Әскери міндетті прокуратура қызметкерлері қайда арнаулы есепте тұрады?

Әскери міндетті прокуратура қызметкерлері қайда арнаулы есепте тұрады?

 <variant>прокуратура органдарында

 <variant>ішкі істер органдарында

 <variant>сыртқы істер органдарында

 <variant>ішкі істер департаментінде

 <variant>анықтау органдарында

<question> Республиканың Бас Прокурорына, оның орынбасарларына белгiленген үлгiдегi куәлiктi кім бередi?

  <variant>ҚР Президенті

 <variant>ҚР Үкіметі

 <variant>ҚР Парламент Сенаты

 <variant>ҚР Парламенті

 <variant>ҚР Жоғарғы Соты

<question> Прокуратура органдарындағы алқа жұмысының регламентiн және алқа мүшелерiнiң мәртебесiн кім айқындайды?

 <variant>ҚР Бас прокуроры

 <variant>ҚР Президенті

 <variant>ҚР Үкіметі

 <variant>ҚР Парламент Сенаты

 <variant>ҚР Парламент Мәжілісі

<question> Прокуратура органдарындағы алқа шешімдері қандай жағдайда қабылданады?

  <variant>көпшілік даусымен

 <variant>жартысының даусымен

 <variant>үштен бір бөлігі дауысымен

 <variant>дұрыс жауап жоқ

 <variant>барлық жауап дұрыс

<question> Прокурорлық қадағалаудың міндеттері неше түрге бөлінеді?

 <variant>3

 <variant>2

<variant>5

<variant>4

<variant>6

<question> «Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының заңының нешінші бабында прокурорлық қызметтің мақсаты көрсетілген?

 <variant>4 бабында

 <variant>11 бабында

 <variant>37 бабында

 <variant>23 бабында

 <variant>18 бабында

<question> Алдын –ала тергеу және анықтау кезінде заңдардың орындалуын қадағалау бойынша прокурордың өкілеттігі қандай сипатта болады?

  <variant>биліктік –өкімдік

 <variant>биліктік

 <variant>өкімдік

 <variant>тәуелді

 <variant>тәуелсіз

<question> Прокурорлық қадағалау жүйесі қанша бөлімдерден тұрады?

  <variant>2

 <variant>5

 <variant>6

 <variant>1

 <variant>3

<question> Прокурор алдын ала тыңдау барысында айыптауды өзгертсе, жаңа тұжырымдауды кімге ұсынады?

  <variant>Істі қарап жатқан сотқа

 <variant>Тергеушіге

 <variant>Сарапшыға

 <variant>Аудармашыға

<variant>Анықтаушыға

<question> Прокурордың сотқа дейінгі тергеп -тексеру кезіндегі басты міндеттерінің бірі:

 <variant>Заңдылықты қадағалауы

 <variant>Үкім шығаруы

 <variant>Заң шығаруы

<variant>Нотариусты шақыртуы

 <variant>Дұрыс жауап жоқ

<question> Құқықтарды қалпына келтіруге және зиянды өтеуге әкеп соқпайтын негіздер бойынша тоқтатылған қылмыстық істі зерделеу нәтижелері бойынша прокурор қандай шешімдер қабылдайды?

 <variant>Қылмыстық істі тоқтату туралы қаулыны бекіту туралы

 <variant>Үкім шығарады

<variant>Қылмыстық істі тоқтату туралы санкцияны бекіту туралы

<variant>Наразылық білдіреді

 <variant>Дұрыс жауап жоқ

<question> Сотқа дейінгі тергеп-тексеру органының қаулысы бойынша жасырын тергеу әрекеттерін жүргізуге санкцияны кім бере алады?

 <variant>Барлық жауап дұрыс

 <variant>Қазақстан Республикасының Бас Прокурорының орынбасарлары

 <variant>Облыстардың прокурорлары

<variant>Облысқа теңестірілген прокурорлар

 <variant>Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры

<question> Адамның қылмыс жасағаны туралы күдікті растайтын оған қатысты жеткілікті дәлелдемелер болған кезде прокурордың әрекеті:

 <variant>Күдіктінің іс-әрекетін саралау туралы уәжді қаулы шығарады

 <variant>Жауаптылық туралы ескертіле отырып қолхат алады

<variant>Күдіктіні күштеп әкеледі

<variant>Үкім шығарады

 <variant>Барлық жауап дұрыс

<question> Сырттай шешімге шағым жасау кезінде прокурор қандай тәртіппен наразылық білдіруі мүмкін?

 <variant>Апелляциялық тәртіппен

 <variant>Судьяның рұқсатымен

 <variant>Диспозитивтік тәртіппен

<variant>Касациялық тәртіппен

 <variant>Тергеушінің ұсынысымен

<question> Азаматтық іс бойынша тарап болып табылмайтын процеске қатысқан прокурор сот жарыссөздері аяқталғаннан кейін даудың мәні бойынша қандай әрекет жасайды?

 <variant>Жазбаша қорытынды береді

 <variant>Жарыссөзге қатысады

<variant>Хаттама жазады

<variant>Үкім шығарады

 <variant>Үкімді өзгертеді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *