ЗЕРТХАНА САБАҚТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

Көтергіш көліктік машиналардың тарту мүшелерін оқу.

Мақсаты: Көтергіш көліктік машиналардың тарту мүшелерін, түрлерін, қолданылатын аумақтарын, тарту мүшелерін есептеу әдістерін оқып танысу.

Жоспар

1. ККМ тарту мүшелерінің конструкцияларының түрлерін қарастыру.

2. ККМ тарту мүшесін қандай аумақтарда қолдану мүмкін екенін анықтау.

3. ККМ негізгі тарту мүшелерін есептеу әдістерімен танысу.

Әдебиет

«Көтергіш-көліктік механизмдер» пәнiнің зертхана жұмыстарын орындауға арналған методикалық нұсқаулар. Бекмухамбетова Ж.К. Қостанай. 20010

Бақылау сұрақтары:

1. Жетек органның орнына қандай тізбек қолданылады?

2. Жетек органның жүк көтергіш негізін атап берініз?

3. Арқанды қандай параметрлерден алады?

4. Техегіш пен тежеуіштің айырмашылығы?

Тақырып 2. Жүктік ілгек пен ілмектің конструкциясын оқу

Мақсаты: Жүктік ілгек пен ілмектің конструкциясын оқу. Бірмүйізді ілмектегі кернеуді анықтау методикасымен танысу

Жоспар

1. Жүктік ілгек пен ілмектің конструкциясын оқу.

2. Бірмүйізді ілмектегі кернеуді анықтау методикасымен танысу.

Әдебиет

«Көтергіш-көліктік механизмдер» пәнiнің зертхана жұмыстарын орындауға арналған методикалық нұсқаулар. Бекмухамбетова Ж.К. Қостанай. 2010

Бақылау сұрақтары:

1. Қазіргі кездегі жүк көтергіш құрылысы қалай ажыратылады?

2. Жүк көтергіш құрылысының әмбебап бүгуі дегеніміз не? Оны қалай қолданады және ол қандай артықшылықты иеленеді?

3. Бүгу жүк көтергіш машинасын қалай есептейді?

4. Қандай мақтатпен арқан стропына төлке кигізеді? Оны қалай қолданады және ол қандай артықшылықты иеленеді? Бүгу орган типінен қор беріктік тәуелділігін статикалық коэффициент мәнін көрсетініз?

5. Дистанционды әрекетті жүк көтергіш құрылыстарды қолдануы қандай артықшылықтарды қамтамасыз етеді және олар қалай жұмыс істейді?

6. Жартылай автоматты жүк көтергіш құрылысы қалай орналасқан және қалай жұмыс істейді? Неге қазіргі кезде жүк қармауыштау операцияларында толық автоматизазиялау жүзеге асыруға болмайды?

7. Қапсырғыш жүк көтергіш құрылысының жұмыстың негізгі реті неден тұрады? Эксцентрикті және клеще қапсырмаларының бір-бірінен құрылымды айырмашылықтары қандай?

8. Клиндік қамту қалай орналасқан және қалай жұмыс істейді?

9. Қандай мақсатпен траверсерді қолданады және қалай жүктеледі?

10. Балансиргіш транверстердің арналуы қандай?Тең иықты транверстер тең емес транверсерден айырмашылығы қандай?Қолдану аймағын көрсетініз?

11. Жүк көтергіш құрылымынан техникалық тексерісті кім,қандай мақсатпен реті ретімен өткізеді?

12. Жүк көтергіштің ақауландыруынын негізгі көрсеткіші?Арқанда строптарды болат қанаттармен салыстырады?Ақаулардың ерекшелігі қандай?

13. Созылмалы жүк көтергіш құрылысы ЖКМ жүк көтеру органның бетінде қалай орналастыру қажет және оларды пайдаланғанда қай жерге назар аударған жөн?

14. Инвентарлық астау қандай талаптарға сай болуы керек,олардың қолдану мақсаты және тәсілі?

Тақырып 3. Арқанның ауытқуын анықтау.

Мақсаты: Арқанның түрлерінің конструкциясын оқу. Арқанның ауытқу мүмкіндік шарттарын анықтау.

Жоспар

1. Арқанның түрлерінің конструкциясын оқу.

2. Арқанның ауытқу мүмкіндік шарттарын анықтау.

Әдебиет

«Көтергіш-көліктік механизмдер» пәнiнің зертхана жұмыстарын орындауға арналған методикалық нұсқаулар. Бекмухамбетова Ж.К. Қостанай. 2010

Тақырып 4. Полиспаст сүлбесін және блоктар конструкциясын оқу Мақсаты: Полиспаст сүлбе түрлерін және блоктар конструкциясын қарастыру

Жоспар

1. Полиспаст сүлбе түрлерін және блоктар конструкциясын қарастыру.

2. Берілгені бойынша полиспаст еселігін анықтау.

Әдебиет

«Көтергіш-көліктік механизмдер» пәнiнің зертхана жұмыстарын орындауға арналған методикалық нұсқаулар. Бекмухамбетова Ж.К. Қостанай. 2010

Бақылау сұрақтары:

1. Полиспаст дегеніміз не? Оның жұмысы механиканың қай жұмысына негізделген? Полиспаст еселігі?

2. Полиспаст қалай жіктеледі және оның ерекшеліктері?

3. Жүктелген полиспастрадың артықшылықтары және олар қандай ЖКМ-да қолданады?

4. Крандағы полиспасттың құрылысы және жұмыс реті?

5. Монтан блоктын обоймадан айырмашылығы? Қолданылу жері?

6. Неге блокты құрсаудың құрылысында көптіректі өстерді қолданады?

7. Роликтің батареясы бар құрсаулардың жай құрсаулардан айырмашылықтары қандай. Бұл құрылым қандай артықшылықтарды қамтамасыз етеді?

8. Полиспастқа канаттарды қоры қандай схемаларын қолданады және қай кезде?

9. Канаттың қоры бағытына байланысты полиспастқа канаттарды қоры бағытын қалай дұрыс таңдауға болады? Не үшін солай істейміз? Керекті сынақтарды өткізіңдер?

10. Полиспастқа канатты қоры қалай істейді?

11. Полиспастпен жұмыс істегенде қандай қауіпсіздік эксплуатациялау ережелерді орындау керек.

12. Полиспаст канатының оралуы немен қауіпті болады және бұл құбылысты болдырмау үшін қандай әрекеттерді қолданады?

Тақырып 5. Жүк қамтағыш құрылғыны оқу

Мақсаты: Әр түрлі типтік тежегіштің жұмыс істеу принципін оқу және салыстырмалы тұжырым жасау.

Жоспар

1. Жүк қамтағыш құрылғыны оқу.

2. Жүк қамтағышты таңдау және есептеу.

3. Қысқыш жүк қамтағыштар.

4. Траверсалар.

Әдебиет

«Көтергіш-көліктік механизмдер» пәнiнің зертхана жұмыстарын орындауға арналған методикалық нұсқаулар. Бекмухамбетова Ж.К. Қостанай. 2010

Бақылау сұрақтары:

1. Қандай қамтығыш мүшелері қазіргі кездегі ЖКМ кең қолданады? Оларға қойылатын негізгі талаптарды және артықшылықтар мен кемшіліктерді атап беріңіз.

2. Қандай жүк қамтығыш мүшелерге сақтандырғыш қапсырмаларды қояды және неүшін? Олар қалай істейді?

3. Қазіргі кездегі ЖҚ қалай классификациялайды және ҚМЖ істегенде қандай ЖҚ көп қолданады? Неге?

4. Әмбебап иілгіш ЖҚ дегеніміз не? Оларды қалай шығарып істейді және олар қандай артықшыларға ие?

5. Қандай мақсатпен канат стропына втулка қаптайды? Оны қалай жасайды және ол қандай артықшылармен қамтамасыздындырады?

6. Иілгіш ЖҚ қалай есептейді? Беріктік қорының статикалық коэфицентінің мәнінің иілгеіш органның типінен тәуелділігін көрсет.

7. Дистанционды ЖҚ қолданудың артықшылығы және олар қалай жұмыс істейді?

8. Иілгіш ЖҚ қалай есептеледі? Беріктік қорының статикалық коэффициентінің мәнінің иілгіш органның типінен тәуелділігін көрсет?

9. Дистанционды ЖҚ қолданудың артықшылығы және олар қалай жұмыс істейді?

10. Жартылай автоматты ЖҚ қалай жасалған және жұмыс істейді? НЕ себептен жүкті строптау үрдісін толығымен автоматтау мүмкін емес?

11. Қысқыш ЖҚ негізгі жұмыс принципі. Клещті және эксцентрикті қысқыштардың құрылымдық айырмашылықтары қандай?

12. Клинді қармауыш қалай жасалған жәнеи қалай жұмыс істейді?

13. Треверсаны қай мақсатпен қолданады және қалай жіктеледі?

14. Теңгергіш траверсаның атқаратын қызметі? Тең иінді траверса әр түрлі иіндіден немен айырықшаланады? Олардың қолданылатын жерлерін көрсет?

Тақырып 6. Тежегішті оқу және салыстырмалы тұжырым.

Мақсаты: Әр түрлі типтік тежегіштің жұмыс істеу принципін оқу.

Жоспар

1. Әр түрлі типтік тежегіштің жұмыс істеу принципін оқу.

2. Тежегіш сипаттамасын әр түрлі ашу құрылғыларымен салыстыру.

3. Тежегіш параметрлерін есептеу әдістерін тұжырымдау.

Әдебиет

«Көтергіш-көліктік механизмдер» пәнiнің зертхана жұмыстарын орындауға арналған методикалық нұсқаулар. Бекмухамбетова Ж.К. Қостанай. 2010

Бақылау сұрақтары:

1. Жаңа заманға сай ЖКМ-ның тежегіш құрылғысы не үшін қолданылады және оны қалай классификациялайды?

2. Жаңа заманға сай ЖКМ-да қандай тежегіш түрін қолданады және не үшін қолданады?

3. Таспалы тежегіштің қайда, қандай мақсатпен қолданады және оның құрылысының ерекшелігі?

4. Қарапайым,дифференциалды және қосылған тежегіштерінің конструкциясындағы айырмашылықтары?

5. Екі колодкалы нормально жабылған тежегіш қалай құратылылған және ол қалай жұмыс істейді? Оны қандай кұш жабады?

6. МО-Б типті қысқа үрісті электромагниттің атқаратын қызметі,құрылысы және жұмысы?

7. Электрогидравликалық итергіштің қандай артықшылықтары бар?

8. Қазіргі тежегіштерде қандай фрикциондық материалдар тараған, неге?

9. Тежегіш тапсырмаларды колодкаларға қалай бекітеді?

10. Механизмнің қай білігіне тежегіш орнатқан дұрыс және неге? Тежегіш шкивті қайда орнатады?

11. Не мақсатпен тежегіштерді реттейді? Қай тәртіппен және реттеудің негізгі амалдары қандай?

Тақырып 7. Жебе тәрізді кранның конструкциясын оқу және жүктік сипаттамасын салу.

Мақсаты: Негізгі түйіндерінің жалпы жұмыс істеу принципін және конструкциясын толық оқу.

Жоспар

1. Негізгі түйіндерінің жалпы жұмыс істеу принципін және конструкциясын толық оқу.

2. Өнеркәсіптік мекеменің технологиялық процесімен танысу.

3. Мекемеде кран орнату сұлбасын ұсыну.

4. Жүктік сипаттаманы есептеу және кранның жүктік орнықтылық коэффициентін анықтау.

Әдебиет

«Көтергіш-көліктік механизмдер» пәнiнің зертхана жұмыстарын орындауға арналған методикалық нұсқаулар. Бекмухамбетова Ж.К. Қостанай. 2010

Бақылау сұрақтары:

1. Дирек – крандар тобын қандай крандар құрайды?

2. Дөңгелекті – жебелі кран қалай құрастырылған және оның өзі жүретін жебелі кранннан айымашылығы?

3. МСП-150-ді қайда қолданады,оның құрылысы?

4. Қатты жебелі кранның дөңгелекті – жебелі краннан айырмашылығы?

5. Жеңіл жебелі құрылыс краны қандай жұмыс үшін арналған және онда қандай механизмдер бар

6. Жеңіл жебелі кранның модельдерінің айырмашылығы?

7. Мұнаралы крандарды қандай мақсатта қолданады және олар қандай болады? Неге оларды бұлай атайды?

8. Мұнаралы қозғалатын БК-1000 краны қалай жасалған?Оның рельсті жолы басқа мұнаралы кранның кранды жолынан ерекшелігі қандай?

9. Тиегіш кран ұандай мақсатта қолданады және олардың мұнаралы краннан айырмашылығы?

10. Мұнаралы стационарлы және жүктемелі кранның құрылымдық ерекшелігін ата.

11. Жебелі рельстік кранның шынжыр табанды өздігінен жүретін және мұнаралыдан негізгі айырмашылығы неде?

12. Арнаулы өздігінен көтеретін крандар қандай мақсатқа арналған?

13. ПКР-краны қалай жұмыс істейді және қалай жасалған.

Тақырып 8. Көпір тәрізді кранның конструкциясын оқу және жүктік сипаттамасын салу.

Мақсаты: Негізгі түйіндерінің жалпы жұмыс істеу принципін және конструкциясын толық оқу.

Жоспар

1. Негізгі түйіндерінің жалпы жұмыс істеу принципін және конструкциясын толық оқу.

2. Өнеркәсіптік мекеменің технологиялық процесімен танысу.

3. Мекемеде кран орнату сұлбасын ұсыну.

4. Жүктік сипаттаманы есептеу және кранның жүктік орнықтылық коэффициентін анықтау.

Әдебиет

«Көтергіш-көліктік механизмдер» пәнiнің зертхана жұмыстарын орындауға арналған методикалық нұсқаулар. Бекмухамбетова Ж.К. Қостанай. 2010

Бақылау сұрақтары:

1. Көпір тәрізді крандарға қандай крандар жатады. Олардың ҚМЖ шығару кезіндегі қолданылуы?

2. Көпірлік кран қалай жасалған?Оны неге олай атайды?

3. Кран-балка дегеніміз не?Оның көһпірлік краннан ерешелігі неде?

4. Козловой кран қалай жасалған? Оны неге олай атайды?Оның көпірлік алдындағы артықшылығы?

5. Козловой кранның тиімді қолданылатын жерлерін көрсет.

6. Радиалды – бұрылғыш козловой краны қандай жұмыстарға арналған?

7. Кран – перегружатель козловой краннан қалай ерекшеленеді?

8. Кабельдік кран қалай жасалған? Не себепті олай атайды?

9. Кабельдік кранның тиімді қолданылатын жерлері.

10. Кран – штабелер қалай жасалған және қалай қолданылады?

11. Кран – штабелер дегеніміз не? ол қандай жұмыстарға арналған?

12. Крандық жол не үшін қажет және крандық жолдың қандай түрлері ұолданылады?

13. Крандық жол қалай жасалған және рельстің қандай түрлері қолданады?

14. Тірек элементтеріне және кран астының балкаларына қалай және қай мақсатпен бекітіледі?

Тақырып 9. Мұнара тәрізді кранның конструкциясын оқу және жүктік сипаттамасын салу

Мақсаты: Әр түрлі типтік тежегіштің жұмыс істеу принципін оқу.

Жоспар

1. Негізгі түйіндерінің жалпы жұмыс істеу принципін және конструкциясын толық оқу.

2. Өнеркәсіптік мекеменің технологиялық процесімен танысу.

3. Мекемеде кран орнату сұлбасын ұсыну.

4. Жүктік сипаттаманы есептеу және кранның жүктік орнықтылық коэффициентін анықтау.

Әдебиет

«Көтергіш-көліктік механизмдер» пәнiнің зертхана жұмыстарын орындауға арналған методикалық нұсқаулар. Бекмухамбетова Ж.К. Қостанай. 2010

Бақылау сұрақтары:

1. Мұнаралы крандарды қандай мақсатта қолданады және оларқандай болады? Неге оларды солай атайды?

2. Мұнаралы қозғалмалы БК-1000 краннның құрылысы қандай?Оның рельсті жолының басқа мұнаралы крандардың жолынан айырмашылығы қандай?

3. Тиегіш крандар қандай мақсатта қолданылады және мұнаралы крандардан қандай айырмашылығы бар.

4. Стационарлы және жалғамалы мұнаралы крандардың құрылмалық ерекшеліктерін айтыңыз.

5. Жебелі рельсті жолды кранның шынжырлы өздігінен жүретін, мұнаралы краннан қандай айырмашылығы бар. Олады қандай машиналрдың негізінде жасайды?

Тақырып 10. Электротиеуіштер конструкциясын оқу

Мақсаты: Электротиеуіштер түрлерін және оның конструкциясын оқу Жоспар

1. Электротиеуіштер түрлерін және оның конструкциясын оқу

Әдебиет

«Көтергіш-көліктік механизмдер» пәнiнің зертхана жұмыстарын орындауға арналған методикалық нұсқаулар. Бекмухамбетова Ж.К. Қостанай. 2010

Бақылау сұрақтары:

1. Ауыспалы аспалы жүк ұстағыш құрылғыларға қойылатын негізгі талаптры және олардың жіктелуі қандай?

2. Жәшіктер мен қапшықтарға құйма және блоктар түрінде жүктейтін құрылғы ата.

3. Бума, орама, бөшке, барабандарда жүкті ұстайтын құрылғыны ата.

4. Автомобильді шиналарға араналған құрылғы.

Тақырып 11. Қойма құрылғыларын оқу

Мақсаты: Қойма құрылғыларының түрлері және конструкциясын оқу.

Жоспар

1. Электротиегіштердің ерекшеліктері, артықшылықтары және кемшіліктері

2. Негізгі параметрлері

3. Электротиегіштің орнықтылығын есептеу

4. Электросүйретпелер

Әдебиет

«Көтергіш-көліктік механизмдер» пәнiнің зертхана жұмыстарын орындауға арналған методикалық нұсқаулар. Бекмухамбетова Ж.К. Қостанай. 2010

Бақылау сұрақтары:

1. Электротиегіштердің ерекшеліктері, артықшылықтары және кемшіліктері

2. Негізгі параметрлері

3. Электротиегіштің орнықтылығын есептеу

4. Электросүйретпелер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *