Жұмыс принципі бойынша жел қозғағыштарының жiктелуi

Қанатты. Тiк жазықтықта жел доңғалағы, айналудың жазықтығы жел бағытына перпендикуляр — жел доңғалақтың өсi жарыспалы ағынға параллель.

А) көпқалақты, жәй жүрісті

Б) азқалақты, жәй жүрісті

Сурет 3. Канатты қалақты жел қозғалтқышының түрлері.

4

2. Жел доңғалақтары айналу өсі тік болатын жел қозғағыштары.

А) Карусельді – жұмыс жасамайтын қалақтары шымылдықпен бүркенеді немесе қарсы қырынан орналастырылады.

Сурет 4. Жел қозғалтқышының карусельді қалағының түрлері

Б) Савониус жүйесінің немесе «S»-бейнелі роторлы қозғалтқыштары

Сурет 5. Роторлы қалақтардың түрлері

3. Барабанды жел қозғалтқышы.

Айналу өсі көлденең және жел бағытына перпендикуляр

Сурет 6. Барабанды жел қозғалтқышы

5

Жел қозғалтқыштарының негізгі жетіспеушіліктері:

— Тұрғызудың биiк капитал сыйымдылығы

— Үлкенн қуатты жел электр станциялары ауқымды аумақты қамтуы

— Жұмыс барысында аэродинамикалық шу шығарады

Сурет 6. Жел генераторының қызметтiк сұлбасы

Сурет 8. Жел қуаттылы қондырғының құрылысы.

   Кіші және микро — жел энергетикасы

Кіші жел энергетикасына 100 кВт тан төмен күшті қондырғылыр қолданылады.1 кВт тан төмен қондырғылар микро-жел энергетикасына жатады.Олар яхтада,фермада т.б жерлерде қолданылады.

                                     Жана желдік двигателдер түрі

1). Аспан жылан

2). Магниттi жел қозғағышы

3). Жел ағаш

4). Спираль тәрiздi ветротурбина

Қалалық архитектурада жел генераторларының пайдалануының мысалдары

Қуаттың алуын басқа түрлерi бар жел энергетиканың кешендi пайдалануы

күн+жел

Сурет. 16. Көшедегi жарық, Токио үшiн күн үшiн жел энергияның пайдалануы

Сурет. 17. Жел энергияның пайдалануы және сектордың бөлiндiсiн күн.

1) толқындық энергия қоюлар жел генераторлары

Саланың дамуын келешегі:

  Вэо бойымен лидер белгiленген қуат Германия, Испания, АҚШ, Индийды болып көрiнедi және қолына түседі. WWEA оценкамға сәйкес, әлемде Вэоға қуаттың 2010 жылында ГВттi 160 шамасында жасайды. Зор аумақпен ел Ресей — және әр түрлi климаттық аймақтармен. Жел энергетика үшiн техникалық потенциал қайтасына елде электр энергиясының өндiрiсi бәрi асқан сағаттың киловатының 6200 миллиардтарын құрайды. Ресейдiң аумағы 70% шақты елдi мекендердiң арасындағы өте алыс жер сылтаумен орталықтандырылған электрмен жабдықтауы болмайды. Құрамда да, шаруашылықтар, аз кенттердiң бөлiндiлерiнде де iрi ВЭСтердi Ресейде Вэоға кең таралу үшiн басты бөгеуiл көз жаңартылатын көз қуаттарын преференциясы, салық жеңiлдiктерi бәрi айқын анықтаған жаңғыртылатын қуат көзi туралы бiртұтас заңды жоқтықты болып көрiнедi, және ортақ желiлерге басты қосу құқығы бар.

4.Геотермальды қуат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *