Саяси қызметтің мақсаты …

Саяси қызметтің мақсаты …

<variant>саяси билік үшін күрес, өкіметті жеңіп алу

85, «Саяси жүйе» ұғымын саясаттануға кім енгізді?

<variant>Истон

<question>Саяси институттарға жататыны:

<variant>мемлекет, саяси партиялар, кәсіподақтар, діни және қоғамдық ұйымдар

86,Саяси жүйенің басты қызметі?

<variant>қоғамда топтар мен таптардың қатынасын реттеу

87,Саяси билік ол…

<variant>белгілі бір таптың, топтың саясатқа немесе басқа топтарға өз ықпалын жүргізу қабілеті

88,Саяси биліктің мемлекеттік биліктен айырмашылығы …

<variant>халықаралық ұйымдар

89,Саяси процесстің аяқталуын қандай жағдайдан көруге болады?

<variant>саяси жағдайдың мақсат-мүддесін айқындап, саяси шешім қабылдаудан

90,Саяси қызметтің тәсілдерін анықтаңыз:

<variant>заң негізінде, демократияландандыру, келісімге келу арқылы

91,Саяси билік дегеніміз — …

<variant>таптың, әлеуметтік топтың, мемлекеттің оның органдарының; жеке адамның тарапынан халыққа жасалатын үстемдік, оны іске асыру

92,Саяси элита дегеніміз — ..

<variant>саясатта үздік, таңдаулы, сұрыпталған адамдар тобы

93Саяси партия деген не?

<variant>билікті жеңіп алуға және соған негізделген белгілі бір таптың, не топтың мүддесін қорғайтын, идеологиясы, доктринасы бар адамдардың ресми ұйымдасқан тобы

94,Саяси партиялардың шешуші міндеттері?

<variant>қоғамдық пікірді қалыптастыру

95Санына байланысты саяси партиялардың жіктелуі?

<variant>бірпартиялық, қоспартиялық, көппартиялық

96,Саяси лидерлікте негізгі фактор не?

<variant>өзі үсынған бағдарламаға жұртты тарта білуі және оны іске асыра алатындығы

<question>Радикализм дегеніміз не?

97,қалыптасқан жағдайды түбегейлі өзгерту мақсатында жасалатын батыл әрекет, іс-қимыл

98,Тоталитаризмнің дұрыс анықтамасын көрсетіңіз:

<variant>қоғамның жеке адамдардың өмірін деспоттық, авторитарлық-бюрократиялық мемлекеттің күшімен басқаратын қоғамдық саяси қүрылыс, ұлттық дербестікке, артықшылыққа, басқа үлттарға сенбеушілікке қарсы қоюға бағытталған саясат

99,..халықтың саяси жүйеге деген қатынасы мен көзқарасын қалыптастырудың дамыған тұтқасы болып табылады.

<variant>бұқаралық ақпарат құралдары

Ұлт саясаты деген не?

100,белгілі бір этностың саяси-әлеуметтік, экономикалық-мәдени дамуын қамтамасыз ету

101,20ғ.басындағы қазақтың либералды-демократиялық интеллигенциясының ядросы?

<variant>А.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *