Лауазымынан уақытша шеттету бұлтартпау шарасының күшін жою тәртібі кімнің келісімімен жүзеге асырылады?

Лауазымынан уақытша шеттету бұлтартпау шарасының күшін жою тәртібі кімнің келісімімен жүзеге асырылады?

 <variant>Прокурордың келісімімен

 <variant>Сарапшының қаулысымен

 <variant>Сот хатшысының шешімімен

<variant>Барлық жауап дұрыс

 <variant>Дұрыс жауап жоқ

<question> Прокурор санкциялаған, қолданған, қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу барысында оның нұсқауы бойынша таңдалған бұлтартпау шарасының күшін жою кімнің келісімімен жүзеге асырылады?

 <variant>Тек прокурордың келісімімен ғана жойылуы мүмкін

 <variant>Анықтаушының шешімімен жойылады

 <variant>Айыпталушының келісімімен жойылады

<variant>Маманның шешімімен жойылады

 <variant>Сот хатшысымен жойылады

<question> Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесін пайдалана отырып жүргізілетін ақпараттық-талдамалық қызметті жүзеге асыру тәртібін, негіздерін және оны жүзеге асыруға құқығы бар прокуратура органдарының лауазымды адамдарының тізбесін (санаттарын) кім айқындайды?

  <variant>ҚР Бас прокуроры

 <variant>ҚР Президенті

 <variant>ҚР Парламенті

 <variant>ҚР Парламент Сенаты

 <variant>ҚР Әскери прокуратурасы

<question> Күдікті, айыпталушы кепілмен қамтамасыз етілген міндеттерді дәлелді себептерсіз орындамаған жағдайда, прокурор:

 <variant>Кепілді мемлекет кірісіне айналдыру туралы өтінішхат жібереді

 <variant>Күдіктіге қосымша жазалау санкцияларын қолдану туралы ұсыныс жасайды

 <variant>Кепілді прокуратура кірісіне айналдыру туралы өтінішхат жібереді

<variant>Дұрыс жауап жоқ

 <variant>Күдікті қамаққа алынады

<question> Қылмыстық іс жүргізуде кімнің қаулысы бойынша кепіл қолданылады?

 <variant>Прокурордың санкциясымен не соттың, тергеу судьясының қаулысымен

 <variant>Сот шешімі мен прокурордың келісімі

<variant>Тергеушінің санкциясы мен прокурордың қаулысы

<variant>Прокурордың санкциясы мен сот шешімі

 <variant>Айыпту органдарының қаулысы мен сот келісімі

<question> Ұстап алу үшін заңды негіздер болмаса, ……………….. бойынша босатылуға жатады.

  <variant>Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асырып жатқан адамның немесе прокурордың қаулысы

 <variant>Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асырып жатқан адамның немесе прокурордың жеке қалауы бойынша

 <variant>Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асырып жатқан адамның немесе прокурордың хаттамасы

<variant>Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асырып жатқан адамның немесе айыпталушының қалауы бойынша

<variant>Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асырып жатқан адамның немесе өзгелердің қалауы бойынша

<question> Бас Прокукрордың 2002 жылдың 29 желтоқсанындағы № 74 бұйрығында Жедел Іздестіру Қызметіне қатысты прокуратура мамандарына қандай міндет жүктеді?

 <variant>ЖІҚ жүзеге асырушы органдардың заңсыз жүргізген жедел-іздестіру іс-шараларын айқындау және тыю

 <variant>ЖІҚ жүзеге асырушы органдардың жедел-іздестіру іс-шараларына кедергі келтіру

<variant>ЖІҚ жүзеге асырушы органдардың жедел-іздестіру іс-шараларын тоқтатуға жағдай жасау

<variant>Дұрыс жауап жоқ

 <variant>Барлық жауап дұрыс

<question> Тергеу бөлiмiнiң бастығы төмендегі құжаттардың қайсысын прокурорға жібере алады?

 <variant>Айыптау актісі

 <variant>Шешім

 <variant>Істі қысқарту туралы акт

<variant>Рапорт

 <variant>Айыптау санкциясы

<question> Прокурордың құқықтық актілері

 <variant>Арыз, санкция, ұсыныс, қаулы

 <variant>Наразылық, ереже, реттеу, шешім

 <variant>Наразылық, ұйғарым, шешім, ескерту

<variant>Арыз, санкция, ескерту, қаулы

<variant>Ұйғарым, шешім, ескерту, жарыссөз

<question> Іс талап етіліп алдырылған жағдайда кассациялық наразылық келтіру туралы өтінішхатты прокурор істің прокуратураға келіп түскен күнінен бастап ……….. ішінде қарауға тиіс

 <variant>Отыз тәулік

 <variant>Жиырма тәулік

<variant>Он бес тәулік

<variant>Қырық бес тәулік

 <variant>Дұрыс жауап жоқ

<question> Қылмыстық қудалау органдарына кімдер жатады?

 <variant>Прокурор, тергеушi, анықтау органы, анықтаушы

 <variant>Тергеушi, анықтау органы, сарапшы, сот приставы

 <variant>Прокурор, тергеушi, анықтау органы, сарапшы

<variant>Прокурор, судья, анықтау органы, анықтаушы

 <variant>Дұрыс жауап жоқ

<question> Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша iс жүргiзудi тексеру нәтижелерi бойынша прокурор:

 <variant>Барлық жауап дұрыс

 <variant>Уәкiлеттi органдардан өздерiнiң бақылауындағы немесе өздерiне ведомстволық бағынысты ұйымдарда тексеру жүргiзудi талап етуге құқылы

<variant>Әкiмшiлiк ұстап алуға заңсыз тартылған адамды босату туралы қаулы шығаруға құқылы

<variant>Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша іс жүргiзудi қозғау туралы қаулы шығаруға құқылы

 <variant>Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға сотқа, органға (лауазымды адамғнаразылық келтiруге құқылы

<question> Сотта прокурор сотталушының дәлелдемелердің заңсыз әрекеттерді қолдана отырып немесе қатыгез қарым-қатынас жасала отырып алынғаны туралы арызын қараған және оның шешіміне шағым жасалған жағдайларда …

 <variant>Сот қаулысымен тоқтатыла тұрады

 <variant>Қайта қарау туралы шешім шығарады

 <variant>Арыз қабылдайды

<variant>Қайтадан сараптамадан өтеді

 <variant>Іс-материалды қабылдау туралы қаулы шығарады

<question> Істі сот талқылауына дайындау аяқталған күннен бастап бiр ай мерзiмде сот арызды прокурордың, заңды тұлға өкілінің, шешімдері мен әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) дау айтылып отырған мемлекеттік орган, жергілікті өзін-өзі басқару органы, қоғамдық бірлестік, ұйым басшысының, лауазымды адамның немесе мемлекеттік қызметшінің немесе олардың өкілдерінің қатысуымен …………..

 <variant>Қарайды

 <variant>Шешім қабылдайды

 <variant>Арыз береді

<variant>Қайта қарауға жібереді

<variant>Ұйғарым шығарады

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *