Лекция тақырыбы: Винт-гайка берілісі.

Жоспары:

1. Жалпы түсініктер.

2. Артықшылықтары мен кемшіліктері.

3. Винттік берілістегі бұранданы беріктікке есептеу.

Күштен ұтысқа жетіп айналмалы қозғалысты ілгерілемелі қозғалысқа түрлендіру үшін винт-гайқа берілісі қолданылады (1-сурет).

1-сурет. Винт-гайка берілісі

Артықшылықтары:

1. Баяу және жоғары дәлдікті қозғалысты іске асыру мүмкіндігі.

2. Конструкцияның қарапайымдылығы және арзандығы.

3. Ықшамдылығы.

4. Үлкен жүктемелік қасиеті.

Кемшіліктері:

1. ПӘК-ті төмен.

2. Үйкелістегі жойылатын қуаттың үлкен мәнділігі.

3. Жоғары жылдамдықтарда қолданылмайды.

Қолдану аясы: домкраттар, пресстер, станоктарда, т.б.

Винттік айналуы немесе гайканың айналуы маховикпен немесе басқа да бір иін беретіндей стерженьмен жасалады. Беріліс саны мына қатынастан табылады:

мұндағы dм — маховик диаметрі; р1 — винта қадамы.

Винттегі осьтік күш Fа және маховиктегі шеңберлік күш Ft былай байланысады:

Ft = Faіη,

мұнда η — ПӘК.

 Винттік берілістегі бұранданы беріктікке есептеу

Негізгі жұмыс істеу қабілеті винттік берілістерде үйкеліп тозумен шектеледі. Тозудың алдын алу үшін жанасу беттер майланады және жанасу жұптар үйкеліске төзімді етіліп таңдалынады (болат — бронза, болат — шойын).

Жаншылу кернеуіне байланысты беріктік шарт былай жазылады

мұндағы d2 — бұранданың орталық диаметрі; h — жұмыс атқаратын профильдің биіктігі; z — гайкадағы орам саны.

Жобалауда өрнек түрлендіріледі z = H/p, ψн = H/d — гайканың биіктікке байланысты коэффициентін ψh = h/p — бұранданың биіктігіне байланысты коэффициентіне ауыстырып, d2 анықталады

мұндағы: бұранда тік немесе трапециялық болса ψh = 0,5, тіреуіш бұранда үшін ψh = 0,75 жалпы ψн = 1,2…2,5 дейін алынады, шындалған болат-қола жұп үшін [σ]см = 11… 13 МПа, шындалмаса [σ]см = 8…10 МПа мөлшерінде алынады. Шындалмаған болат-шойын жұпқа [σ]см = 4…6 МПа деңгейінде алынады. Есептелген d2 МемСТ бойынша жуықталады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *