Гносеологияның негізгі категориясын көрсетіңіз?

Гносеологияның негізгі категориясын көрсетіңіз?

<variant>ақиқат

<variant>субсанция

<variant>материя

<variant>өлшем

<variant>норма

<question>Танымның сезімдік деңгейінің үш негізгі формасы?

<variant>түйсік, қабылдау, көрініс

<variant>парасат,санасыздық, интуиция

<variant>идея, гипотеза, интуиция

<variant>ұғым, пайымдай, тұжырым

<variant>субстрат, материа, бомыс

<question>Әлем жөніндегі әртүрлі ғылымдардың анағұрлым іргелі білімдерінің синтезінің нәтижесі қалай аталады?

<variant>парадигма

<variant>эклектика

<variant>білімнің интеграциясы

<variant>әлемнің ғылыми теориясы

<variant>ғылыми теория

<question>Ғылым динамикасында Күн екі фазаны бөліп көрсетеді: қалыпты ғылым…

<variant>ғылыми революция

<variant>ғылымды терістеу кезеңі

<variant>бірнеше теориялардың қатар өмір сүруі

<variant>ғылымдағы тоқырау

<variant>ғылымның абсолюттілігі

<question>И.Лакатос ғылымның дамуы үшін қандай концепцияны ұсынды?

<variant>ғылыми зертттеушік бағдарламаларының бәсекелестігі

<variant>коммуникативті

<variant>интегративті

<variant>әдістемелік анархизм

<variant>ешқандай

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *