Ауалық ажыратқыштарды сырттай қарау кезінде көңіл аударатыны:

Ауалық ажыратқыштарды сырттай қарау кезінде көңіл аударатыны:

A) оның жалпы жағдайына сөндіру камераларының, изоляторларының, ағытқыштарының, кедергілерді шунттағыштардың бүтіндігіне және кернеуді сиымдылықты бөлгіштерге, тіректік колонкалар және тартқыштардың оқшауламасын, сондай-ақ изоляторлардың таза болуына

B) бөліп таратқыш қалақанда қондырылған манометр бойынша, ажыратқыш ыдысындағы ауаның қысымын және оның желдеткішке келуін тексереді

C) сөндіру камерасындағы шығасыл заслонкалардың сенімді жабылуына, сөндіру камерасындағы изоляторларды жалғайтын резеңке төселімнің бүтіндігін, ағытқыштар және тірек колонкаларға

D) ажыратқыштардың ажырап немесе қосылып тұрған жағдайыннан сигнал беретін құрылғы көрсеткішінің дұрыстығы және ақаусыздығы. Шинаның және аппараттық жалғаулардың түйіспелерінің қызу дәрежесіне

E) дұрыс жауап келтірілмеген

$$$ 161

Ауалық ажыратқыштарды эксплуатациялау барысында келесідей жұмыстар орындалады:

A) айына 1-2 рет резервуардан жиналған конденсаттарды жояды

B) жаңбырлы кезеңдерде қоршаған орта температурасы -5°С-тан төмендеген кезде желдетуге берілетін ауаны көбейтеді, басқару қалқандарында және бөліп таратқыш қалқандарда электрлік жылыту қосылады

C) жылына кем дегенде 2 рет ажыратқышты ажыратып және қосу арқылы бақылап тексеру жолымен жұмысқа қабілеттілігін тексереді

D) ажыратқыштың зақымдануының алдын алу үшін жылына 2 рет (көктемде және күзде) жалғаулардың барлық болттарын тексереді және бұрап тартады

Е) барлық келтірілген нұсқа жауаптары дұрыс

$$$ 162

Қандай жинақты бөліп таратқыштарда (КРУ) блокировка ажыратқышты және жалғанғанды ағытқышты өшіргеннен кейін ғана іске қосылатын сеткалы есікпен атқарылады?

A) стационарлық КРУ

B) жылжытып шығаруға орындалған КРУ

C) КРУ-дың барлық түрінде

D) барлық келтірілген нұсқа жауаптары дұрыс

E) дұрыс жауап жоқ

$$$ 163

Қандай жинақты бөліп таратқыштарда (КРУ) ажыратылған арбадағы жылжымай ағытылатын түйіспелері бар отсекті жауып тұратын автоматты шторлар бар?

A) стационарлық КРУ

B) жылжытып шығаруға орындалған КРУ

C) КРУ-дың барлық түрінде

D) барлық келтірілген нұсқа жауаптары дұрыс

E) дұрыс жауап жоқ.

$$$ 164

Қандай жинақты бөліп таратқыштарда (КРУ) операцияларды қате орындау кезінде қызметкерді сақтандыратын жедел блокировкасы бар?

A) стационарлық КРУ

B) жылжытып шығаруға орындалған КРУ

C) КРУ-дың барлық түрінде

D) барлық келтірілген нұсқа жауаптары дұрыс

E) дұрыс жауап жоқ

$$$ 165

Жинақты бөліп таратқыштарды (КРУ) эксплуатациялау кезіндеайына 1 рет оларды ажыратпай қараулар жүргізеді. Қарау кезінде тексеретіндері:

A) жайлардағы жарықтандыру және жылыту тораптары жұмысын КРУ қалқандары, ажыратқыштардың, жетектердің, ағытқыштардың, бірінші ағатқыш түйіспелердің, блоктаушы механизмдер жағдайын

B) изоляторлардың былғануы және көрінетін зақымданудың жоқтығын, екінші коммутациялау тізбегінің жағдайы, ажыратқыштарды басқару батырмаларының жағдайы

C) металлқұрылыстық элементтердің түйісу орындарындағы тығыздық жағдайы жабдықтардың жерлестіру контурына жалғанудың дұрыстығы қауіпсіздік және өртсөндіру құралдарының барлығына

D) ажыратқыштардағы май түсінің нормалылығы және жеткіліктілігі бөтен дыбыстың және иістің жоқтығы

Е) барлық келтірілген нұсқа жауаптары дұрыс

$$$ 166

Ендірілген КРУ және КРУН-дарды эксплуатациялау бойынша нұсқаулықпен сәйкесігі:

A) қалқанның шығарылатын тетіктерін ағытуға, автоматты шторкаларды көтеруге және ашуға тиым салынады

B) КРУ-ға ендірілген ағытқыштар көмегімен шығатын желіні жерлестіру

C) өзіндік мұқтаждық трансформаторлары қалқанындағы сақтандырғыштарды тек жүктемені ағытқаннан кейін ғана шығаруға болады

D) ішкі отсектерде жұмыс істегенде ескертетін плакаттарды ілу қажет “Не включать! Работают люди”, “Высокое напряжение! Опасно для жизни!” және т.б.

Е) барлық келтірілген нұсқа жауаптары дұрыс

$$$ 167

Ағытқыштарды эксплуатациялау бойынша нұсқаулықтармен сәйкестігі:

A) механикалық бөлікті реттеу кезінде пышақтардың бірмезетте қосылуын тексереді

B) жылжымалы пышақтардың тиуін және қысылу моментін реттеу кезінде тартқыштың ұзындығын немесе шектегіштердің адымын және тіректік шайдаларды өзгертеді болмаса цоколдағы изоляторды ығыстырады немесе изолятордағы ернемекті жылжытады

C) пышақ толық қосылған кезде, түйіспелік алаңға тірелгенше 3…5 мм жетпеуі керек

D) барлық келтірілген нұсқа жауаптары дұрыс

E) дұрыс жауап келтірілмеген

$$$ 168

Қандай аппарат қысқа тұйықталуды жасанды жасау үшін тағайындалған

A) қысқа тұйықтағыш

B) шығатын желіні жерлестіргіш

C) өзіндік мұқтаждық трансформатор қалқанындағы сақтандырғыш

D) бөлгіш

Е) барлық келтірілген нұсқа жауаптары дұрыс

$$$ 169

Қандай аппараттар жүктемесіз күштік трансформаторларын ажырату үшін, сондай-ақ зақымданған трансформаторда автоматты ажырату үшін тағайындалған?

A) қысқа тұйықтағыш

B) шығатын желіні жерлестіргіш

C) өзіндік мұқтаждық трансформатор қалқанындағы сақтандырғыш

D) бөлгіш

Е) барлық келтірілген нұсқа жауаптары дұрыс

$$$ 170

Ажыратылатын аппараттар техникалық эксплуатациялау бойынша жұмыстың қандай түрі өзіне ішкі қарауды, тазалауды, үйкелетін бөліктерді майлау және түйіспелер кедергісін тұрақты токқа өлшеуді жатқызады?

A) техникалық күтіп қарау

B) ағымды жөндеу

C) күрделі жөндеу

D) жедел күтіп қарау

E) жоспарсыз жөндеу

$$$ 171

Қысқатұйықтағыштарды және бөлгіштерді техникалық эксплуатациялау бойынша жұмыстың қандай түрі, жетектің жұмысын қосуға және ажыратуға тексеру, пышақтардың жағдайын тексеру және электромагниттер мен реле өзектерінің жылжуын реттеумен байланысты?

A) техникалық күтіп қарау

B) ағымды жөндеу

C) күрделі жөндеу

D) күйіттеу

E) жоспарсыз жөндеу

$$$ 172

Ажыратылатын аппараттар техникалық эксплуатациялау бойынша жұмыстың қандай түрі ішкі ақаулықты, түйіспелердің қызуын немесе оқшаулама жағдайының қанағаттандырмауын анықтаған кезде жүргізіледі?

A) техникалық күтіп қарау

B) ағымды жөндеу

C) күрделі жөндеу

D) жедел күтіп қарау

E) жоспарсыз жөндеу

$$$ 173

Қандай құрылғы көмегімен ток жүретін бөліктер мен түйіспелік жалғаулардың жағдайын бақылауды іске асырады?

A) электротермометрлермен немесе термосвечалармен и термоиндикаторлармен

B) терморезистормен

C) әртүрлі температурада ерітілетін термосвечалар жиынтығымен

D) ұзақ қыздыру нәтижесінде өңін өзгертетін бірнеше реттік әрекеттік аударылатын пленкалармен

Е) барлық келтірілген нұсқалар жауабы дұрыс

$$$ 174

Қосалқы станцияны профилактикалық қарауды бекітілген график бойынша кем дегенде …. орындайды

A) айына 1 рет

B) 3 айда 1 рет

C) 6 айда 1 рет

D) жылына 1 рет

E) 3 жылда 1 рет

$$$ 175

Қоректендіруші желі апаттық ажыратылғаннан кейін қосалқы станцияны дұрыс эксплуатациялау кезінде, жабдықтар асқын жүктелген кезде, ауа райы күрт өзгерсе және күтпеген апат оқиғалар болғанда (ылғал қар, көкмұз, дауыл және т.б.) … жүргізеді

A) техникалық күтіп қарау

B) ағымды жөндеу

C) күрделі жөндеу

D) кезектен тыс қарау

E) дұрыс жауабы жоқ

$$$ 176

Қыс жағдайларында нысандарды жұмысқа қабылдауда қосалқы станцияны бақылап қарауды, 10 немесе 0,4 кВ ауа желісін қарауды жүргізу мерзімі кем дегенде…?

A) айына 1 рет

B) 3 айда 1 рет

C) 6 айда 1 рет

D) жылына 1 рет

E) 3 жылда 1 рет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *