Электроэнергия қабылдағышымен реактивті қуатпен тұтынуды төмендету тәсілі

Біріншіден реактивті қуаттарды тұтынуын төмендету туралы шаралар міндетті түрде қарастырылуы керек. Себебі ол мәнді капиталды шығынды талап етпейді. Реативті қуаттардың басты тұтынушысы асинхронды қозғалтқыштар, трансформаторлар және вентильді түрлендіргіштер болып табылады.

Анализдеу кезінде келесі сұрақтар қарастырылады:

1) Аз жүктелген асинхронды қозғалтқышты аз қуатты қозғалтқышпен алмастыру;

2) Әрдайым аз жүктеумен жұмыс істейтін қозғалтқыштағы кернеу төмендеуі;

3) Дәнекерлер трансформаторлары мен қозғалтқыштағы бос жүрісін шектеу;

4) Техникалық шарттар бойынша мүмкін болған жағдайда синхронды қозғалтқышты асинхронды қозғалтқыштың орнына қолдану;

5) Вентильді түрлендіпгіштің күштік тәсімін мақсатты пайдалану.

Аз жүктелген қозғалтқышты аз қуатты қозғалтқышпен алмастыру

Асинхронды қозғалтқыштың реактивті қуат тұтынуы оның техникалық мәніне және жүктеу коэффициентіне байланысты, номиналды жүктеу және номиналды кернеу кезінде асинхронды қозғалтқыш реактивті қуатын тұтынады.

мұндағы: KП.Д – толық жүктеу кезіндегі қозғалтқыштың тиімді қолдану

коэффициенті.

Бос жүріс торабындағы қозғалтқыштың тұтынатын реактивті қуаты келесі шешімнен табылуы мүмкін:

мұндағы: Iх — асинхронды қозғалтқыштың бос жүріс (х.х.) тоғы.

Номиналды коэффициент қуаты қозғалтқыш үшін қозғалтқыштың номиналды жүктеу кезіндегі реактивті қуаттың бос жүрісіндегі реактивті қуаты 50% құрайды.

cos f = 0,77-0,79 қозғалтқыштар үшін 70% құрайды.

Бос жүрістегі тұтынумен салыстырғанда қозғалтқыштың толық жүктеуі кезінде реактивті қуатының тұтынуының өсуі.

Асинхронды қозғалтқыш жүктемесі кезіндегі номиналдыдан кіші бос жүріспен салыстырғанда реактивті қуаттың тұтынуының өсуі жүктеу коэффициентінің квадратына прапорционал болып келеді:

мұндағы: — қозғалтқыштың жүктеу коэффициенті.

Асинхронды қозғалтқыштың еркін жүктеу кезіндегі Р = К3РНОМ қуат коэффициенті келесі шешімнен табылады:

Мысалы, егер қандайда бір дәл қозғалтқыш үшін 100% жүктеу кезінде cosf=0,8, ал егер 50% cos f=0,65 тең. Ал 30%-да 0,51. Осыдан әрдайым аз жүктелген қозғалтқышты аз қуатты қозғалтқыштармен алмастыру өнеркәсіптегі электрқондырғылардың қуаттарының өсуіне әкеліп соқтырады.

Рентабельдік шешім қозғалтқыш энергожүйедегі, қабылдағыштағы сияқты өзімен бірге активті қуаттың суммалық шығынын төмендеуін тарту шарт етеді. Суммалық шығын үшін ∆Рсум дұрыс шешім:

мұндағы: — қозғалтқыштағы активті қуатының толық шығыны;

Ки.п — шығын өлшеу коэффициенті; кВт/кВАр, өнекәсіптің энергожүйесімен беріледі немесе анықтамалық мәндер бойынша анықталады.

Өлшеу шығын коэффициенті Ки.п электр жабдықтау жүйесіндегі барлық элементтегі активті қуаттың меншікті шығын төмендетуіне тең (қорек көзінен бастап электрэнергия тұтынатын жеріне дейін). Нәтижесінде көрсеткендей Ки.п ең төмен мәні шамамен трансформаторлар үшін 0,02 кВт/кВАр және де станцияның шинасына бекітілген.

Тәжірибе нәтижесі бойынша егер қозғалтқыштың орташа жүктеуі 45% құраса, онда аз қуатты қозғалтқышпен алмастырған тиімді және тексерісті талап етпейді.

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *