Шартты белгілер және қысқартулар

АВЭУ – автономды жел энергетикалық қондырғы;

ВА – жел агрегат;

ВВС – жел энергетикалық станция;

ВЭУ – жел энергетикалық қондырғы;

ВИЭ – жаңғыртылатын энергия көздері;

ВМУ – жел механикалық қондырғы;

ВУ – жел қондырғысы;

ГАЭС – су аккумуляторлы электростанция;

ГеоТЭС — геотермиялық электростанция;

КСЭ — күн энергиясы коллеторы (жазық);

НВИЭ – жаңғыртылмайтын энергия көздері;

ОТЭС – мұхиттық термоградиенттік электростанция;

СТС – күн системасы жылумен жабдықтау;

СЭС — күн электростанциясы;

СТЭС – күн-отынды электростанция;

ФЭП – фотоэлектрлік түрлендіргіш;

ФЭС — фотоэлектрлік станция;

ФЭУ – фотоэлектрлік қондырғы.

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *