Ағартушылық дәуірдегі әлеуметтік — саяси ойлардың негізгі артықшылығы неде?

Ағартушылық дәуірдегі әлеуметтік — саяси ойлардың негізгі артықшылығы неде?

<variant>адамды жаңа өмірге, жаңа дүние сезімге, теңдікке, меншік иесі болуға, бостандыққа уағыздауы

2,Аристотель саясаттың басты мақсатын неден көреді?

<variant>адамның саяси жаратылыс екенін түсіндіруден

3,Аристотелдің саясатқа арнап жазған атақты еңбегі?

<variant>Саясат

4,Аристотельдің түсінігіндегі мемлекеттің басты мақсатын көрсетіңіз:

<variant>адамдар арасындағы қарым-қатынасты реттеу

5,Адам ол қоғамдық қатынастардың жемісі, қоғамның таза парағы:

<variant>Абай

6, « Азаматтық қоғам»теориясын алғаш терең және жан-жақты зерттеген?

<variant>Ж.Ж.Руссо

7,Азаматтық қоғам дегеніміз?

<variant>Азаматтардың, әлеуметтік топтардың әр түрлі сұраныстары мен мүдделерін

8,Аристократия деп …

<variant>ақсүйектер әулиеті билік жүргізетін, ерекше мемлекеттікбасқару түрі

9,Адамдардың алдына қойған саяси мақсаттарына байланысты біріккен тобы?

<variant>саяси ұйымдар мен қозғалыстар

10,Адамдардың кәсіптік мүдделері мен қажеттіктерінің негізінде кұрылатын ұйым?

<variant>кәсіподақ

11,…аңықтама бойынша билік белгілі бір мақсатқа қол жеткізу құралы ретінде түсіндіріледі.

<variant> инструменталистік

12,Әлеуметтік саяси концепцияларында қоғам үшін өркениеттілікті жат құбылыс деген мектепті көрсетіңіз

<variant>даосистер

13,Әкімшілік- территориялық ұйымдасуына байланысты мемлекет:

<variant>унитарлы, федерациялық, конфедерациялық

14,Басқару формасына қарай мемлекет қалай бөлінеді?

<variant>монархия және республика

15,Биліктің функциясы?

<variant>басқару

16,Билік фетишизмі дегенді қалай түсінесіз?

<variant>билікті қолдаушының ролінің жоғары қойылуы

17,Бір конституция, бір заң шығарушы және аткдрушы орган негізінде өмір сүретін бірыңғай тұтас құрылым:

<variant>Унитарлық мемлекет

18,… бірнеше мемлекеттік құрылымдардың бірігуінен туратын мемлекеттік құрылыс.

<variant>Федерация

19,Белгілі бір уақытқа сайланатын немесе өкілеттік мекемелер арқылы қалыптасатын мемлекеттік басқару түрі?

<variant>Республика

20,Грек тілінен аударғанда “саясат” ұғымы қандай мағына береді?

<variant>мемлекеттік және қоғамдық іс

<question>Геосаясат дегеніміз …

21, сыртқы саясатты жүргізуге географиялық факторларды есепке алуға негізделген саяси концепция

<question>Демократия:

22,халыктың билігіне, еркіндікке және теңдікке негізделген саяси режим <variant>шексіз билік жүргізудің бір түрі

23,Диктатура деп …

<variant> өз әрекетінде мемлекеттік басқаруды қарулы күштерді пайдаланып, күштеу арқылы жүргізетін, ешқандай құқықпен шектелмеген билік

24,Ежелгі дәуірдегі адамзаттың саяси идеялары қандай сипатта дамыды?

<variant>діни-мифологиялық сипатта болды <variant>адамдар арасындағы қарым-қатынас, құдайдың кұдіретінің нәтижесі

25,Ең алғаш болып “үлгілі мемлекет”идеалын жасаған грек ойшылы?

<variant>Платон

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *