Прокурорға немен айналысуға болады?

Прокурорға немен айналысуға болады?

 <variant>Ғылыми шығармашылықпен

 <variant>Ән айтумен

 <variant>Сауда сатумен

 <variant>Кәсіпкерлікпен

 <variant>Спортпен

<question> Прокурордың сакция беруін қай жылы алып тастады?

 <variant>2007

 <variant>1999

 <variant>2000

 <variant>2004

 <variant>2006

<question> Прокуратура органдарының қарауына кірмейтін органн

 <variant>Алдын ала тергеу органы

 <variant>Анықтау органны

 <variant>Тергеу бөлімінің бастығы

 <variant>Сот органы

 <variant>Жедел іздестіру органны

<question> ҚР Бас прокурормен бекітілген тергеу және анықтау заңдылығы прокурорлық қадағалаудыұйымдастыру туралы нұсқаулық қай жылы шықты?

 <variant>19.05.2004

 <variant>10.01.2002

 <variant>14.06.2004

 <variant>01.01.2001

 <variant>16.12.2007

<question> Анықтау мен тергеу органндарының қызметін қадағалайды:

 <variant>Тергеу мен анықтау органының қызметінің заңдлық қадағалау департаменті

 <variant>Тергеу мен анықтау органдарының қызметінің заңдылық қадағалау комитеті

 <variant>Тергеу мен анықтау органдарының қызметінің заңдылығын қадағалау бөлімшесі

 <variant>Тергеу мен анықтау органдары

 <variant>Тергеу мен анықтау органдарының қызметінің заңдылығын қадағалау министірлігі

<question> Қол сұғылмаушылық имунитеті иеленуші тұлғаларға қатысты қылмыстық істер бойынша тергеу әрекеттерінің жүргізуге кім санкция береді?

 <variant>ҚР Бас прокурор

 <variant>Облыс прокурор

 <variant>Әскери прокурор

 <variant>Аудандық прокурор

 <variant>Қалалық прокурор

<question> Департамент келіп түскен ақпараттар негізінде жалпы прокурорлық қадағалаудың жағдайын жинақтайтын жыл:

 <variant>2

 <variant>3

 <variant>0

 <variant>7

 <variant>9

<question> Сот прокурордың талабын қараудан қандай жағдайда бас тартады?

 <variant>Сот өз еркімен Прокурордың талабын қараудан бас тартады

 <variant>Егер талап қоюшы прокурормен келіспесе

 <variant>Прокурордың талабы 3-ші тұлалардың мүдделеріне қайшы келсе

 <variant>Егер талап қоюшы прокурордың талабын қолдамаса

 <variant>Прокурор дәлелдемелерді заңсыз алынған дпе анықталғанда

<question> Қылмыстық іс жүргізуде прокурор

 <variant>Сотталушының мүддесін білдіруші болып табылады

 <variant>Мемлекеттің мүддесін білдіруші болып табылады

 <variant>Жәбірлушінің құқықтар мен мүддсін білдіруші

 <variant>Сотталушы жазаны қолдау туралы ұсыныс айтады

 <variant>Мемлекеттік айыпталушы болып табылады

<question> Қылмыстық ізге түсуден имунитеті бар адам қылмыстық жауаптылыққа тартуға келісім алу үшін

 <variant>Ұйғарым шығарады

 <variant>Наразылық келтіреді

 <variant>Қаулы

 <variant>Бұйрық

 <variant>Санкция

<question> Прокуратура органны жедел іздестіру шараларын тоқтату туралы қаулы қандай жағдайда шығарылады?

 <variant>Азаматтардың құқықтары бұзылғанда

 <variant>ЖІҚ қайта ұйымдастырғанда

 <variant>Прокурор қаулы шығармайды

 <variant>ҚР президенті тапсырыс берген кезде

 <variant>Жоқ

<question> ЖІҚ қадағалау барысында прокурордың өкілеттіліктері

 <variant>Прокурор өзі шығарған барлық қаулылардың күшін жояды

 <variant>ЖІҚ шараларын жүргізу тәртібі тексеріледі

 <variant>ЖІҚ атқарушы органдарының қызметтік нұсқаулары беріледі

 <variant>Заңсыз ұсталған адамдарды босатады

 <variant>ЖІҚ жүргізу тактикасы іздестіру нормативтік актілерге наразылық келтіреді

<question> Егер бас бостандығынан айыру мекемесінде немесе мәжбүрлеу шараларын қолдану мекемесінде адамның заңсыз отырғандығы анықталса

 <variant>Өзінің қаулысымен дереу босатады

 <variant>Ол адамды босатуға құқығы жоқ

 <variant>Жеке куәлігі көрсете отырып қаулы шығармай босатады

 <variant>ҚР президентінің тапсырмасы бойынша босатады

 <variant>Ешқандай әрекет жасалмайды

<question> Прокурор әкімшілік құқық бұзушылықты анықтаған жағдайда

 <variant>Жедел іздестіру шараларын жүргізу туралы қаулы шығарылады

 <variant>Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозау жөнінде қаулы шығарады

 <variant>Алдын ала тергеу жүргізу туралы қаулы шығарады

 <variant>Қылмыстық іс жүргізу туралы қаулы шығарады

 <variant>Прокурор атқарушының іс жүргізу туралы қаулы шығарады

<question> Әкімшілік істерді қарау барысында қалыптасқан жағдайлар бойынша

 <variant>Қорытынды беруге құқылы

 <variant>Әкімшілік іс жүргізуші органндарға есеп береді

 <variant>Алдын ала тергеу оргнадардың алдында есеп беру

 <variant>Прокурор қорытынды бермейді

 <variant>Жоқ

<question> Қай Еуропалық елдердің ішінде бірінші болып прокуратура пайда болды?

 <variant>Францияда

 <variant>АҚШ-та

 <variant>Италияда

 <variant>Германияда

 <variant>РФ

<question> Қашан ҚР-да Қылмыстық Процестік Кодексі қабылданды?

 <variant>2014 жылы

 <variant>1990 жылы желтоқсанда

 <variant>1987 жылы қаңтарда

 <variant>1997 жылы шілдеде

 <variant>2001 жылы қыркүйекте

<question> ҚР-ның Бас Прокурорын қызметтен кім босатады?

 <variant>ҚР-ның Президенті

 <variant>РФ-нің Президенті

 <variant>ешкім босатпайды

 <variant>Сенат төрағасы

 <variant>Жоғарғы Сот

<question> ҚР Бас Прокурор қанша жыл мерзімге сайланады?

 <variant>Парламент сенатының келісімімен бес жылға

 <variant>Үкімет келісімімен сенат 4 жылға

 <variant>Конституциялық кеңестің келісімімен сенат 6 жылға

 <variant>Премьер-министірдің ұсынуымен Президент шексіз мерзімге

 <variant>ҚР президенті 3 жылға

<question> Қашан «ҚР-ның ұлттық қауіпсіздігі туралы» заң қабылданды?

 <variant>26.06.1998

 <variant>30.05.1995

 <variant>25.01.1992

 <variant>01.08.2006

 <variant>05.12.1992

<question> Заңда белгіленген негіз бен тәртіп бойынша шығарылған қадағалау актілері кімдерге міндетті болып табылады?

 <variant>Барлық органндарға, ұйымдарға, лауазымды адамдар мен азаматтарға

 <variant>Барлық органндарға, ұйымдарға, азаматтарға

 <variant>Тек ҚР-ның азаматтарына

 <variant>Тек барлық органндарға

 <variant>Тек лауазымды адамдарға

<question> Прокуратура органндары қандай құпияларды сақтау туралы заңдарына қайшы келмейтін деңгейде жариялы іс-қимыл жасайды?

 <variant>мемлекеттік

 <variant>жеке

 <variant>лауазымдық

 <variant>шетелдік

 <variant>экономикалық

<question> Қандай органнға прокурордың іс-әрекеттері мен актілеріне шағым беруге болады?

 <variant>жоғары тұрған прокурорға немесе сотқа

 <variant>Прокурорға

 <variant>Президентке

 <variant>Сенаттың Төрағасына

 <variant>Коституциялық Кеңеске

<question> Прокурор дегеніміз –

 <variant>өз құзіреті шегінде жедел іздстіру қызметінің анықтау тергеу және сот шешімінің заңдылығын өз құзіреті шегінде ж.а.

 <variant>Судьялар алқасының құрамда қылмыстық істерді қарайды

 <variant>Сот отырысында төрағалық етеді

 <variant>Тек медициналық көмек көрсетеді

 <variant>Қылмыстық істерді аппеляциялық тәртіппен қарайды

<question> ҚР-ның Бас Прокурорының өкілеттілігі «ҚР-ның Прокуратурасы туралы» заңының қай бабында орын алады?

 <variant>11 бап

 <variant>3 бап

 <variant>44 бап

 <variant>1 бап

 <variant>98 бап

<question> Республика прокуратурасының құзіретін ұйымдастыру тәртібі тек

 <variant>заңмен белгіленеді

 <variant>Бас прокурор нұсқауымен

 <variant>ҚР президент жарлығымен

 <variant>Үкімет қаулысымен

 <variant>Жергілікті атқарушы органнымен

<question> Прокурор болу үшін қойылатын талаптардың бірі

 <variant>Бес жыл стажы бар ҚР азаматы

 <variant>30 жас

 <variant>жас мөлшері көрсетілмеген

 <variant>Шетел азаматы

 <variant>13 жыл Қазақстанда тұрақты тұратын ҚР азаматы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *