Макроталдаудың объектісін көрсетіңіз?

Макроталдаудың объектісін көрсетіңіз?

<variant>Жалпы ұлттық өнім (ЖҰӨ);

<variant>Жеке экономикалық субъектілердің іс-әрекеті;

<variant>Фирма табысы;

<variant>Фирма шығындары;

<variant>Тауарды сатып алатын кезде тұтынушының таңдауы;

<question>Натуралды шаруашылықтың негізгі ерекшелігін көрсетіңіз?

<variant>Адамдар өнімдерді өз қажеттілігі үшін өндірген;

<variant>Өнімдер айырбасқа түседі;

<variant>Өнімдер шығарылмайды;

<variant>Шығарылған өнімдер бөлініске түсед;і

<variant> Өнімдер тұтынушыларға жеткізілмейді;

<question>Салт-дәстүрлі экономикалық жүйеде өндіріс қандай өндіріс құралдарына бағытталған?

<variant>Қол еңбекке (жұмыс күші);

<variant>Технология;

<variant>Еңбек құралдары;

<variant>Еңбек заттары;

<variant>Ақпараттық құралдар;

<question>Жалпы ішкі өнім (ЖІӨ)- бұл?

<variant>Мемлекеттің бір ішіндегі өз ресурстарын пайдалана отырып шығарған товарлар ауданы;

<variant>Мемлекеттің бір жыл ішіндегі шығарған товарлар ауданы;

<variant>Сырттан (импорт) келетін товарлар ауданы;

<variant>Шағын кәсіпорындар шығарған товар ауданы;

<variant>Сыртқа (экспорт) шығарылатын товар ауданы;

<question>Экономикалық теорияның әдісіне жатпайтын категорияны әдісіне жатпайтын категорияны көрсетіңіз?

<variant>Бақылау жасау;

<variant>Ғылыми абстракция;

<variant>Индукция және дедукция;

<variant>Талдау және синтез;

<variant>Тәжірибе жүргізу;

<question>Меншіктік құқық теориясындағы меншіктік құқық объектісіне?

<variant>Барлық материалдық және материалдық емес ресурстар;

<variant>Тек қана материалдық ресурстар;

<variant>Ек қана шекті ресурстар;

<variant>Барлығына қол жететін ресурстар;

<variant>Капитал және еңбек;

<question>Барлық экономикалық жүйелерге қажетті маңызды мәселе?

<variant>Ресурстар шектеулігі;

<variant>Инвестиция;

<variant>Өндіріс;

<variant>Тұтыну;

<variant>Жинақ;

<question>Дүкенде сауда карточкамен төленген; Бұл жағдайда ақша қандай түрде көрінеді?

<variant>Төлем құралы;

<variant>Айналым құралы;

<variant>Есеп бірлігі;

<variant>Құн өлшемі;

<variant>Айырбас құралы;

<question>Қаржы бұл?

<variant>Қоғамдық жиынтық өнімнің құнынан бөлу және қайта бөлуде пайда болатын ақшалық қатынастар;

<variant>Ұлттық экономика шеңберіндегі ақша массасы;

<variant>Тұрғындардың ақшалық ресурстары;

<variant>Мемлекеттің бақылау қызметін жүзеге асыру механизмі;

<variant>Кәсіпорынның қаржы ресурстары;

<question>Экстенсивтік экономикалық өсу бұл жиынтық ұлттық өнімнің мынандай есебі бойынша өсуі?

<variant>Өндіріс факторларының сандық өзгеруі;

<variant>Өндіріс жағдайының өзгеруі;

<variant>Өндіріс факторларының сапа жағынан өзгеруі;

<variant>Жиынтық сұраныстың өзгеруі;

<variant>Тауарлар импорты;

<question>Егер сұраныс төмендесе, онда сұраныс қисығы қозғалады?

<variant>Төмен және солға;

<variant>Сағат тілі бойынша;

<variant>Жоғары және оңға;

<variant>Сағат тіліне қарсы;

<variant>Төмен және оңға;

<question>Маржиналистік теорияда тауардың бағалылығы немен анықталады?

<variant>Сатып алушының қандай да бір қажеттігін қанағаттандыратын тауардың қасиеті;

<variant>Тауардың белгілі пропорцияда басқа бір тауарға айырбасқа түсетін қабілеті;

<variant>Берілген тауарды өндіруге кеткен қоғамдық қажет еңбек шығыны;

<variant>Берілген тауарды өндіруге кеткен жеке еңбек шығынымен;

<variant>Тауардың шекті пайдалылығымен;

<question>Трансфертік төлемдерге жатпайтын?

<variant>Кірістік салық;

<variant>Жұмыссыздыққа көмек ақы;

<variant>Әлеуметтік қамтамасыз етуге төлем;

<variant>Соғыс ардагерлеріне жәрдем ақы;

<variant>Мүгедектерге берілетін жәрдем ақы;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *