Республиканың Бас прокурорын неше жылға тағайындайды?

Республиканың Бас прокурорын неше жылға тағайындайды?

 <variant>5

 <variant>3

 <variant>8

 <variant>2

 <variant>4

<question> Республиканың Бас прокуроры кімнің келісімімен қызметке тағайындалады?

 <variant>ҚР Парламент Сенаты

 <variant>ҚР Бас прокуроры

 <variant>ҚР Президенті

 <variant>ҚР Конституциялық Кеңесі

 <variant>ҚР Парламенті

<question> Республиканың Бас прокурорын кім қызметінен босатады?

 <variant>ҚР Президенті

 <variant>ҚР Парламенті

 <variant>ҚР Парламент Сенаты

 <variant>ҚР Коституциялық Кеңесі

 <variant>ҚР Жоғарғы Соты

<question> Республиканың Бас Прокуроры Қазақстан Республикасының Заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі қандай кеңестің төрағасы болып табылады?

 <variant>үйлестіру кеңесінің

 <variant>Конституциялық Кеңестің

 <variant>мемлекеттік кеңестің

 <variant>орталық кеңестің

 <variant>бірлестіру кеңесінің

<question> ҚР Бас прокуроры төмен тұрған прокурорға қандай атақ бере алады?

  <variant> «Прокурордың құрметті қызметкері» атағын

 <variant>«Прокурордың үздік қызметкері» атағын

 <variant>атақ бере алмайды

<variant>барлық жауап дұрыс

 <variant>дұрыс жауап жоқ

<question> ҚР Бас прокуратурасына кім басшылық етеді?

  <variant>ҚР бас прокуроры

 <variant>ҚР Соты

 <variant>ҚР Президенті

 <variant>ҚР Парламенті

 <variant>төмен тұрған прокурор

<question> Бас прокуратураның құрылымын және оның қызметкерлері мен жұмыскерлерінің өкiлеттiктерiн кім белгілейді?

  <variant>ҚР Бас прокуроры

 <variant>ҚР Соты

 <variant>ҚР Президенті

 <variant>ҚР Парламент Сенаты

 <variant>төмен тұрған прокурор

<question> Прокурорлық қадағалауды жетiлдiру жөнiнде ұсыныстарды кім әзiрлейдi?

  <variant>ҚР Бас прокуроры

 <variant>ҚР Соты

 <variant>ҚР Президенті

 <variant>ҚР Парламент Сенаты

 <variant>төмен тұрған прокурор

<question> ҚР Бас прокуратурасы өз құзіреті шегінде норма шығарушылық қызметіне қатысады ма?

 <variant>иә

 <variant>кез келген жағдайда қатыса алмайды

 <variant>жоқ

 <variant>барлық жауап дұрыс

 <variant>дұрыс жауап жоқ

<question> Облыстық, қалалық, аудандық және оларға теңестiрiлген прокуратуралардың прокурорлық қадағалауды қамтамасыз ету жөнiндегi қызметiне кім басшылық жасайды?

  <variant>Облыстардыңпрокурорларыжәнеоларғатеңестiрiлгенпрокурорлар

 <variant>Бас прокурор

 <variant>Қалалық прокурорлар

<variant>Республикалық маңызы бар қалалардың прокурорлары

 <variant>Әскери прокурорлар

<question> Өздерiнiң заңда белгiленген өкiлеттiгiн жүзеге асырған кезде прокуратура органдарының қызметiне араласуға:

  <variant>тыйым салынады

 <variant>тыйым салынбайды

 <variant>болмайды

 <variant>болады

 <variant>барлық жауап дұрыс

<question> Прокуратура органдары Республиканың азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, сондай-ақ мемлекеттiк құпияларды сақтау туралы заңдарына қайшы келмейтiндей деңгейде … iс-қимыл жасайды:

  <variant>жариялы

 <variant>тәуелсіз

 <variant>тәуелді

<variant>жасырын

 <variant>барлық жауап дұрыс

<question> Лауазымды адамдар мен азаматтар кімнің талап етуi бойынша айғақтар беру үшiн оларға белгiленген уақытта келуге мiндеттi?

  <variant>прокурордың

  <variant>анықтаушының

 <variant>соттың

 <variant>тергеушінің

 <variant>қорғаушының

<question> Прокуратура органдары заңда белгiленген тәртiппен адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, заңды тұлғалар мен мемлекеттiң мүдделерiн қорғау жөнiнде өздерiне жүктелген мiндеттердi орындамайтын лауазымды адамдарды:

 <variant>жауапкершiлiкке тарту шараларын қолданады

 <variant>бұлтартпау шараларын қолданады

 <variant>соттайды

 <variant>қамауға алады

 <variant>мүлкін тәркілейді

<question> Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесін пайдалана отырып жүргізілетін ақпараттық-талдамалық қызметті жүзеге асыру тәртібін, негіздерін және оны жүзеге асыруға құқығы бар прокуратура органдарының лауазымды адамдарының тізбесін (санаттарын) кім айқындайды?

  <variant>ҚР Бас прокуроры

 <variant>ҚР Президенті

 <variant>ҚР Парламенті

 <variant>ҚР Парламент Сенаты

 <variant>ҚР Әскери прокуратурасы

<question> ҚР Бас прокурорын қылмыс үстінде ұстап алынған не ауыр немесе аса ауыр қылмыстар жасаған жағдайлардан басқа, кімнің келiсiмiнсiз өз өкiлеттiктерi мерзiмi iшiнде ұстап алуға, күзетпен ұстауға, үйқамаққа, күштеп әкелуге, сот тәртiбiмен қолданылатын әкiмшiлiк жазалау шараларына, қылмыстық жауаптылыққа тартуға болмайды?

  <variant>ҚР Парламент Сенаты

 <variant>ҚР Президенті

 <variant>ҚР Парламенті

<variant>ҚР Парламент Мәжілісі

 <variant>ҚР Жоғарғы Соты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *