ҚР Қылмыстық құқық пәні бойынша (жалпы бөлім) Тест сұрақтары

Қылмыстық құқық пәніне кіреді:

<variant>қылмыстық жазалаумен қорқыту арқылы адамды қылмыс жасаудан ұстаумен байланысты қоғамдық қатынастар;

<question> Көрсетілген нормалардың қайсысы Қылмыстық құқықтың Жалпы бөліміне кірмейді:

<variant> Қылмыстарды тектері мен түрлері бойынша анықтайтын нормалар;

<question> Қылмыстық құқықтағы салыстырмалы-құқықтық әдіс мазмұны неден қорытылады:

<variant> Қылмыстық-құқықтық санаттарды, институттарды, түсініктерді оларды шетел мемлекеттерінің қылмыстық заңнамасының ережелерімен салыстыру арқылы талдаудан;

<question> Қылмыстық құқықтың қайнар-көзі болып табылады:

<variant> Халықаралық құқық нормалары;

<question> Диспозицияның қай түрі қылмыс белгілерін анықтау үшін Қылмыстық заңның басқа бабына немесе баптың бөлігіне сілтейді:

<question> Қылмыстық құқық бойынша оқулықтарда, ғылыми мақалаларда, монографияларда берілетін талқылау талқылаудың қай түріне жатады:

<variant> доктриналды;

<question> Талқылаудың көрсетілген түрлерінің қайсысы әдісі бойынша талқылау деп табылады:

<variant> грамматикалық;

<question> Қылмыстық заң қандай талқылаудың нәтижесінде барлық жағдайларға ғана емес, сонымен бірге осы заңның белгілі бір сөзбе-сөз мәтініне қолданылады:

<variant> шектелген;

<question> Қандай талқылау көлемі бойынша талқылауға жатпайды:

<variant>аутентикалық;

<question> Қандай заңның кері күші жоқ:

<variant>Қосымша жазаға негізгі сипатын беретін заң;

<question> Қандай заң әрекеттің қылмыстылығын жоюшы деп есептеледі:

<variant>Әрекеттің декриминализацияланғандығы туралы хабарлайтын заң;

<question> Қандай заң қылмыстық әрекет жасаған адамның жағдайын қиындататын болып табылады:

<variant>Жазаның ең төменгі шегін көбейтетін заң;

<question> ҚР аумағына не жатпайды:

<variant>ҚР-ғы шетел мемлекетінің елшілігі аумағы;

<question> Тізілген субъектілердің қайсысы ҚР ҚК бойынша қылмыстық жауаптылыққа тартылмайды:

<variant>Шетел мемлекетінің сауда өкілі;

<question> Қылмыстық заңның кеңістіктегі қолданылуының көрсетілген қағидаларының қайсысымен ҚР аумағында қылмыс жасаған шетел азаматтарының қылмыстық жауаптылығы анықталады:

<variant>Аумақтық қағидамен;

<question> Қылмыстық заңның қолдану қағидаларының қайсысы халықаралық қылмыстармен және халықаралық сипаттағы қылмыстармен күрес қажеттілігінен шығады және ҚР-нан тыс жерлерде жасаған қылмысы үшін шет ел мемлекетінде сотталмаған, бірақ ҚР-ның аумағында қылмыстық жауаптылыққа тартылып жатқан шет ел азаматтарын қылмыстық жауаптылыққа тартуды шарттастырады:

<variant>азаматтық қағидасы;

<question> Қылмыстық заңның кеңістіктегі қолданыс қағидаларының қайсысы қылмыскерлерді беру институтымен бәсекелесе алады:

<variant>азаматтық қағидасы;

<question> Көрсетілген адамдардың қайсысы басқа мемлекеттің аумағында қылмыс жасағаны үшін берілуге жатпайды:

<variant>ҚР ҚР аумағында тұрмайтын ҚР-ң азаматы;

<question> Көрсетілген қағидалардың қайсысы қылмыстың заңдық анықтамасына енгізілмеген:

<variant>Аморальдық.

<question> ҚР ҚК-ң <question>75-бабының диспозициясы ұрлықты бөтеннің мүлкін жасырын ұрлау секілді анықтайды. ҚР ҚК-ң <question>75-баб. Диспозициясы қай түріне жатады:

<variant>Сипаттамалы диспозицияға;

<question> ҚР ҚК-ң <question>25-б. адам ұрлаған үшін қылмыстық жауаптылық көзделген. Көрсетілген диспозиция қандай түрге жатады:

<variant>Жай диспозицияға;

<question> ҚР ҚК-ң <question>48-б. еңбек туралы заңдарды бұзған үшін қылмыстық жауаптылық көзделген. ҚР ҚК-ң <question>48-б. диспозициясы қандай түрге жатады:

<variant>Бланкетті диспозицияға;

<question> Қылмыстың көрсетілген белгілерінің қайсысы қылмыстың формальды белгісі болып табылады:

<variant>құқыққа қарсылық;

 <question> Қандай белгі қылмыстың материалды белгісі болып табылады:

<variant>қоғамға қауіптілік;

<question> Қылмыс белгілерінің қай түрінің мазмұны қылмыстық әрекеттің заңмен тыйым салынғандығын құрайды:

<variant>құқыққа қарсылық

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *