Модуль 1 Курстың негізгі ережелері Дәріс — 1 Тақырып1. Курстың негізгі ережелері. Электр энергиясын өндірістік тұтынушылардың сипаттамасы. Электр жүктемелері. Жүктеме графиктері, классификациялары.

Берілген мәндері электрлік жүктемені есептеу үшін мыналар беріледі; электрқабылдағыштардың орнатылған қуаты және жүктеменің өзгеру мәні, анықталған технологиялық режим және график жүктемесінде белгіленген. Графиктер және есептік жүктемелер бір-бірімен коэффициентімен байланысты. Олардың мәні сапалы жолмен анықталған. Есептеу кезінде төменде берілген электрлік жүктемелер анықталады.

Максималды жүктеме қыздыру бойынша тоқ тартқыш бөлшектердің қиылысуы және экономикалық ток көлемі, шығынды анықтау, кернеудің ауытқуы және тораптағы қуат шығыны, трансформатор қуатын таңдау, түрлендіретін және ескерілетін құрылғылар, қорғанысты есептеу үшін қызмет етеді.

Есептік жүктеме өзгермейтін уақыт жүктемесіне сәйкес келеді сонымен қатар ауыспалы жүктеме бойынша аса көп ауырлы жылу изоляциясының тозуына эквивалентті.

Ауыспалы кезінде есептікті максималдысын орта жүктеме ұзақтығынан 30 мин қабылдайды. Есептік жарты сағатты максималды активті қуатты РМ , реактивті қуатты QM және толық қуатты SM.

Орташа жүктеме — орташа максималды толықтырылған ауысылым үшін (Рсм; QCM) максималды жүктемені анықтау керек. Орташа жылдық жүктеме үшін (Рс.р и Qc.р) жылдық электроэнергиясының шығыны есептеледі.

Максималды қысқа уақытты (пиковая) жүктеме/ электроқозғалтқыштарды қосқан кезде, электрдәнекерлеу құралымен жұмыс істеген кезде, доғалық пештер және ауытқымалы кернеуін есептегендегі қызметі, қорғаныс және торапты тексеру өздігімен қозғалтқышты қосу шарты бойынша кездерінде пайда болады.

Электрқабылдағыштың орнатылған қуаты ру [кВт] — паспорт бойынша анықталатын қуат тораптан ұзақ уақыт тұтына алады номиналды кернеу кезінде және жалғастыру жұмыс режимі кезінде.

Электрқабылдағыш үшін жалғастыру жұмыс режимі.

РУ= рн, немесе py = sHcos φ,

мұндағы, рн, sH, cos φ — активті қуатқа сәйкес келетін номиналды мәндері.

Электрқабылдағыштар үшін қайталама – қысқауақытты режимінің орнатылған қуаты ұзатылған режимге әкеліп соқтырады:

мұндағы ПВН — номиналды (паспортная) жалғастырылған қосылу бірлік қатынасы үшін.

Орнатылған активті қуаты қозғалтқыштар тобы үшін немесе көпқозғалтқышты электржетекті анықтау орнатылған активті қуат бөлек жұмыс электрқабылдағыштары ПВ = 1 сияқты.

Электрлік жүктемелердің графигі

Уақыт бойынша қуатының өзгеруі график жүктемесінде кескінделеді. Активті графиктар және реактивті жүктемелерді жеке электрқабылдағыштарды және топтық графикті ажыратады.

Топтық графиктер жүктемелерді ординат жеке график бойынша тұрғызылады, топтық графиктердің ординатасын суммалау қорытындысында цехтың немесе өнеркәсіптің жүктемелік графигін алады. Ұзақтығының қарастырылып отырған кезеңі бойынша тәуліктік және жылдық график бөлінеді.

Тәуліктік графикте (1.1 сурет) бойынша жүктеменің өзгерісін кейінге қалдырады Pt және желідегі және трансформатордағы ∆Р қуат шығынын. Аудан графикпен шектелген тәуліктік электрэнергия шығынына сәйкес келеді (Эа.сут). Орташа жүктеме график бойынша анықталады.

Рср = Эа.сут../ 24.

Жылдық график басты тәуліктік графигінен құралады жазғы және қысқы тәуліктер. Жүктеменің өзгеруі жылдық графикте уақыттан шығып қалу кезінде белгіленеді.

Жылдық график бойынша жүктемелер былай анықталады.

ТМ = Эа.г. / РМ и РСР = Эа.г / ТГ

Графиктен қорытындылай келе өнеркәсіптегі жүктемелер әр саласындағы кәсіпте типтік графикалық жүктемелер өңделген, осы бойынша коэффициентін анықтауға болады жобалаудағы есептеу кезінде қажеттіледі.

Әр өнеркәсіп саласында өзінің графикалық мінездеме жүктеиелері болады, жұмыстың ауыспалы кәсібімен және технологиялық процесімен анықталады. (сурет 1.2 (4.5)).

1.1 сурет — Өнеркәсіптік кәсіпорынның тәуліктік жүктеме графигі.

Тең емес график жүктемелері бір немесе екі ауысымды кәсіптер иелік сонымен қатар бөлек энергоқабылдағыштарына: электрлік пешке, электролиздік қондырғыларға жоғарғы емес коэффициентінің графиктік емес жүктемелердің толтырылуы (0,67-0,75).

Тәуліктік график жүктемелері өнеркәсіптік кәсіпорыны машина жасау кәсіпорнына, станок жасау, автомобиль жасау және электротехникалық салаларына сәйкес келеді.

Графиктің тең емес жүктемелері тораптағы жұмыс режимін нашарлатады және қажет.

Тәуліктік графикті тегістеу, максималды қысқа уақытты жүктемелерді төмендету тұтынушыларымен, регуляторлармен жүзеге асады. Тұтыну регуляторлары болып табылады: электртермиялық қондырғы, электр пеші, мұздатқыш қондырғылары, насосты станциялар т.б.

Алға ұмтылу факторы бойынша тегістеу график жүктемелері электрэнергиясын екі берілген мөлшерде тарифімен төлеу. Басты берілген мөлшер жұмсалған электрэнергиясына байланысты емес.

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *