Қол сұғылмаушылық имунитеті иеленуші тұлғаларға қатысты қылмыстық істер бойынша тергеу әрекеттерінің жүргізуге санкцияны кім береді:

Қол сұғылмаушылық имунитеті иеленуші тұлғаларға қатысты қылмыстық істер бойынша тергеу әрекеттерінің жүргізуге санкцияны кім береді:

 <variant>ҚР Бас прокурор

 <variant>Облыс прокурор

 <variant>Әскери прокурор

 <variant>Аудандық прокурор

 <variant>Қалалық прокурор

<question> Департамент келіп түскен ақпараттар негізінде жалпы прокурорлық қадағалаудың жадайын жинақтап жылына неше рет есеп береді:

 <variant>2

 <variant>3

 <variant>0

 <variant>7

 <variant>9

<question> Прокуратура органдары заңда белгiленген тәртiппен адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, заңды тұлғалар мен мемлекеттiң мүдделерiн қорғау жөнiнде өздерiне жүктелген мiндеттердi орындамайтын лауазымды адамдарды:

 <variant>жауапкершiлiкке тарту шараларын қолданады

 <variant>бұлтартпау шараларын қолданады

 <variant>соттайды

 <variant>қамауға алады

 <variant>мүлкін тәркілейді

<question> Сот прокурордың талабын қараудан қандай жағдайда бас тартады?

 <variant>Сот өз еркімен Прокурордың талабын қараудан бас тартады

 <variant>Егер талап қоюшы прокурормен келіспесе

 <variant>Прокурордың талабы 3-ші тұлалардың мүдделеріне қайшы келсе

 <variant>Егер талап қоюшы прокурордың талабын қолдамаса

 <variant>Прокурор дәлелдемелерді заңсыз алынған дпе анықталғанда

<question> Қылмыстық іс жүргізуде прокурор:

 <variant> Мемлекеттің мүддесін білдіруші болып табылады

 <variant> Сотталушының мүддесні білдіруші болып табылады

 <variant>Жәбірлушінің құқықтар мен мүддсін білдіруші

 <variant>Сотталушы жазаны қолдау туралы ұсыныс айтады

 <variant>Мемлекеттік айыпталушы болып табылады

<question> Қылмыстық ізге түсуден имунитеті бар адам қылмыстық жауаптылыққа тартуа келісім алу үшін:

 <variant> Ұйғарым шығарады

 <variant>Наразылық келтіреді

 <variant>Қаулы

 <variant>Бұйрық

 <variant>Санкция

<question> Прокуратура органны жедел іздестіру шараларын тоқтату туралы қаулы қандай жағдайда шығарылады?

  <variant>Азаматтардың құқықтары бұзылғанда

 <variant>ЖІҚ қайта ұймдастырғанда

 <variant>Прокурор қаулы шығармайды

 <variant>ҚР президенті тапсырыс берген кезде

 <variant>Жоқ

<question> ЖІҚ қадағалау барысында прокурордың өкілеттіліктері:

  <variant>Прокурор өзі шығарған барлық қаулылардың күшін жояды

 <variant>ЖІҚ шараларын жүргізу тәртібі тексеріледі

 <variant>ЖІҚ атқарушы органдарының қызметтік нұсқаулары беріледі

 <variant>Заңсыз ұсталған адамдарды босатады

 <variant>ЖІҚ жүргізу тактикасы іздестіру нормативтік актілерге наразылық келтіреді

<question> Егер бас бостандығынан айыру мекемесінде немесе мәжбүрлеу шараларын қолдану мекемесінде адамның заңсыз отырғандығы анықталса:

  <variant>Өзінің қаулысымен дереу босатады

 <variant>Ол адамды босатуа құқ жоқ

 <variant>Жеке куәлігі көрсете отырып қаулы шығармай босатады

 <variant>ҚР президентінің тапсырмасы бойынша босатады

 <variant>Ешқандай әрекет жасалмайды

<question> Прокурор әкімшілік құқық бұзушылықты анықтаған жағдайда:

<variant> Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозау жөнінде қаулы шығарады

<variant> Жедел іздестіру шараларын жүргізу туралы қаулы шығарылады

<variant>Алдын ала тергеу жүргізу туралы қаулы шығарады

 <variant>Қылмыстық іс жүргізу туралы қаулы шығарады

 <variant>Прокурор атқарушсынңы іс жүргізу туралы қаулы шығарады

<question> ҚР қылмыстық қодексі қашан қабылданды:

  <variant>2014 жыл 3 шілде

 <variant>2014 жыл 13 шілде

 <variant>2014 жыл 23 шілде

 <variant>2014 жыл 3 тамыз

 <variant>2014 жыл 13 тамыз

<question> Әкімшілік іс жүргізудегі прокурордың негізгі міндеті:

  <variant>Заңдылықты қадағалау

 <variant>Бақылау

 <variant>Рәсімдеу

 <variant>Үкім шығару

 <variant>Шешім шығару

<question>Прокурор өз қызмтін тәуелсіз жүзеге асырады, тек қай лауазымды тұлғаға есеп береді?

<variant>Президентке

<variant>Судьяға

<variant>Сенатқа

<variant>Үкіметке

<variant>Әкімге

<question>Прокуратура органының қызметінің ең басты бағыты

<variant>Әлеуметтік экономикалық заңдылықты қадағалау

<variant>Экономикалқ

<variant>Әлеуметтік

<variant>Қылмыстық

<variant>Азаматтық

<question>Әкімшілік іс жүргізудің прокурордың негізгі міндеті

]<variant>Заңдылықты қадағалау

<variant>Бақылау

<variant>Рәсімдеу

<variant>Үкім шығару

<variant>Шешім шығару

<question>Құқық қорғау қызметінің негізгі бағыттары болып табылады:

<variant> Конституциялық бақылау, сот төрелігі, қылмыстық қудалау, адвокатура және нотариат қызметі.

<variant>Сот төрелігі, ведомстволық бақылау, сот шешімдерін орындау, кеден бақылвауы, бюджетке салық төлемдерінің уақтылы төленуін бақылау.

<variant>Прокурорлық қадағалау, Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттік қызметі, әділет органдарының қызметі.

<variant>Нотариаттық қызмет, адвокаттық қызмет, Қауіпсіздік кеңесінің қызметі.

<variant>Барлық аталған белгілер.

<question> Прокурордың наразылығын тиісті органн немесе лауазымды адам қанша күн мерзім ішінде қарауға тиіс?

  <variant>10күн

 <variant>5 күн

 <variant>2 күн

 <variant>20күн

 <variant>1күн

<question> Прокурор өз құзіреті шегінде қылмыс жасауға және басқа тәртіп бұзушылыққа ықпал еткен себептер мен жағдайларды жою туралы қандай құжат береді:

  <variant>ұсыныс

 <variant>өтініш

 <variant>қаулы

 <variant>наразылық

 <variant>арыз

<question>Мазмұнда көрсетілген әрекеттер орындалу міндеті ресми құжат қалай аталады?

<variant>Бұйрық

<variant>Қаулы

<variant>Нұсқау

<variant>Ереже

<variant>қағида

<question>Әкімшілік іс жүргізу белгілері қанша?

<variant>3

<variant>2

<variant>4

<variant>7

<variant>9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *