Емтихан сұрақтары

  Барлық СОӨЖ сағ. 30

БӨЛІМ Y.

ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ

1. Көтергіш-көлікті машиналарының (ККМ) халық шаруашылығы үшін маңызы.

2. ККМ жұмысының ерекшелігі.

3. ККМ орындайтын функциялар.

4. ККМ-ның пайда болу тарихының негізгі кезеңдері.

5. ККМ-ның пайда болуына еңбек сіңірген ғалымдар мен құрастырушылар.

6. ККМ-ның негізгі даму бағыттары.

7. ККМ-ның атқаратын функциясы бойынша жіктеу.

8. ККМ-ның жүкжүкті орнынан қозғау әрекетіне байланысты жіктеу.

9. ККМ-ның орындалу бойынша жіктеу.

10. ККМ-ды таңдаудың техникалық негіздері.

11. ККМ-ды таңдаудың техникалық-экономикалық көрсеткіштері.

12. ККМ-ды таңдаудағы нұсқаларды салыстыру.

13. Жүк ағымы мен жүк айналымы жайлы түсінік.

14. ККМ-ның өнімділігі және оған цикл уақытының әсері.

15. Пайдалану жағдайының ККМ өнімділігіне әсері.

16. Жүктің тығыздығы мен табиғи құлама бұрышының ККМ-ды таңдауға әсері.

17. ККМ-ды таңдау кезінде жүктің сырғанау үйкеліс коэффициентінің, тербелу бұрышының және ылғалдылығының әсері.

18. ККМ-ды таңдауға жүктің ірілігінің, ұйысқақтығының және қату уақытының әсері.

19. ККМ-ды таңдауға жүктің жабысқақтығының, үшкірқырлығының және шаңдануының әсері.

20. ККМ-ды таңдауға жүктің коррозиялық және биологиялық белсенділігінің әсері.

21. Жүктердің улылығы, жарылыс қауіптілігі жайлы мәлімет.

22. Жүктің жабысқақтығының, ылғал сіңіргіштігінің және сулану қабілетінің КТМ-ды таңдау кезіндегі әсері.

23. Жүктің зақымдалуы, қажалғыштығы туралы түсінік.

24. Жүк көтергіш машиналар мен олардың түрлері.

25. Жүк көтергіш машиналардың құрылымы мен беріліс түрі бойынша жіктеу.

26. Жүк көтергіш машиналардың қозғалыс бағыты және қызмет көрсету ауданының пішіндемесі бойынша жіктеу.

27. Жүк көтергіш машиналарды пайдалануды сипаттайтын көрсеткіштер.

28. Жүк көтергіш машиналардың жүк қармағыш бөлігі.

29. Жүк көтергіш машиналардың арнайы жүк қармағыш бөлігі мен бүгіпалғышы.

30. Жүк көтергіш машиналардың тартқыш бөлігі.

31. Жүк көтергіш машиналардың қорабы, жұлдызшалары және барабандары.

32. Полиспаст.

33. Ілгек пен көтергіш құрал.

34. Шығыр.

35. Жүк көтергіш крандар.

36. Жүк көтергіш машиналардың тежегіш және тоқтату құралдары.

37. Тасымалдауыш машиналардың мақсаты мен жалпы құрылысы.

38. Тасымалдауыш машиналардың жүк түрі мен құрылымы бойынша жіктеу.

39. Тасымалдауыш машиналардың жүкті тасымалдау принципі бойынша жіктеу.

40. Тасымалдауыш машиналарды қозғалыс бағытына және орындау тәсіліне қарай жіктеу.

41. Тасымалдауыш машиналардың жалпы өнімділігі.

42. Тасымалдауыш машиналардың беріліс күші.

43. Тасымалдауыш машиналардың қозғалысына кедергі коэффициенті.

44. Тасымалдауыш машиналардың негізгі техникоө экономикалық көрсеткіштері.

45. Таспалы тасымалдағыш.

46. Тіккөтергіш.

47. Қалақшалы тасымалдағыш.

48. Тілімді және тақтайшалы тасымалдағыш.

49. Бұрандалы тасымалдағыш.

50. Тербелуші тасымалдағыш.

51. Лақтыратын машиналар.

52. Ауалы көліктік құрылғылар.

53. Шанақ пен өздігінен ағатын көлік.

54. Периодты қозғалатын тиегіш машиналар.

55. Үнемі қозғалатын тиегіш машиналар.

56. Рельссіз көлік.

57. Рельсті көлік.

Аралық бақылаудың сұрақтары.

Шектік бақылау І

1. Өнеркәсіптік көліктің қандай түрлері болады?

2. Көтергіш-көліктік машиналар қалай сұрыпталынады?

3. Көтергіш-көліктік машиналардың қандай мінездемелерін білесіз?

4. Көтергіш-көліктік машиналардың технологиялық машиналардан айырмашылығы?

5. Көтергіш- көліктік машиналардың жұмысының ерекшелігі?

6. Көтергіш-көліктік машиналардың қауіпсіз қолдануына Мемлекеттік техникалық бақылау қандай роль атқарады?

7. Көтергіш машиналарда қандай иілгіш материал қолданылады?

8. Полипастрдың еселілігі қалай анықталады?

9. Салпыншақ ілмек не үшін қолданылады?

10. Тежеуіштер не үшін қажет?

11. Тежеуіштердің сұрыпталынуын беріңіз?

12. Домкраттың құрылғысы және тағайындалуы?

13. Тальдердің құрылғысы және тағайындалуы?

14. Лебедкалардың есептеуінің негізі?

15. Тиеушілердің түрлері?

16. Рельстік көліктің түрлерін көрсетіңіз?

17. Рельссіз көліктің түрлерін көрсетіңіз?

18. Көтергіш машинаның механизмі неден тұрады?

19. Кранның және арбаның қозғалу механизмі неден тұрады?

20. Кранның шығу өзгерісі және бұрылу механизмі не үшін қолданылады?

Шектік бақылау ІІ

1. Қандай көліктік машиналар бірлік және сусымалы заттарды қозғалтады?

2. Көліктік машиналардың негізгі түйіндерін атаңыз?

3. Көліктік машиналардың иілгіш элементтеріне қандай талаптар қойылады?

4. Тасымалдағыш таспалардың қандай құрылмалары бар?

5. Таспалы тасымалдағыштарда қандай жүктің ағындық қимасы қолданылады?

6. Таспалы тасымалдағыштарда өнімділіктің есептелуінің жалпы әдісі?

7. Таспалы тасымалдағыштардың жұмысшы бөліктеріның қозғалысының

кедергісін есептеудің жалпы әдістемесі.

8. Тасымалдағыш машиналардың техника-экономикалық көрсеткіштері қандай?

9. Таспалы тасымалдағыштардың жүк тиейтін және түсіретін құрылғылардың қандай құрылымалары бар?

10. Шөмішті тік көтергішдің орындауы бойынша, жүкті тиеу және түсіру әдісі бойынша бөлінуі?

11.Шөмішті тіккөтергішдің құрылымсы бойынша бөлінуі.

12. Тілімді және тақтайшалы тасымалдағышлардың ерекшеліктері.

13. Шынжыр тасымалдағыштардың қандай тартқыш бөлікдары бар?

14. Шынжыр тасымалдағыштардың қандай жұмысшы бөлікдары бар?

15. Шынжыр тасымалдағыштардың қандай көмекші бөлікдары бар?

16. Бұрандалы шнекті тасымалдағыштардың бұрандаларының қандай құрылмасы болады?

17. Баяу жүретін және жылдам жүретін шнектер қандай параметрмен сипатталады?

18. Бұрандалы тасымалдағыштардың есептеу және теория негіздері.

19. Тербелетін тасымалдағыштар қандай жүктерге арналған?

20. Тербелетін тасымалдағыштарды қалай айырады?

21. Тербелетін тасымалдағыштардың қандай серпінді жүйелері болады?

22. Тербелетін тасымалдағыштардың берілісін есептеу және орнату.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *