Меншік экономикалық категория ретінде нені сипаттайды?

Меншік экономикалық категория ретінде нені сипаттайды?

<variant>Адамдардық арасындағы мүлікке ие болуға байланысты экономикалық қарым-қатынастар;

<variant>Адамның мүлікке құқықтары;

<variant>Мүлікті жалға беру;

<variant>Мүлікке жауапкершілігі;

<variant>Мүлікті сату және сатып алу;

<question>Салықтар мен бюджеттік шығындар негізгі құралдары болып табылатын саясат қалай аталады?

<variant>Фискалдық;

<variant>Монетарлық;

<variant>Әлеуметтік;

<variant>Дискреттік;

<variant>Монополияларға қарсы саясат;

<question>Ақша массасы дегеніміз?

<variant>Айналымдағы ақша саны;

<variant>Айналымдағы бос ақшалар;

<variant>Кәсіпорындағы қолданылатын ақшаның мөлшері;

<variant>Қолма-қолсыз ақша мөлшері;

<variant>Валюта курсы;

<question>Өндіріс саласындағы капитал қандай түрге жатады?

<variant>Негізгі капиталға;

<variant>Айналым капиталына;

<variant>Қаржы капиталына;

<variant>Өндірістік емес капиталға;

<variant>Ақша капиталына;

<question>Егер нарықта бірнеше ірі фирмалар стандартты немесе ерекшеленген дифференцияланған тауар ұсынып әрекет етсе, онда нарықты реттеуші болып қандай құрылым қарастырылады?

<variant>Монополистік бәсеке;

<variant>Жетілген бәсеке;

<variant>Олигополия;

<variant>Монополия;

<variant>Дуополия;

<question>Жеке табыс дегеніміз?

<variant>Салық төленбегенге дейінгі табыс;

<variant>Салық төлегеннен кейінгі табыс;

<variant>Жалақы;

<variant>Пайда;

<variant>Процент;

<question>Төмендегі қай топ жалпы ұлттық өнімді құруға қатысады?

<variant>Корпорациялар, инвесторлар, үй шаруашылығы;

<variant>Фермерлер, үй шаруашылығы;

<variant>Үй шаруашылығы, мемлекет, фирмалар;

<variant>Инвесторлар, биржалар, өндірушілер;

<variant>Кәсіпорын, фермерлер;

<question>Нарықтың жағымсыз жақтарын көрсетіңіз?

<variant>Еңбек ресурстарының толық жұмысбастылығына кепілдік жоқ;

<variant>Қажеттіліктер толығымен қанағаттандырылады;

<variant>Жаңа технология жедел қолданылады;

<variant>Шарттар құрылады;

<variant>Еңбекке кепілдік бар;

<question>Игілік дегеніміз?

<variant>Қажеттіліктерді қанағаттандыратын құралдар;

<variant>Қажеттіліктер түрлері;

<variant>Қызмет түрлері;

<variant>Тауарлар жиынтығы;

<variant>Өнімдер жиынтығы;

<question>Тауар дегеніміз?

<variant>Еңбектің өнімі;

<variant>Игілік түрлері;

<variant>Жұмыс күші жиынтығы;

<variant>Шығындардың жиынтығы;

<variant>Қажеттіліктерді қанағаттандыру;

<question>Жер өндіріс факторы ретінде өз иесісіне қандай табыс түрін әкеледі?

<variant>Рента;

<variant>Жалақы;

<variant>Пайда;

<variant>Пайыз;

<variant>Дивиденд;

<question>Нақты жалпы ұлттық өнім (ЖҰӨ) бұл?

<variant>Циклдық жұмыссыздық кезіндегі өндірістің ауданы;

<variant>Құрылымдық жұмысыздық кезіндегі өндірістің ауданы;

<variant>Толық жұмысбастылық кезіндегі өндірістің ауданы;

<variant>Шаруашылықтың нақты ауданы;

<variant>Өндірістің ауданы;

<question>Несие формасына жатпайтын несие түрін көрсетіңіз?

<variant>Кәсіпорын несиесі;

<variant>Банктік несие;

<variant>Иппотекалық несие;

<variant>Коммерциялық несие;

<variant>Халықаралық несие;

<question>“Трансферттік төлемдер” бұл?

<variant>Табысты қайта бөлу шеңберіндегі ақшалық төлемдер (ақысыз мемлекеттік төлемдер);

<variant>Нарықтық экономикадағы ақшалық төлемдердің жалпы атаулары;

<variant>Әр түрлі саладағы кәсіпорындар арасындағы төлемдер;

<variant>Халықаралық несиелік міндеттемелер бойынша төлемдер;

<variant>Депозиттер бойынша банктік төлемдер;

<question>Егер экономикалық құбылыстар жеке шаруашылық бірліктер деңгейінде зерттелсе, бұл?

<variant>Микроэкономикалық талдау;

<variant>Макроэкономикалық талдау;

<variant>Дүниежүзілік экономиканы талдау;

<variant>Нормативтік талдау;

<variant>Позитивтік талдау;

<question>“Не қалай, кім үшін өндіру керек” сұрақтары қай жүйеде шешіледі?

<variant>Нарықтық экономика;

<variant>Дәстүрлі экономика;

<variant>Аралас экономика;

<variant>Әкімшілік экономика;

<variant>Қандай да болмасын экономикалық жүйеде;

<question>Экономикалық теория?

<variant>Барлық экономикалық жүйелерді оқыту үшін қажет;

<variant>Социализмнің экономикалық жүйесін оқу кезінде жарамайды;

<variant>Тек қана капиталистік шаруашылық жүйесін оқу үшін ғана қажет;

<variant>Жоспарлы экономиканы оқу үшін ғана қажет;

<variant>Нарықтық экономиканы оқуға ғана қажет;

<question>Экономикалық ойлардағы ең бірінші ғылыми бағыт?

<variant>Меркантилистер;

<variant>Классикалық-буржуазиялық саяси экономика;

<variant>Физиократтар;

<variant>Ұсақ буржуазиялық саяси экономика;

<variant>Маркстік саяси экономия;

<question>Қолда бар табыс бұл?

<variant>Жеке табыс алынған жеке салық және салықтық емес төлемдер;

<variant>Жалақы, рента, пайыз түріндегі табыстар сомасы;

<variant>Жалақы және шағымдану, капиталға процент минус жеке табысқа салық;

<variant>Пайда-қосымша салықтар;

<variant>Процент+жарна;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *