Ауа желісі сымдарының зақымданған алаңын қандай жағдайда жаңасына ауыстырады?

Ауа желісі сымдарының зақымданған алаңын қандай жағдайда жаңасына ауыстырады?

A) А16…А70 и ПС25 маркалы сымдарда екі сым үзілген жағдайда

B) АС16…АС70 и ПС35 маркалы сымдарда үш сым үзілген жағдайда

C) А16…А25 маркалы сымдарда бір сым үзілген жағдайда

D) барлық келтірілген жауаптар дұрыс

E) дұрыс жауабы жоқ

$$$ 147

Ауылшаруашылық кешендерін электрмен жабдықтау үшін 35/0,4 кВ трансформаторлық қосалқы станция және жабық бөліп-таратқыш құрылғыны (РУ) қолданады. Бөліп-таратқыш құрылғыны (РУ) тұрған жайға қандай талаптар қойылады?

A) жұмыстың мүмкін болған барлық режимдерінде, сондай-ақ жөндеу кезінде жабдықтарға қызмет көрсетуіне қауіпсіз және ыңғайлы болуы керек

B) жабық РУ-ларда малдар мен құстар кіріп кетпеуі үшін терезе жабық, қабырғадағы саңылаулар мен тесіктер бітеулі болуы керек

C) жабық жайдағы РУ және КРУ-ларда температуралық режим және ауа ылғалдылығы сақтаулы болғаны дұрыс, сондай-ақ оқшауларға шық және терлеулер қонбауы керек

D) жабық РУ-ларда температура 40°С-тан аспауы керек. Жайдың желдетілуі жеткілікті тиімді болғаны жөн

E) барлық келтірілген жауаптар дұрыс

$$$ 148

Бөліптаратқыш (РУ) құрылғыны эксплуатациялау кезіндегі негізгі тапсырмалар:

A) РУ жұмыс режимі сәйкес және жабдықтың техникалық сипаттамалары мен бөлек тізбектердің сәйкестігін қамтамасыз ету

B) жабдыққа қарау және бақылау

C) апаттық жағдайға әкелетін ақаулықтарды қысқа мерзім ішінде жою

D) электр жабдықтарын жөндеуді және профилактикалық сынақты уақытында

E) барлық келтірілген жауаптар дұрыс

$$$ 149

РУ-ды күтіп қарайтын қызметкермен, қосалқы станциядағы немесе үйдегі кезекшімен қараудың мерзімділігі?

A) тәулік сайын қарау

B) қосымша қарау

C) аптасына 1 рет

D) айына кем дегенде 1 рет

E) 6 айда бір рет

$$$ 150

Ауарайының қолайсыз жағдайында бөліп таратқыш құрылғыларын (РУ) қараудың мерзімділігі (ылғалды қар, тұман, қатты және ұзақ жауған жауын, көкмұз және т.б.), сондай-ақ қысқа тұйықталудан және тораптағы жерге тұйықталу белгісі болған кезде

A) тәулік сайын қарау

B) қосымша қарау

C) аптасына 1 рет

D) айына кем дегенде 1 рет

E) 6 айда кем дегенде 1 рет

$$$ 151

Бөліптаратқыш құрылғыларында қараудың мерзімділігі: күтіп қарайтын смена қызметкері, қосалқы станцияның өзінде немесе үйінде кезекшіліктегі, қараңғыда оқшауламаның зақымданған орнында болатын корондаушы разрядтарды анықтау үшін және ток жүретін бөліктер жергілікті қызса

A) тәулік сайын қарау

B) қосымша қарау

C) аптасына 1 рет

D) айына кем дегенде 1 рет

E) 6 айда кем дегенде 1 рет

$$$ 152

Тұрақты кезекші қызметкері жоқ кернеуі 35 кВ және оданда жоғары қосалқы станцияның бөліп таратқыш құрылғыларын қараудың мерзімділігі

A) тәулік сайын қарау

B) қосымша қарау

C) аптасына 1 рет

D) айына кем дегенде 1 рет

E) 6 айда кем дегенде 1 рет

$$$ 153

Кезекші қызметкері жоқ 10 кВ-қа дейінгі трансформаторлық қосалқы станцияны және бөліп таратқыш құрылғыларын қараудың мерзімділігі

A) тәулік сайын қарау

B) қосымша қарау

C) аптасына 1 рет

D) айына кем дегенде 1 рет

E) 6 айда кем дегенде 1 рет

$$$ 154

Тұрақты кезекші қызметкері жоқ, жергілікті нұсқаушылармен қысқа тұйықталу қуатын және жабдықтың жағдайын ескере отырып нысандарды қараудың мерзімділігі, сондай-ақ

A) тәулік сайын қарау

B) кезектен тыс қарау

C) аптасына 1 рет

D) айына кем дегенде 1 рет

E) 6 айда кем дегенде 1 рет

$$$ 155

Қорда тұрған жабдық алдынала дайындықсыз кезкелген жағдайда дайын болуы керек. Бөліп таратқыш құрылғының (трансформатор, ажыратқыштар, шиналар және т.б.) қор элементтерінің дұрыстығын оларды кернеуге қосып тексеріп тұру қажет

A) тәулік сайын

B) қосымша

C) ұдайы

D) айына кем дегенде 1 рет

E) 6 айда кем дегенде 1 рет

$$$ 156

Жергілікті жағдайды ескере отырып майлы ажыратқыштарды ажыратпай, бөліп таратқыш құрылғыларды қараумен бірге сырттай қарап жүргізеді, алайда кем дегенде …

A) аптасына 1 рет

B) 2 айда 1рет

C) 3 айда 1рет

D) айына 1 рет

E) 6 айда 1 рет

$$$ 157

Майлы ажыратқыштарды ажыратпай қарау кезінде тексеретіні:

A) изоляторлар жағдайы, шиналардың бекітіліп және түйісулері

B) майдеңгейі және май көрсеткіштің жағдайы

C) розеткалы түйіспелерден немесе бак ажыратқыштарының прокладкаларынан май ақпағандығы

D) барлық келтірілген нұсқа жауаптары дұрыс

E) дұрыс жауап жоқ

$$$ 158

Бактағы майды қыздыру үшін майлы ажыратқыштарды қай жерде автоматты құрылғымен жабдықтайды?

A) минимал температурасы 0°С-тан төмен жерлерде

B) минимал температурасы -10°С-тан төмен жерлерде

C) минимал температурасы -20°С-тан төмен жерлерде

D) минимал температурасы -30°С-тан төмен жерлерде

E) минимал температурасы -40°С-тан төмен жерлерде

$$$ 159

Автоматты қайта қосуы (АПВ) бар кезде ажыратқышы бар АПВ-ның релелік қорғанысынан мақсатты түрде ажыратуға тексеруді іске асыру керек. Ажыратқыш іске қосылуға жарамсыз болса жөндеу қажет. Ажыратқыштың жетектерін қандай мерзімде тексеру жүргізуді ұсынады?

A) 1 айда кем дегенде 1 рет

B) 2 айда кем дегенде 1 рет

C) 3 айда кем дегенде 1 рет

D) 6 айда кем дегенде 1 рет

E) 12 айда кем дегенде 1 рет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *