Жеке адамдар мен топтардың іс-әрекетін, белгілі бір саяси жағдайларда адамдардың өздерін қалай ұстауын танып білуге негізделген саясаттанудың әдісі?

Жеке адамдар мен топтардың іс-әрекетін, белгілі бір саяси жағдайларда адамдардың өздерін қалай ұстауын танып білуге негізделген саясаттанудың әдісі?

<variant>Бихевиристік әдіс

27,Жеке адам саясаттың субьектісі дегенді түсіндір:

<variant>адам мемлекет пен саясаттың басты нысанасы

28,Жеке адамдардың тәртібіндегі шешуіпі фактор қандай?

<variant>рухани байлық

29,3аңшылдар мектебі қоғамды баскаруда…мемлекеттің маңызын жоғары қойды.

<variant>автократиялық

30,Коғам өмірінің дамуындағы саясаттанудың мәні неде?

<variant>қоғамның демократиялық мәдениетінің қалыптасуы мен саяси процестерді терең түсінуіне жағдай жасау

31,Қоғамның саяси саласындағы барлық құбылыстар мен үрдістерді, тенденцияларды бейнелейтін:

<variant>идеология

32,Қайта өрлеу дәуіріндегі әлеуметтік — саяси ойлардың даму бағыттары:

<variant>гуманизм, еркіндік

33,Конфуций саясатты төмендегідей құндылыққа негіздейді?

<variant>дәстүрге

34,Құқықгық мемлекет құрудың негізгі принциптері:

<variant>заңның демократиялылығы, оның үстемдік құруы

35,Конституция бойынша жоғарғы билік иесі парламент болып саналатын мемлекеттік құрылыс

<variant>парламенттік республика

36,Қоғамның саяси жүйесі:

<variant>билік жүргізіп, қоғамдық тұрақтылық пен тәртіпті қамтамасыз ететін әлеуметтік топтар мен саяси институттардың жиынтығы, өзарақатынастары <variant>саяси партиялардың қатынасы

37,….концепция бойынша адам саясат субьектісі болып табылады.

<variant>патерналистік

38,Құқықтық мемлекет құрудың негізгі принциптері:

<variant>заңның үстемдік құруы, демократиялық даму

39,Кұқықты мемлекеттің белгілері: 1. Заң шығарушы; 2. Атқарушы орындаушы; 3. Сот-бақылау органдары; 4. Мемлекетте заңның ең жоғары да тұруы; 5. Бейімделушілік; 6. Дипломатиялық қүжаттардың болуы.

<variant>1,2,3,4

40,Құқықтық мемлекет болуы үшін:

1. Халықтың саяси тәуелсіздігі; 2. Мемлекеттің егемендігі; 3. Азаматтық қоғам; 4. Азаматтардың құқықтық теңдігі; 5. Бір адамға шексіз билікті беру; 6. қатаң тәртіптің болуы.

<variant>1,2,3,4

41,Консерватизм деп…

<variant>тарихи қалыптасқан саяси және қоғамдық өмірді өзгеріссіз сақтауға тырысқан әлеуметтік саяси көзқарастар

42,Қоғамның саяси өмірінің сапалық жағын не көрсетеді?

<variant>саяси сана мен мәдениет

 43,Қоғамдағы халықгық билікті жүргізетін және адамдардың мемлекеттегі өзара байланысын ұйымдастыратын әлеуметтік-саяси институтар мен құндылықтар жиынтығы?

<variant>саяси жүйе

44,Қандай жағдайда саяси мүдде саяси мақсатқа айналады?

<variant>саяси-идеологиялық жөне топтық мүдде біріккенде <variant>экономикалық және топтық мүдде біріккенде

45,Либералистік концепция бойынша адам….болып табылады

<variant>саяси биліктің көзі

46,Легистердің мемлекетті басқаруда басты принципін көрсетіңіз:

<variant>заңға қатал бағыну

47,Мемлекеттік дамудың негізгі принципі?

<variant>демократия

48,Мемлекеттік билікті қолға алуға немесе билік жүргізуге қатынасуға бағытталған, ортақ мүдде негізінде құрылған адамдардың ерікті одағы:

<variant>саяси партия

49,Мемлекет ұғымы қандай мағыналарда қолданылады?

<variant>халық, ел, қоғам, үкімет және әкімшілік

50,Мемлекет «қоғамдық келісім» теориясы негізінде пайда болды деген ойды кімдер айтты?

<variant>Т.Гоббс, Ж.Ж.Руссо

51,Мемлекеттің егемендігі:

<variant>ішкі және сыртқы саясаттағы толық тәуелсіздігі, дербестігі

52,Мемлекеттің шығуына байланысты қандай кағида қазіргі заманға сай келеді?

<variant>қоғамдық шарт қағидасы

53…мәні басшылық, үстемдік және бағыну қатынастары арқылы көрінеді

<variant>биліктің

54,…мемлекетті ерікті адамдардың ерікті келісімдерінің нәтижесі ретінде қарастырады.

<variant>либерализм

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *