ҚР Бас прокуроры Республиканың Конституциясы мен заңдарына қайшы келетiн заңдар мен өзге де құқықтық актiлерге:

ҚР Бас прокуроры Республиканың Конституциясы мен заңдарына қайшы келетiн заңдар мен өзге де құқықтық актiлерге:

  <variant>наразылық жасайды

  <variant>наразылық жасай алмайды

 <variant>бұйрық береді

 <variant>хаттама толтырады

 <variant>өзгеріс енгізеді

<question> Қазақстан Республикасы прокуратурасы органдарының, ведомстволарының, мекемелерiнiң және білім беру ұйымының барлық қызметкерлерi және жұмыскерлері орындауға мiндеттi, Қазақстан Республикасының прокуратурасын ұйымдастыру және оның қызметiнiң мәселелерi мен материалдық және әлеуметтiк қамсыздандыру шараларын іске асыру тәртiбiн реттейтiн не шығарады?

  <variant>барлық жауап дұрыс

 <variant>бұйрық

 <variant>нұсқаулар

<variant>өкiмдер

<variant>ережелермен нұсқаулықтар

<question> Жоғарғы Соттың жалпы отырысының қарауына сот практикасының мәселелерi бойынша түсiндiрмелер беру туралы не енгiзедi?

  <variant>ұсыныс

 <variant>ұйғарым

 <variant>қаулы

 <variant>наразылық

 <variant>нұсқау

<question> Прокуратура органдары қызметкерлерiнiң қару мен оқ-дәрi алу, сақтау, алып жүру және тасымалдау тәртiбiн кім айқындайды?

 <variant>ҚР Бас прокуроры

 <variant>ҚР Президенті

 <variant>ҚР Парламенті

 <variant>ҚР Жоғарғы Соты

 <variant>ҚР Үкіметі

<question> Прокурор Конституцияға, заңдарға және Республика Президентiнiң актiлерiне қайшы келетiн нормативтiк және өзге де құқықтық актiлерге, мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдардың шешiмдерi мен iс-әрекеттерiне не жасайды?

  <variant>наразылық

 <variant>ұсыныс

<variant>нұсқау

<variant>ұйғарым

 <variant>қаулы

<question> Прокурордың наразылығын тиiстi орган немесе лауазымды адам күнтізбелік неше күн ішінде қарауға тиiс?

  <variant>10 күн

 <variant>1 ай

 <variant>20 күн

 <variant>6 ай

 <variant>15 күн

<question> Заңның бұзылу сипатына қарай прокурор қылмыстық іс бойынша, тәртіптік іс жүргізуді, әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс жүргізуді қозғау туралы не шығарады?

  <variant>қаулы

 <variant>өтініш

 <variant>ұсыныс

 <variant>ұйғарым

 <variant>нұсқау

<question> Ұсынысты лауазымды адам немесе орган заңдылықтың бұзылуын, сондай-ақ оларға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою бойынша шараларды мiндеттi түрде қабылдай отырып, прокурор белгілеген мерзімдерде, бірақ күнтізбелік неше күннен кешіктірмей қарауға тиiс?

  <variant>30

 <variant>3

 <variant>7

<variant>10

 <variant>15

<question> Лауазымды адамдар, азаматтар айғақтар беру үшiн прокуратура органдарына келуден бас тартқан жағдайда, прокурор ондай адамды прокуратура органдарына жеткiзу (күштеп әкелу) туралы қаулы шығаруға құқылы, оны неше сағат iшiнде iшкi iстер органдары орындайды?

  <variant>жиырма төрт

  <variant>он алты

 <variant>жетпіс екі

 <variant>қырық сегіз

 <variant>тоқсан

<question> Соттың (судьяның) iс бойынша шешiмiмен, үкiмiмен немесе өзге қаулысымен оның заңға сәйкессiздiгi немесе негiзсiздiгi себептi келiспеген жағдайда, прокурор iстi қайта қарау немесе құқықтық актiнiң күшiн жою не өзгерту туралы кімге наразылық беруге хақылы

  <variant>Жоғары тұрған сотқа

 <variant>ҚР Президентіне

 <variant>ҚР Үкіметіне

 <variant>ҚР Бас прокурорға

 <variant>ҚР Парламентіне

<question> Прокурор соттың заңды күшiне енген шешiмдерi, үкiмдерi және өзге қаулылары бойынша iстердi өз құзыретiнiң шегiнде кімнен талап етiп алдыруға хақылы?

  <variant>соттан

  <variant>тергеушіден

 <variant>анықтаушыдан

 <variant>қорғаушыдан

 <variant>куәгерден

<question> Соттың заңды күшiне енген шешiмi, үкiмi мен өзге қаулысы заңға сәйкес келмейтiн немесе негiзсiз болған жағдайда, прокурор қадағалау тәртiбiмен наразылық жасайды. Егер наразылық жасау оның құзыретiнiң шегiнен асып кететiн болса, онда тиiстi прокурор наразылық жасау жөнiнде кімге ұсыныс айтып, өтiнiш жасайды?

  <variant>жоғары тұрған прокурорға

 <variant>төмен тұрған прокурорға

 <variant>сотқа

 <variant>анықтаушыға

 <variant>тергеушіге

<question> Қандай істер бойынша прокурор сот актілерін атқару заңдылығына қадағалауды жүзеге асырады?

 <variant>азаматтық, қылмыстықжәне әкімшілік істер

 <variant>тек азаматтық істер

 <variant>тек қылмыстық істер

 <variant>тек әкімшілік істер

 <variant>дұрыс жауап жоқ

<question> Қылмыстық істің сотта қаралуына жеткілікті негіздер болған кезде прокурор айыптау актісін не қылмыстық теріс қылық туралы хаттаманы бекітеді және істі кімге жібереді?

  <variant>сотқа

 <variant>ҚР Президентіне

 <variant>анықтау органының бастығына

 <variant>тергеушіге

 <variant>қорғаушыға

<question> Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шет мемлекеттердің прокуратура органдарымен құқықтық көмек, ынтымақтастық және өзара іс-қимыл туралы шарттар жасасуға және оларға қол қоюға кім өкілетті?

 <variant>Республиканың Бас Прокуроры және (немесе) ол уәкілеттік берген прокурорлар

 <variant>ҚР Жоғарғы соты

 <variant>ҚР Үкіметі

 <variant>ҚР Парламент Сенаты

 <variant>Әскери прокурор

<question> Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы заңдылықты қадағалауды Қазақстан Республикасының құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы заңнамасына сәйкес кім жүзеге асырады?

 <variant>уәкілетті прокурорлар

 <variant>министрліктер

 <variant>әкімшіліктер

 <variant>сот

 <variant>нотариустар

<question> Әскери, табиғат қорғау, көлік, сондай-ақ арнайы объектілердің прокуратуралары қандай прокуратуралар болып ұғынылады?

  <variant>мамандандырылған прокуратуралар

 <variant>Бас прокуратура

 <variant>Қалалық прокуратура

 <variant>Облыстық прокуратура

 <variant>Республикалық маңызы бар қалалардың прокуратуралары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *