Абиотикалық факторға жатпайтыны қайсысы?

Абиотикалық факторға жатпайтыны қайсысы?

(-)Өндірісті дамыту.

(-)Температура.

(-)Жарық.

(-)Жергілікті рельеф.

(-)Судың тұздылық құрамы.

Сұрақтың № .Антропогендік факторға жатпайтыны қайсысы?

(-)Атмосфералық қысым.

(-)Судың тұздылық құрамы.

(-)Мөлшерден артық аңшылық.

(-)Өндірісті дамыту.

(-)Ауыл шаруашылығы.

Сұрақтың № .Ареал дегеніміз:

(-)Қауымдастықтың немесе белгілі түрдің таралу аймағы.

(-)Қандай бір организм кездесетін территория.

(-)Қазақстандағы көл.

 (-)Тірі организм өмір сүретін аудан.

(-)Организмнің тіршілік ортасы.

Сұрақтың № .Дүниежүзі бойынша АЭС қай жылы іске қосылды?

(-)1954 ж.

(-)1947 ж.

(-)1939 ж

(-)1969 ж.

(-)1962 ж.

Сұрақтың № .Топырақ танушы орыс ғалымы:

(-)В.В.Докучаев.

(-)Ю.Либих.

(-)В.Н.Сукачев.

(-)В.И.Вернадский.

(-)Д.И.Менделеев.

Сұрақтың № .Популяцияның экожүйедегі тұрақтылығы неге байланысты болады?

(-)Жас шамасы құрлымына.

(-)Популяция тығыздығына.

(-)Дара организмдердің өзара қарым-қатынасына.

(-)Жыныстық құрлымына.

(-)Популяция құрлымына және дара организмдердің өзара қарым-қатынасына.

Сұрақтың № .Популяция санының тез өсуі қандай жағдайда байқалады?

(-)Ортаның қолайлы жағдайынан.

(-)Санының маусымдық ауытқуына.

(-)Табиғи жауларының жоқтығынан.

(-)Жаңа тіршілік ортасында.

(-)Жаңа тіршілік ортасында табиғи жауларының жоқтығынан.

Сұрақтың № .Экожүйені құрайды:

(-)Биоценоз және биотоп.

(-)Биоценоз.

(-)Қауымдастық.

(-)Биотоп.

(-)Биотоп және қауымдастық.

Сұрақтың № .Қандай ереже екі түрдің қатар бір экологиялық қуысты иелене алмайтындығын сиаттайды?

(-)Гаузе.

(-)Вольтер.

(-)Лотке.

(-)Тэнсли.

(-)Геккель.

Сұрақтың № .Температураға байланысты қандай кең экологиялық эквивалент түрлерін білесіз:

(-)Эвритермді.

(-)Термді.

(-)Стенотермді.

(-)Гомотермді.

(-)Мезотермді.

Сұрақтың № .Толеранттық заңы – бұл…

(-)Қоныстану және организм өркендеуі – кез-келген фактордың жетіспеушілігі немесе артықшылығы.

(-)Жылу-лимитттік фактор.

(-)Физиологиялық процесстер 380-4000С-те қарқынды жүреді.

(-)Популяция өсу қарқыны.

(-)Жарықтың артық мөлшері – лимтиттеуші фактор.

Сұрақтың № .Бір көлемдегі немесе кеңістіктегі особьтардың саны.

(-)Тығыздығы.

(-)Саны.

(-)Өлуі.

(-)Өсу қарқыны.

(-)Өсу типі.

Сұрақтың № .Биотикалық қауымдастық – бұл…

(-)Белгілі территорияны мекендейтін популяция жиынтығы.

(-)Белгілі бір территорияны мекендейтін тірі организмдер жиынтығы.

(-)Белгілі территорияны мекендейтін популяция жиынтығы сол жердің компоненттеріне тән емес қасиеттері бар.

(-)Организмдердің кеңістіктегі таралуы.

(-)Өмір сферасы.

Сұрақтың № .Экологиялық популяция – бұл…

(-)Биологиялық ұсақ топтастықтар

(-)Ландшафты-географиялық популяция.

(-)Биотоптағы популяциялардың қоныстануы.

(-)Популяция элементі.

(-)географиялық популяция.

Сұрақтың № .Гаузе ережесі – бұл…

(-)Экологиялық мұқтаждықтары бірдей екі түр бір экологиялық қуысты иелене алмайды.

(-)Екі түр әртүрлі экологиялық мұқтаждарымен бір экологиялық қуысты иелене алмайды.

(-)Екі түр әртүрлі экологиялық мұқтаждықтарымен бір-бірімен тұра алады.

(-)Екі түр әртүрлі экологиялық мұқтаждықтарымен күнелте алады.

(-)Екі түр бірдей экологиялық мұқтаждықтарымен бірге тұра алады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *