Бас прокурордың ұызметінің мерзімінін көрсетіңіз

Бас прокурордың ұызметінің мерзімінін көрсетіңіз

 <variant>Бес жыл

 <variant>9 жыл

 <variant>өмір бойы

 <variant>8 жыл

 <variant>3 жыл

<question> Прокуратура органы қай органдарға нұсқауы міндетті

 <variant>Тергеушіге, тергеу органының бастығына және анықтау органн бастығына, анықтаушыға

 <variant>Барлық проокуратура органдарына

 <variant>Төменгі тұрған прокуратура органдарына

 <variant>Жедел іздестіру органдарының төменгі тұрған прокурорларына

 <variant>Шетелдік заңды тұлғаларға

<question> Республиканың Бас прокуроры және оның орынбасарлары кімге есеп береді?

 <variant>Президентке

 <variant>ешкімге есеп бермейді

 <variant>Жоғарғы Сотқа

 <variant>Конституциялық Кеңеске

 <variant>Парламентке

<question> Республика Бас Прокурорының бірінші орынбасары мен орынбасарларын кімнің ұсынысы бойынша Республика Президенті қызметке тағайындайды?

 <variant>Бас Прокурор

 <variant>Алқалы Судьялар

 <variant>Сенат

 <variant>Үкімет

 <variant>Президент

<question> Республика Бас Прокурорының бірінші орынбасары мен орынбасарларын кім қызметтен босатады?

 <variant>Бас Прокурордың ұсынысы бойынша Президент

 <variant>Парламенттің келісімімен Президент

 <variant>Президент

 <variant>Бас Прокурор

 <variant>Сенаттың келісімімен сенат Төрағасы

<question> Әкімшілік іс жүргізудегі прокурордың негізгі міндеті:

 <variant>Заңдылықты қадағалау

 <variant>Бақылау

 <variant>Рәсімдеу

 <variant>Үкім шығару

 <variant>Шешім шығару

<question> Прокурор қандай іс жүргізу кезінде сотталған және мәжбүрлеу шаралары қолданылған адамдардан жауап алуға құқылы:

 <variant>Азаматтық

 <variant>Әкімшілік

 <variant>Қылмыстық

 <variant>Атқарушылық

 <variant>Ұйымдастырушылық

<question> Прокуратура қызметкерлері аттестациядан неше жыл сайын өткізіледі

 <variant>3

 <variant>1

 <variant>8

 <variant>10

 <variant>9

<question> ҚР прокуратурасында прокурор қызметіне неше жастан бастап рұқсат етіледі?

 <variant>25

 <variant>20

 <variant>22

 <variant>23

 <variant>29

<question> Прокурорлық қадағалау жүйесі қанша бөлімдерден тұрады?

 <variant>2

 <variant>5

 <variant>6

 <variant>1

 <variant>3

<question> Прокуратура органдарының қызметін ұйымдастыру қағидаларының дұрыс емесін белгіле:

 <variant>Жеке

 <variant>Заңдылық

 <variant>Қызметіне ешкімнің араласпауы

 <variant>Қызметі тәуелсіз жүзге асыру

 <variant>Орталықтандырылған

<question> Прокурор арызы бойынша сот қанша шешім шығарады?

 <variant>2

 <variant>3

 <variant>4

 <variant>6

 <variant>7

<question> ҚР Бас прокурор кімге бағынады?

 <variant>Президентке

 <variant>Үкімтке

 <variant>Ешкімге

 <variant>Сотқа

 <variant>ҰҚК

<question> Республиканың Бас Прокурорының өкілеттіліктерінің бірі:

 <variant>Республика Президентіне жоғары сыныпты шендер мен әскери атақтар беру үшін кандидатуралар ұсынады

 <variant>заң шығарады

 <variant>Өзінің орынбасарларын тағайындайды

 <variant>сот аппаратының мәселелерін қарайды

 <variant>мемлекеттік меншікті басқаруды ұйымдастырады, оны пайдалану жөніндегі шараларды талдайды

<question> Мазмұнда көрсетілген әрекеттер орындалу міндеті ресми құжат қалай аталады?

 <variant>Бұйрық

 <variant>Қаулы

 <variant>Нұсқау

 <variant>Ереже

 <variant>қағида

<question> Әкімшілік іс жүргізу белгілері қанша?

 <variant>3

 <variant>2

 <variant>4

 <variant>7

 <variant>9

<question> Прокуратура органдарының жүйесі?

 <variant>Бас прокурор, облыстық прокурор, аудандық және қалалық прокурор

 <variant>Әскери прокурор

 <variant>Мамадандырылғана прокурор

 <variant>Аудандық прокурор

 <variant>Ауданаралық прокурор

<question> Бас Прокуратура:

 <variant>Республика прокуратура органндарының заңдардың орындалуын қадағалау жөніндегі жұмысын бақылайды

 <variant>азаматтарға кешірім жасауды жүзеге асырады

 <variant>Жоғарғы Сот аппараты жұмысының регламентін бекітеді

 <variant>заңдылықты қадағалайды

 <variant>дұрыс жауабы жоқ

<question> Прокурор қылмыстық істерді қозғау мен тергеу жүргізуге байланысты анықтама және тергеу органдарына қандай процессуалдық құжат береді:

 <variant>нұсқау

 <variant>бұйрық

 <variant>наразылық

 <variant>награттау береді

 <variant>санкция

<question> Санкция қандай жағдайларда беріледі:

 <variant>қылмыстық іс жүргізу заңдарында көзделген жағдайларда тінтуге

 <variant>Прокуорор заңның қолданылуына тексеріс жүргізу үшін

 <variant>қылмыстық істерді қозғау үшін

 <variant>заң бұзылған жағдайда

 <variant>наразылық келіру үшін

<question> Прокуратураның ережелері мен нұсқаулықтары тиісті прокурордың қандай процессуалдық құжатымен бекітіледі:

 <variant>бұйрықтарымен

 <variant>өкіммен

 <variant>наразылықпен

 <variant>санкциямен

 <variant>қаулымен

<question> 2007 жылға дейін кім санкцияны беретін?

 <variant>прокурор

 <variant>Президент

 <variant>сот

 <variant>тергеуші

 <variant>сарапшы

<question> Прокуратура органндарының қарауына кіретін органн

 <variant>аталғандардың барлығы

 <variant>Анықтау органны

 <variant>Тергеу бөлімінің бастығы

 <variant>Сот органны

 <variant>Жедел іздестіру органны

<question> ҚР Бас прокурормен бекітілген тергеу және анықтау заңдылығы прокурорлық қадағалауды ұйымдастыру туралы нұсқаулық қай жылы шықты?

 <variant>19.05.2004

 <variant>10.01.2002

 <variant>14.06.2004

 <variant>01.01.2001

 <variant>16.12.2007

<question> Анықтау мен тергеу органдарының қызметін кім қадағалайды?

 <variant>Тергеу мен анықтау органының қызметінің заңдлық қадағалау департаменті

 <variant>Тергеу мен анықтау органдарының қызметінің заңдылық қадағалау комитеті

 <variant>Тергеу мен анықтау органндарының қызметінің заңдылығын қадағалау бөлімшесі

 <variant>Тергеу мен анықтау органдары

 <variant>Тергеу мен анықтау органндарының қызметінің заңдылығын қадаалау министірлігі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *