Қолтаңба танушы эксперт нені анықгау керек:

Қолтаңба танушы эксперт нені анықгау керек:

<variant>қол қою, қолтаңба жазуларының бір адаммен орындалуын

  Қолжазба экспертизасының объектісіне не жатпайды:

<variant>колжазба есептік мәтіні қағаз бетінде орындалған

  Қолжазу экспертінің құзіретіне қандай сұрақтарды шешу жатады:

<variant>машинкамен басылған баяндау хат мәтіннін, авторы Иванов болып табылмай ма?

  Қол жазудың қалыптасу дәрежесін және сипатын көрсететін қолжазу белгілерін атаңыз:

<variant>қолжазудың қалыптасқандығы

  Қылмыстық жасалу жағдайы мен тергеу шарттарының жиынтығы — бұл:

<variant>тактикалық шешім

  Құжаттарды жазуын техникалық әдіспен қырып тазалағанда қандай белгілер қалады:

<variant>қағаздың жұқаруы

  Қылмыскерді ұстауда қандай тактикалық әдіс қолданылмайды:

<variant>техникалык құралдарды қолдану

  Қан тамшысы — бұл жарақаттан жерге тамған қан. Оның көлемі әртүрлі жардайларға байланысты:

<variant>жарақат алған адамның қалпына (поза)

  Қосымша сараптама қандай жағдайда тағайындалады?

<variant>қорытынды толық не жеткілікті түрде айқын болмаған және қосымша мәселелерді шешу қажет болған жағдайда тағайындалады

  Қайталама сараптама қандай мәселелерді шешу үшін тағайындалады?

<variant>сарапшының алдыңғы қорытындысының дұрыстығы күмәнді болғанда не іс жүргізу нормалары елеулі түрде бұзылғанда

  Қайталама сараптама жүргізуге кімге тапсырылады?

<variant>сарапшылар комиссиясына

  Қайталама сараптама жүргізген кезде, алдыңғы сараптаманы жүргізген сарапшылар қатысып, сонымен қатар:

<variant>комиссияға түсініктеме бере алады

  Қосымша және қайталама сараптама тапсырылған кезде сарапшыға (сарапшыларға алдыңғы сараптаға қатысты, бірінші болып, не ұсынылуға тиіс?

<variant>қорытындылары

  Қылмыстық ізіне түсу органы?:

<variant>прокурор;

  ҚР-ң Әділет Министрлігінің соттық сараптама ораталығымен (республикалық бюджеттен тыс) ақылы қызмет көрсетуден алынатын табысты аудару орны:

<variant>Сот сарапшыларының есеп-шотына

  ҚПК сәйкес істе тексеріс, тексеру актілерінің, ведомстволық инспекция қорытындыларының, сондай-ақ мамандар іс жүргізу әрекеттері барысында жүргізген зерттеулердің нәтижелері бойынша жасалған ресми құжаттардың болуы дәл сол мәселелер бойынша сот сараптамасын тағайындауды:

<variant>мүмкіндігін жоққа шығармайды

  ҚПК сәйкес іс жүргізуге қатысушы өзінің не берілетін құқықтары мен мүдделерін қорғайтын тұлға тергеушіге өз пікірінше сарапшының қорытындысы берілуге тиіс мәселелерді қандай түрде ұсынады және сол сияқты зерттеу объектілерін көрсетуге сарапшы ретінде шақыруға болатын адамды (адамдарды) атауға құқығы болады ма?:

<variant>жазбаша түрде: зерттеу объектілерін көрсетуге, сондай-ақ сарапшы ретінде шақырылатын адамды (адамдарды) атауға құқылы

  ҚІЖК сәйкес сарапшыны іс жүргізуге қатысатын өздерінің не берілетін құқықтары мен мүдделерін қорғайтын іс жүргізуге қатысушы тергеушіге ұсына алады:

<variant>тергеуші ұсынылған сарапшыдан негіздердің бар-жоғын анықтамай-ақ бас тарта алады

  ҚПК сәйкес, мәйітті тану мен тексеру, сараптамалық зерттеу үшін үлгілер алу экогумация жасалатын орында жүргізілуі мүмкін бе?

<variant>мүмкін

  ҚПК сәйкес адат денесіндегі ерекше белгілерді, қылмыс іздерін, денсаулығына келтірілмеген зиянның белгілерін анықтау мас болу жағдайын немесе іс үшін маңызы бар өзге де қасиеттер мен белгілерді анықтау үшін сараптама жүргізу талап етілмесе, сезіктіге, айыпталушыға, жәбірленушіге және күәға не жүргізілуі мүмкін?:

<variant>күәландыру жүргізілуі мүмкін

  ҚПК сәйкес, күәландыру жүргізу туралы тергеуші сезікті, айыпталушы үшін қаулы шығаруға міндетті болып табылады ма?:

<variant>міндетті

  ҚПК сәйкес, күәландыру сезікті мен айыпталушыға жүргізілсе, санкция талап етіледі ме?:

<variant>прокурордың нұсқаумен талап етіледі

  ҚПК сәйкес, күәландыру адамның денесі жалаңаштырылатын болса, куәландыруды кімдер жүргізеді?:

  ҚПК сәйкес тергеу эксперименті күәгерлердің міндетті түрде қатысуымен жүргізіледі Қажет болған жағдайда тергеу экспериментіне тәжірибелік іс-қимылдары жүргізетін адамдар қатыстырылуы мүмкін, сол сияқты сарапшы қатысуы міндетті болады ма?:

<variant>тек өзінің келісімі бойынша, бірақ міндетті емес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *