

Сұрақтың № .Организмнің жылылыққа төзімділігінің күштілігі қандай терминмен көрсетіледі?

(-)Эвритермді.

(-)Стеногалды.

(-)Стенотермді.

(-)Эвригалды.

(-)Стенотопты.

Сұрақтың № .Биогеоценоз деген не?

(-)Белгілі бір аумақта тіршілік етіп жатқан организмдер жиынтығы.

(-)Биоценотикалық ортада тіршілік етіп жатқан организмдердің тұрақты жүйесі.

(-)Қалыптасқан ортасы мен трофикалық байланысы және тұрақталған зат-энергия айналымы бар, өнімділігі мен реттелу жүйесі орнықты биоценоздың дараланған экологиялық жүйесі.

(-)Адамның іс әрекетімен құралған экологиялық жүйелер.

(-)Агроэкологияның бір бөлімі.

Сұрақтың № .Пойкилотермді организмдерге кімдер жатады?

(-)Суық қанды жануарлар.

(-)жануарлар дүниесі.

(-)Адамзат.

(-)Жәндіктер.

(-)Жылы қанды жануарлар.

Сұрақтың № .Екі түрдің тіршілік жасау кезінде, оның бір түріне пайдалы, екіншісіне зиянсыз бірге тұруды қалай атайды?

(-)Комменсализм.

(-)Мутуализм.

(-)Симбиоз.

(-)Пәтершілік.

(-)Конкуренция.

Сұрақтың № .Екі түрдің бір-бірінсіз тіршілік ете алмауын не дейді?

(-)Симбиоз.

(-)Мутуализм.

(-)Комменсализм.

(-)Пәтершілік.

(-)Бәсекелестік.

Сұрақтың № .Топ эффектісі деген не?

(-) Бір түрдің организмнің бірін-бірі организм сезім мүшелері арқылы түйсініп, мінез-құлықтарына, тіршілік етуіне әсер ықпалы.

(-)Организмдердің бірлесіп тіршілік етуі.

(-)Қатар тіршілік ететін организмдердің бірін-бірі сезім мүшелері арқылы түйсінуі.

(-)Популяция тығыздығы артқан сайын өсе түсетін өзара әсер-ықпалы.

(-)Бір түрге жататын организмдер арасындағы әсер-ықпалдар.

Сұрақтың № .Бүлінген жерлерді қайта қалпына келтіру процессі:

(-)Рекультивация

(-)Мелиорация.

(-)Жер кадастры.

(-)Эрозия.

(-)Гумификация.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *