Мұхит энергиясы Мұхиттың энергиясын игерушілік

Мұхиттың энергетикалық қамбалары. Қондырғының қағидашыл нобайлары ша мұхиттың энергиясының игерушілігі. Практикалық нанғысыз оның паротурбиналық және термоэлектриялық қондырғыларда.

10.1. Мұхиттың жаңартылмалы энергиясының теңгерімі

Энергияның негізгі сыбағасы дүниежүзілік мұхитқа деген түсетін — оларға күн сәулеленудің қылғуғудың нәтижесі. Энергия да ара нәтиже космостық дененің және ғаламшардың сулы алқасының тасулары, және жылының түсімдерінің ғаламшардың тереңдігінен жасаушы гравитациялық әрекеттестігінің мұхитқа деген түсетіні.

Дүниежүзілік мұхиттың беті барлық ғаламшардың около 70 % бетін алады және шамалы 360 млн. километрді 2 келеді . Осы беттің үлкен бөлігі ылғи мұздан деген еркін және жөн күн сәулеленуді жұтады. Мұхиттың суында шамалы 65 % жайма-шуақ сәулеленудің сулы қатқабаттың бірінші метрімен сіңіседі және до 90 % — онметрлік қабатпен. Күндізгі уақытта аласа кеңдіктерде су прогревается шамалы және астам арқасында жылуөткізгіштіктің және турбулент араластыр(құрғақ қатты беті 0,5 м астам емес) ысиды үдерістерінің 10 м.

Қамда- мұхитпен жылы жарым-жарты түрінде кері шағылысады сәулеленуінің, ал жарым-жарты жылу өткізгіш шекаралық қабатпен атмосфераға деген жұғады. Осы үдерістің салыстырмалы рөлі ғаламшардың бөлек-бөлек аудандары үшін түрлі, бірақ кеңдіктерде 70° с.ш. до 70°ю.ш. шамалы бірдей мағыналармен ұзын сәулелену атмосфера және космостық аяға 41 %сипаттайды; жылының берілісі атмосфераға арқасында 5 %жылуөткізгіштіктің; шығындар 54 % буға кетеді.

75-80

Микроскопиялық балдырларды қолданудың жақсы жақтарының басты дәлелдері келесі:

• Фитопланктондардың жоғары өнімділігі (жылына 100 т/га дейін);

• Өндірісте өнімділігі жоғары топырақ пен ауыз су қолданылмайды;

• Процесс ауылшаруашылық өндірісімен бәсекелес болмайды;

• Энергияқайтарымы метан алған кезде 14, ал метанол алған кезде 7-ге шейін барады.

Энергия алу тұрғысынан қарағанда бұл биожүйе экономикалық жағынан күн энергиясын түрлендірудің басқа әдістеріне қарағанда әлде қайда артығырақ.

Биодизель– жануарлар, өсімдіктер және микробтық түрлер мен олардың этерификация өнімдерінің майлары негізінде жасалған жанармай.

Биодизель жанармайын алу үшін өсімдік және жануар майлары қолданылады. Шикі зат ретінде рапстық, соялық, пальмалық, кокостық майлар және басқада шикі-майлар алынады, сонымен қатар өндіріс қалдықтары. Биодизелді балдырлардан жасау технологиясы жүзеге асыруда.

Биосинтез – табиғи органикалық қосылыстардытірі ағзалармен ситездеу процесі. Қосылысты биосинтездеу жолы –осы қосылысты туындататын ферментативті реакциялар тізбегі (генетикалық детерминделгендер), бірақ кей кезде кездейсоқ, ферментативтік катализсіз реакциялар болады. Мысалы, лейциннің биосинцез процессі кезінде бір реакция кездейсоқ болады және ферменттің қатысынсыз ағады. Бірдей қосылыстардан болған биоситез бірдей қосылыстар мен әртүрлі қосылыстар жолдарымен жүруі мүмкін. Биосинтез процестері барлық тірі жасушаларда маңызды рөл ойнайды.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *