Электр жүктемелерді мінездейтін көрсеткіштер. Орташа жүктемелерді анықтау.

Есептеу кезінде және жүктемелерді зерттеген кезде, сонымен қатар шығынды есептеу және электр энергия шығыны жүктелген ауысымдағы орташа қуаты . мән аралықтарын көрсеткіштер бойынша анықтайды. Мәндерін қарапайым жүктемелерді тексеру және электрэнергияның меншіктік шығыны бойынша.

Аса жүктелген ауысым үшін ортақ жұмыс режимі бар түрлі топ күштік қабылдағышының орташа активті қуаты топтық жұмыс қабылдағышының суммалық номиналды қуатының қабылдағыш үшін қысқа қайталама режим жұмысына ПВ=100% келтірілген қолданылған топтық коэффициент көбейту арқылы анықталады:

РСМ = Ки.а Рном. (2)

Ортақ жұмыс режимі бар қандайда бір топтық күштік қабылдағыштар үшін жүктелген ауысым негізіндегі орташа реактивті қуаты былайша анықталады:

1) Топтық жұмыс қабылдағыштарындағы суммалық номиналды реактивті қуатты қабылдағыштар үшін келтірілген ПКР және ПВ=100% қолданылған топтық коэффициентке көбейту жолымен анықталады:

QСМ = Ки.p Q ном; (3)

Топтық коэффициент қуаттарына сәйкес келетін cos ,осы топтағы -ді орташа активті қуатқа көбейту жолымен анықталады.

        (4)

Озбалы тогы бар қабылдағыштың реактивті жүктемелері минус таңбасымен қабылданады.

Әртүрлі топ үшін бірдей жұмыс режимі бар синхронды қабылдағыштар аса жүктелген ауысым кезіндегі орташа реактивті қуаттары келесі формулалар (3) және (4) бойынша анықталады, бірақ коэффициент қуатының оптималды мәнін ескеруімен.

Цехта немесе кәсіпорында тұтынатын орташа жылдық қуат келесі қатынастар бойынша анықталады:

 ; (5)

         (6)

мұндағы: — жұмыстық уақытының жылдық қоры, ол техникалық тапсырмаларды жобалау бойынша анықталынады немесе өнімді техникалық мәндер бойынша тарату. Орташа жылдық қуат келесі жолмен анықталады:

РСГ = Ки.а.г Рном (7)

QСГ = Ки.p.г Q ном (8)

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *