Мемлекеттің мәні:

Мемлекеттің мәні:

<variant>күштеу, халыққа қызмет ету, саяси жүйені жетілдіру, заңға сүйену

56,Мемлекеттіктің басты белгісі:

<variant>аталғандардың барлығы

57,Орта ғасырдағы әлеуметтік-саяси ойдың ерекшелігін көрсетіңіз?

<variant>теологиялық

58,Өкімет билігінің негізгі факторлары:

<variant>басқарудың түрлері

59,Платон көрсеткен мемлекеттің екі типі:

<variant>идеалды және теріс

60,Платонның саяси іліміндегі басты идея?

<variant>ізгілікті мемлекет кұру

61,Платонның түсінігіндегі ізгілікті мемлдекет кандай принципке сүйенеді?

<variant>парасаттылық

62, « Патша» атты еңбектің авторы?

<variant>Макиавелли

63,Саясаттанудың теориялық-методикалық негізі-ол….

<variant>саяси ғылымның даму тарихы

64,Саясаттанудың ғылымилығы неде?

<variant>барлық әлеуметтік ғылымдар сияқты, қоғамдық және гуманитарлық ғылымдардың әдістерін пайдалану, эмпирикалық әдіс, болжамға сүйену

65,Саясаттану— ол…..

<variant>мемлекетті, қоғамдық істерді басқару өнері

66,Саясаттанудың ерекшелігін көрсетіңіз:

<variant>саясат жайлы, саяси құблыстардың ішкі сырын, логикасын, өмірге керектігін, заңдылықтарын айқындап беретіндігінде

67,Саяси мүдденің қалыптасуындағы шешуші факторларды атаңыз:

<variant>әлеуметтік-экономикалық, мәдени-рухани, саяси жағдайлар

68,Саясатқа әсер ететін шешуші факторлар?

<variant>экономикалық, әлеуметтік-саяси, рухани, тарихи-мәдени

69,Саясаттанудың басты зерттеу объектісін анықтаңыз?

<variant>саясат

70,Саясаттың субъектілерін көрсетіңіз?

<variant>жеке тұлға, әлеуметтік топтар, таптар

71,Саясаттың алғашқы субъектісі-….

<variant>жеке тұлға

72,Саясаттанудың атқаратын қызметін, алдына қоятын мақсатын анықтаңыз?

<variant>танымдық, тәрбиелік және тәжірибелік

73,Саясаттың құрылымын анықтаңыз: 1. Саяси билік; 2.Саясат субъектілері; 3. Саяси сана; 4. Саяси мәдениет; 5. Саяси ұжымдар; 6. Саяси қарым-қатынастар

<variant>аталғандардың барлығы

74,Саясаттың зерттейтін мәселелерін анықтаңыз: 1. Саяси жүйе құрылымы; 2. Саяси экономия мәселелері; 3. Мемлекетті саясатты жасау; 4. Қоғамдық ұйымдар; 5. Билік мәселелері; 6. Сот жүйесі.

<variant>1,3,5

75,Саясаттың моральдық негізін зандармен емес дәстүрмен байланыстырған ойшыл?

<variant>Конфуций

76Саясат мынадай формада жүріп отырады:

1)ұжымдық, 2)ішкі,3)мемлекеттік, 4)сыртқы

<variant>2,4

77,Саясат..қарай мемлекеттік, партиялық, ұлттық болып бөлінеді.

<variant>әлеуметтік базасына

78,Саяси қатынас.. арқылы көрініс тауып отырады.

<variant>билік жүйесі

79,Саяси қатынас… негізінде туып отырады.

<variant>саяси мүдде

80,Саясаттың атқаратын қызметін көрсетіңіз:1)статистикалық жүйені жасау, 2)жалпы мақсатты анықтау, 3) адам тәрбиелеу, 4)мемлекеттегі тұрақтылықты сақтау,5) қоғамдық қатынастарды реттеу, 6)саяси лидерлерді қалыптастыру, 7) шешімдерді қабылдау.

<variant>2,4,6,7

81,Сократтың саяси іліміңдегі басты идеяны көрсетіңіз.

<variant>әділ заң идеясы

82Саяси режимнің түрін айқындайтын негізгі шарт қандай?

<variant>басқару принципі

83,Саяси дағдарысты реттеудің тиімді жолы қандай?

<variant>Конституция деңгейінде іс-қимыл жасау,үшінші жақтың көмегіне сүйену

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *