Прокуратура органдарының жүйесі

Прокуратура органдарының жүйесі

<variant>Бас прокурор, облыстық прокурор, аудандық және қалалық прокурор

<variant>Әскери прокурор

<variant>Мамадандырылғана прокурор

<variant>Аудандық прокурор

<variant>Ауданаралық прокурор

<question> 2007 жылдан бастап кім санкция береді?

  <variant>сот

 <variant>Президент

 <variant>прокурор

 <variant>тергеуші

 <variant>сарапшы

<question> Республиканың Прокурордың өкілеттілігі:

  <variant>тексеріске қатысады және қорытынды беру үшін мамандарды тартады

 <variant>заң шығарады

 <variant>Өзінің орынбасарларын тағайындайды

 <variant>сот аппаратының мәселелерін қарайды

 <variant>мемлекеттік меншікті басқаруды ұйымдастырады, оны пайдалану жөніндегі шараларды талдайды

<question> Қай ғасырда прокуратура пайда болды?

  <variant>XIV ғасырда

 <variant>XVI ғасырда

 <variant>XX ғасырда

 <variant>XII ғасырда

 <variant>X ғасырда

<question> Қашан бірінші болып Еуропада «Прокуратураны ұйыдастыру және оның қызметі туралы» заң қабылданды?

  <variant>1586 жылы

 <variant>1999 жылы

 <variant>1701 жылы

 <variant>2005 жылы

 <variant>1878 жылы

<question> Прокуратура Конституцияға қайшы келетін заңдарға, құқықтық актілерге:

 <variant>наразылық жасайды

 <variant>наразылық жасамайды

 <variant>ұсыныс береді

 <variant>бұйрық шығарады

 <variant>өзгерту енгізеді

<question> Қазақстан Республикасының прокуратурасы мемлекет атынан Республика аумағында заңдардың, Қазақстан Республикасы Президентi Жарлықтарының және өзге нормативтiк құқықтық актiлердiң дәл және бiркелкі қолданылуына, сотқа дейінгі іс жүргізудің, жедел-iздестiру қызметiнiң, әкiмшiлiк және атқарушылық iс жүргiзудiң заңдылығын:

 <variant>жоғары қадағалауды жүзеге асырады

 <variant>қадағалау жасайды

 <variant>қадағалау жасамайды

<variant>тексереді

 <variant>тексермейді

<question> ҚР «Прокоратура туралы» заң күші бар жарлығы қашан қабылданды?

 <variant>21.12.1995

 <variant>29.04.1996

 <variant>12.12.1995

<variant>27.05.2004

 <variant>21.11.1995

<question> Қазақстан Республикасының прокуратурасы төменгi тұрған прокурорлар жоғары тұрған прокурорларға және Республиканың Бас Прокурорына бағынатын органдардың, ведомстволардың, мекемелердiң және білім беру ұйымының несін құрайды?

 <variant>бiртұтас орталықтандырылған жүйесiн құрайды.

 <variant>мекемесін құрайды

 <variant>әртұтас орталықтандырылған жүйесін құрайды

<variant>орталықтандырылмаған жүйесін құрайды

 <variant>мемлекеттік мекемесін құрайды

<question> Қазақстан Республикасының прокуратурасы өз қызметiн басқа мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдардан, саяси партиялар мен қоғамдық бiрлестiктерден тәуелсiз жүзеге асырады және кімге есеп береді?

  <variant>ҚР Президентіне

 <variant>ҚР Парламентіне

 <variant>ҚР Парламент Сенатына

 <variant>ҚР Ішкі істер департаментіне

 <variant>ҚР Конституциялық Кеңесіне

<question> Заңда белгiленген негiз бен тәртiп бойынша шығарылған прокурорлық қадағалау актiлерi міндетті:

 <variant>барлық органдар, ұйымдар, лауазымды адамдар мен азаматтар үшiн мiндеттi

 <variant>барлық органдар үшiн мiндеттi

 <variant>ұйымдарға ғана міндетті

 <variant>лауазымды адамдарға міндетті

 <variant>жеке тұлғаларға ғана міндетті

<question> Прокуратура органдары жеке тұлғалардың арызын неше күнде қарайды?

 <variant>15 күн не 1ай

 <variant>3 күн

 <variant>20күн

<variant>10 күн

 <variant>6ай

<question> Прокуратура жедел –іздестіру қызметінің:

 <variant>заңдылығын қадағалауды жүзеге асырады

 <variant>жұмысын қадағалайды

 <variant>құжаттарын тексереді

 <variant>жұмыс орнын тексереді

 <variant>дұрыстығын қадағалайды

<question> Прокурордың соттағы ұстанымы қандай?

 <variant>мемлекет мүддесін білдіреді

 <variant>сотталушының мүддесін білдіреді

<variant>айыпталушының мүддесін білдіреді

 <variant>соттың мүддесін білдіреді

 <variant>сотталушыны қорғайды

<question> Егер адам бойындағы, психикасындағы немесе өзге де кемiстiктерi салдарынан өз құқықтарын қорғауды жүзеге асыра алмайтын болса:

 <variant>прокурор оны қамтамасыз ету жөнiнде қажеттi шаралар қолдануға мiндеттi

  <variant>прокурор оны қамтамасыз ету жөнiнде қажеттi шаралар қолдануға мiндеттi емес

 <variant>қорғаушы оны қамтамасыз ету жөнiнде қажеттi шаралар қолдануға мiндеттi

 <variant>тергеуші оны қамтамасыз ету жөнiнде қажеттi шаралар қолдануға мiндеттi

 <variant>сот оны қамтамасыз ету жөнiнде қажеттi шаралар қолдануға мiндеттi

<question> ҚР Прокуратура туралы заңының 7 бабының 4 тармағына сай, прокуратура органдарына қол қойылмай жасалған арыздар:

  <variant>тексерілмейді

 <variant>сотқа жіберіледі

 <variant>қаралады

 <variant>анықталады

 <variant>тексеріледі

<question> Прокурордың іс –әрекеттеріне шағымдануға болады ма?

  <variant>иә

 <variant>жоқ

 <variant>мүлде болмайды

 <variant>барлық жауап дұрыс

 <variant>дұрыс жауап жоқ

<question> Прокурордың іс –әрекеттері мен актілеріне шағымдану кіммен қаралады?

  <variant>жоғары тұрған прокурор не сот

 <variant>төмен тұрған прокурор

 <variant>әскери прокурор

 <variant>анықтаушы

 <variant>тергеуші

<question> Жоғары тұрған прокурор азаматтардың және (немесе) заңды тұлғалардың шағымдары бойынша не өз бастамасы бойынша кімнің актiлерiнiң күшiн жоя алады не оларды қайтарып ала алады?

  <variant>төмен тұрған прокурордың

 <variant>анықтау бөлімінің бастығының

 <variant>соттың

 <variant>қорғаушының

 <variant>анықтаушының

<question> Қазақстан Республикасының Заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі үйлестіру кеңесі туралы ережені кім бекітеді?

  <variant>ҚР Президенті

 <variant>ҚР Бас прокуроры

 <variant>ҚР Парламенті

 <variant>ҚР Конституциялық Кеңесі

 <variant>ҚР Парламент Сенаты

<question> Прокуратура органдарының жүйесін кімдер құрайды?

 <variant>Бас прокуратура, облыстардың прокуратуралары, республикалық маңызы бар қалалар мен Республика астанасының прокуратуралары, ауданаралық, аудандық, қалалық және соларға теңестiрiлген әскери және мамандандырылған прокуратуралар құрайды

 <variant>Әскери және мамандандырылған прокуратуралар құрайды.

 <variant>Бас прокуратура, облыстардың прокуратуралары

 <variant>Бас прокуратура, Республика астанасының прокуратуралары

 <variant>Бас прокуратура , ауданаралық, аудандық, қалалық прокуратуралары

<question> Прокуратура органдарының өз нышандары болады, олардың сипаттамасын кім бекітеді?

  <variant>ҚР Президенті

 <variant>ҚР Бас прокуроры

 <variant>ҚР Парламенті

 <variant>ҚР Конституциялық Кеңесі

 <variant>ҚР Парламент Сенаты

<question> Республиканың Бас прокурорын кім тағайындайды?

  <variant>ҚР Президенті

 <variant>ҚР Парламенті

 <variant>ҚР Конституциялық Кеңесі

 <variant>ҚР Парламент Мәжілісі

 <variant>ҚР Жоғарғы Соты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *